Voucher na szkolenie: Edukacja-motywacja. System oceniania w edukacji wczesnoszkolnej

location icon
Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog ONLINE
calendar icon
Od 1 sty 0:01 do 31 maj 23:59

Szkolenie dla rady pedagogicznej w wersji online

Ocenianie to obszar edukacji pełen wyzwań. Może być jednak skutecznym narzędziem wspierającym uczniów w procesie nauczania. W klasach edukacji o zależy od modelu oceniania, na który ostatecznie zdecyduje się nauczycielka lub nauczyciel. W jaki sposób nauczycielskie grono może świadomie wybrać system oceniania w swojej placówce? Oraz czy w ogóle istnieje idealny system oceniania? O tym opowiemy podczas niniejszego szkolenia.

Co wydarzy się podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele zdobędą praktyczną wiedzę o:

  • modelach oceniania we współczesnej oświacie oraz ich wadach i zaletach,
  • znaczeniu systemu oceniania w procesie nauczania.

A także dokonają przeglądu własnego warsztatu pracy pod kątem metod oceniania.

Jakie kompetencje rozwijamy podczas szkolenia?

Nauczycielki i nauczyciele poszerzą warsztat pracy o:

  • metody wspierania i motywacji uczennic i uczniów za pomocą ocen,
  • sposoby na budowanie przyjaznej przestrzeni do współpracy z rodzicami,
  • znajomość specyfiki oceniania kształtującego i sumującego oraz sposoby ich łączenia,
  • metody i narzędzia pozwalające zaprojektować system oceniania adekwatny do potrzeb zespołu klasowego i zmieniającego się świata,
  • przykłady i dobre praktyki zmiany paradygmatu oceniania w klasie i całej placówce szkolnej.

Realizacja vouchera:

Szkolenia realizujemy od stycznia do sierpnia 2022 roku. Napisz do nas, by ustalić termin. 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie online - 90 min.
już niedostępne 1 200,00 zł -