Finanse i Inwestycje Biznes i Przedsiędsiębiorczość

13.05 Dotacje unijne na rozwój w perspektywie finansowej 2014 - 2020 dostępne w bieżącym roku - szkolenie ONLINE

location icon
Online
calendar icon
Od 13 maj 18:00 do 13 maj 20:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online, które ma na celu omówienie możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstw w konkursach dostępnych w 2021 roku. 

Plan szkolenia:

 I. CZĘŚĆ Przedstawienie oferty usług doradczych

II. CZĘŚĆ Omówienie możliwości pozyskania dotacji na rozwój przedsiębiorstw w konkursach dostępnych w 2021 r., w ramach kończącej się perspektywy finansowej 2014-2020

1. Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

a) Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

b) Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

c) Działanie 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

2. Dotacje z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

a) Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Podziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

III. CZĘŚĆ Panel pytań i odpowiedzi


Prowadzącą szkolenie będzie pani Dorota Dusik.

Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2008 r., gdy rozpoczęła pracę na stanowisku urzędniczym, w dziale kontroli i audytu, w Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, przydzielającej dotacje unijne dla przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w działalności konsultingowej, w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji unijnych. Szczególną wagę przykłada do indywidualnego dopasowania usług doradczych do potrzeb klienta. Na bieżąco aktualizuje i poszerza swoją wiedzę. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu funduszy unijnych w perspektywach finasowania: 2007-2013; 2014-2020 oraz kilka kierunków studiów podyplomowych, zgodnych z tematyką funduszy unijnych np.:

  • Zarządzanie projektem w ramach funduszy strukturalnych - Szkoła Główna Handlowa ( SGH) w Warszawie
  • Brokerzy sieci - Politechnika Śląska w Gliwicach
  • Zarządzanie i marketing - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa (GWSH) w Katowicach, gdzie uzyskała Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia
Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Dotacje unijne na rozwój przedsiębiorstwa - bilet
już niedostępne -