Rozwój osobisty Sport

Psychologia dorosłego człowieka - Dyskusyjny Klub Coachingu/Białystok

location icon
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Ciepła 40, białystok
calendar icon
Od 27 sty 16:00 do 27 sty 18:30

Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Coachingu organizowane pierwszy raz w 2020r. przez Oddział Podlaski Izby Coachingu.
Warsztat: Psychologia dorosłego człowieka

* Jakie procesy uruchamiają transformację w trajektorii życia człowieka dorosłego?
* W jaki sposób to, co świadome i to, co nieświadome determinuje nasze decyzje i wybory?
* W jakiej fazie dorosłości jesteś?
* Co warunkuje poczucie sensu na kolejnych etapach życia?
* Czym jest Syndrom Fausta i jak się z niego uwalniać?
* jakie są narzędzia przydatne w coachingowym wspieraniu klienta w procesie głębokiej transformacji?

Serdecznie zapraszam

Prowadząca:

 Autor zdjęcia: Tomasz Zienkiewicz
autor zdjęcia:Tomasz Zienkiewicz

dr Lidia D. Czarkowska:

- Psycholog biznesu, socjolog i antropolog organizacji.

- Konsultant, trener, mentor, akredytowany coach i superwizor.

- Dyrektor Instytutu Jakości Życia (QLI - Quality of Life Institute).

- Akredytowany superwizor Izby Coachingu.

- Założycielka i wieloletni dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu przy Akademii Leona Koźmińskiego. Adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych. Kierownik studiów podyplomowych: Coaching profesjonalny oraz Mentoring.

- Wykładowca na studiach Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego i Polskiej Akademii Nauk oraz innych kierunkach studiów podyplomowych m.in. Akademia Kompetencji Menedżera oraz Psychologia Biznesu.

- Autorka książek: Antropologia ekonomiczna i Nowy Profesjonalizm oraz redaktor naukowy i współautor 8 książek z serii "Coaching jako…" a także licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Założycielka i redaktor punktowanego, naukowego czasopisma Coaching Review.

- Praktyk biznesu - od 21 lat specjalizuje się we wspieraniu rozwoju osobistego kapitału przywódczego i inteligencji emocjonalnej w praktyce zarządzania ludźmi. Prowadzi warsztaty, treningi i coachingi a także indywidualne programy rozwojowe i team coachingi dla członków zarządu, managerów i profesjonalistów. Jest akredytowanym coachem i superwizorem Izby Coachingu. Wykształciła ponad 450 profesjonalnych coachów. Prowadzi też coaching relacji oraz kursy doskonalące dla coachów i mentorów oraz superwizję. Od 9 lat prowadzi z mężem firmę doradztwa strategicznego w branży IT i kapitału ludzkiego: "LDC Consulting".

- Prywatnie: Mama czwórki dzieci, pasjonatka gór - a szczególnie Tatr i tańca.

Specjalizacja:

1) Rozwój Inteligencji emocjonalnej oraz osobistego potencjału przywódczego liderów.

2) Coaching oraz indywidualne programy rozwojowe dla najwyższej kadry menedżerskiej i członków zarządu.

3) Konsulting w zakresie zmiany kultury organizacyjnej w procesie łączenia, zmian właścicielskich lub restrukturyzacji organizacji.

4) Superwizja i doradztwo w zakresie przygotowania i wdrażania programów mentoringowych w firmach oraz wsparcie rozwoju profesjonalnego coachów i mentorów.

5) Warsztaty w zakresie podnoszenia jakości życia - psychologii pozytywnej w praktyce, konstruktywnej komunikacji, odporności psychicznej oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Logistyka:

  • koszt uczestnictwa: 50zł*, członkowie Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu - bezpłatnie
  • zapisy wyłącznie przez portal evenea liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
  • miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, sala 215.
  • * W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem warsztatu zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.

Zapraszamy!

Organizator: Izba Coachingu Oddział Podlaski

Izba Coachingu jest, niezależną i neutralną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. Jest to pierwsza na świecie izba gospodarcza skupiającą firmy zajmujące się coachingiem. Postawiła sobie za cel rejestrację zawodu coacha.

Misją Izby Coachingu jest profesjonalizacja i rozwój coachingu zgodnego z standardami etyki i metodami pracy coacha oraz stworzenie platformy wymiany myśli, doświadczeń i standardów dla wielu różnych nurtów coachingu dostępnych na polskim i światowym rynku.

Sylwester Pilipczuk - Dyrektor Oddziału Podlaskiego Izby Coachingu

Zapraszam do kontaktu: sylwester.pilipczuk@ic.org.pl

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  bilet bezpłatny

dostępnych: 6

już niedostępne 50,00 zł -
  bilet bezpłatny dla członka Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu

dostępnych: 3

już niedostępne bezpłatny -