Zaproszenie na Śniadanie Biznesowe: "NOWA USTAWA ANTYZATOROWA"

location icon
Hotel AC by Marriott, Plac Wolności 10, Wrocław, Wrocław
calendar icon
Od 4 gru 9:30 do 4 gru 12:00

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Izba Gospodarcza wraz z kancelarią prawniczą Domański Zakrzewski Palinka sp. k.zapraszają na Śniadanie Biznesowe pt. "NOWA USTAWA ANTYZATOROWA ", które odbędzie się 4 grudnia w godz. 9:30 - 12:00 w Hotelu AC by Marriott, Plac Wolności 10, Wrocław.

W dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych czyli tzw. ustawa antyzatorowa.

Wprowadzi ona szereg zmian prawnych, które mogą wpłynąć na uzgodnienia biznesowe z kontrahentami w zakresie płatności. Zmiany obejmują m.in.:

  • zmienione ustawowe terminy płatności - w szczególności będzie obowiązywać z mocy prawa 60-dniowy termin płatności w przypadku, gdy kupującym usługi lub towary jest "duży przedsiębiorca", a sprzedawcą jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą;
  •  "nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych" będzie zakazane - Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę pieniężną;
  •  "nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty" będzie stanowiło akt nieuczciwej konkurencji;
  • niektóre firmy będą musiały corocznie składać raport o wszystkich otrzymanych i dokonanych płatnościach;
  • zmiany w zakresie PIT oraz CIT.

Ustawa dotknie zarówno mikro, małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców, a do wejścia w życie nowych przepisów zostało już niewiele czasu.

O nowych obowiązkach, wyzwaniach i szansach dla przedsiębiorców, które wynikają z nowej ustawy opowiedzą specjaliści z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka (DZP) w dniu 4 grudnia 2019 roku na śniadaniu biznesowym w AC Hotel by Marriott we Wrocławiu (plac Wolności 10).

Agendaspotkania 

09:00 - 09:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:30 - 10:15 Jakie zmiany?

  • Nowe obowiązki - status "dużego przedsiębiorcy", raportowanie praktyk płatniczych. Who? What? When?
  • Skutki nadmiernego opóźnienia w płatnościach.

10:15 - 10:30 Przerwa

10:30 - 11:15 Jak dostosować się do nowych wymagań?

  • "Przegląd" transakcji - zmiany w zawartych umowach.
  • Nowe procedury. Jakie?
  • Praktyczne wskazówki

11:15 - 12:00 Dyskusja i podsumowanie

Zapraszamy serdecznie

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Dla członków DIG
już niedostępne -
PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE, BO DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO
Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, tel. 71 344 78 25
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych:
Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
e-mail: biuro@dig.wroc.pl ; tel. 71 344 78 25
Cel przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych izby, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Zakres przetwarzanych danych:
Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane wyłącznie dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych celów.
Dane mogą być przekazywane:
Wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
Okres przetwarzania:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
Maja Państwo prawo do:
a)dostępu do Państwa danych;
b)żądania sprostowania Państwa danych;
c)żądania usunięcia Państwa danych;
d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
e)możliwości przeniesienia Państwa danych;
f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
g)wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.
Dla firm nie zrzeszonych w DIG

PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE, BO DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO
Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, tel. 71 344 78 25
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych:
Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
e-mail: biuro@dig.wroc.pl ; tel. 71 344 78 25
Cel przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych izby, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Zakres przetwarzanych danych:
Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane wyłącznie dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych celów.
Dane mogą być przekazywane:
Wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
Okres przetwarzania:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
Maja Państwo prawo do:
a)dostępu do Państwa danych;
b)żądania sprostowania Państwa danych;
c)żądania usunięcia Państwa danych;
d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
e)możliwości przeniesienia Państwa danych;
f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
g)wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc