Webinar:" Prawo w firmie rodzinnej / sukcesja / fundacja rodzinna.

location icon
online
calendar icon
Od 3 lis 10:00 do 3 lis 11:00

Szanowni Państwo, 

Dolnośląska Izba Gospodarcza wraz z CWW S. Cetera, M. Węgrzyn- Wysocka i Wspólnicy Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa serdecznie zaprasza na webinar pt:" Prawo w firmie rodzinnej / sukcesji / fundacjach rodzinnych.", które odbędzie online się 3 listopada br., w godzinach 10.00 - 11.00.

Dla kogo jest przeznaczony webinar?

Dla wszystkich przedsiębiorców, a w szczególności firm rodzinnych.

Dlaczego warto wziąć udział ?

Celem spotkania jest:

- przybliżenie problematyki sukcesji w firmach;

- omówienie konsekwencji braku odpowiednich regulacji prawnych w sferze majątkowej i organizacyjnej w takich firmach;

- wskazanie możliwych kierunków działań prawnych, które zabezpieczą zarówno gromadzony majątek rodzinny z funkcjonowaniem firmy, jak i zapobiegną konfliktom właścicielskim.

Czego dowiedzą się uczestnicy podczas webinaru?

W trakcie wykładu zostaną poruszone zagadnienia zarówno z prawa cywilnego, gospodarczego, jak i podatkowego.

Odrębnym obszarem webinaru będzie przybliżenie nowego rozwiązania, jakim jest fundacja rodzinna.

Celem wykładu jest uświadomienie w zakresie powyższej problematyki oraz umożliwienie wskazania kierunków analizy własnych sytuacji / regulacji prawnych podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa rodzinne.

Efektem powyższego mogą być kompleksowe uregulowania tych zagadnień wewnątrz struktury właścicielskiej.

Agenda spotkania:

Sukcesje-prawo w firmie rodzinnej

1. Ogólnie na temat sukcesji

2. Zagadnienia dziedziczenia:

a) ustawowe,

b) testamentowe, w tym zapis windykacyjny

c) wydziedziczenie - wyłączenie od dziedziczenia

d) zagrożenia: małoletni spadkobiercy, zachowek, długi spadkowe, odrzucenie spadku

3. wspólność majątku spadkowego

4. Podatek od spadków

5. sukcesja a biznes

a) dziedziczenie a spółki

b) dziedziczenie w jednoosobowej działalności gospodarczej / zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem

6. Fundacje rodzinne:

1) cel

2) ustawa o fundacjach rodzinnych

3) podstawa założenia wg projektu ustawy

4) organy fundacji

5) opodatkowanie w fundacji:

- opodatkowanie fundacji

- opodatkowanie świadczeń

7. Ubezpieczenia w firmie rodzinnej/ na życie

W trakcie webinaru uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które prelegenci postarają się udzielić odpowiedzi.

Serdecznie zapraszamy

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Dla członków DIG
już niedostępne -
PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE, BO DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO
Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, tel. 71 344 78 25
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych:
Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
e-mail: biuro@dig.wroc.pl ; tel. 71 344 78 25
Cel przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych izby, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Zakres przetwarzanych danych:
Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane wyłącznie dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych celów.
Dane mogą być przekazywane:
Wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
Okres przetwarzania:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
Maja Państwo prawo do:
a)dostępu do Państwa danych;
b)żądania sprostowania Państwa danych;
c)żądania usunięcia Państwa danych;
d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
e)możliwości przeniesienia Państwa danych;
f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
g)wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.
Dla firm nie zrzeszonych w DIG

PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE, BO DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO
Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, tel. 71 344 78 25
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych:
Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
e-mail: biuro@dig.wroc.pl ; tel. 71 344 78 25
Cel przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych izby, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Zakres przetwarzanych danych:
Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane wyłącznie dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych celów.
Dane mogą być przekazywane:
Wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
Okres przetwarzania:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
Maja Państwo prawo do:
a)dostępu do Państwa danych;
b)żądania sprostowania Państwa danych;
c)żądania usunięcia Państwa danych;
d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
e)możliwości przeniesienia Państwa danych;
f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
g)wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc