"Budowanie zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów".

location icon
sala konferencyjna DIG, I piętro ul. Świdnicka, Wrocław
calendar icon
Od 28 maj 9:00 do 28 maj 15:30

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) serdecznie zapraszają Państwa na bezpłatne szkolenie pt.: "Budowanie zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów", które odbędzie się 28 maja 2019 r.,
w godzinach 9.00-15.30, w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ul. Świdnickiej 39.

Celem szkolenia jest przygotowanie menedżerów, kadry kierowniczej liderów oraz kandydatów na liderów, a także wszystkich, którzy doświadczają pracy w grupie do tworzenia skutecznego i efektywnego zespołu, zarządzania nim i sytuacjami konfliktowymi oraz współpracy w ramach zespołu.

Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania oraz wszystkich osób pracujących w zespołach. Podczas szkolenia rozwijane będą wśród uczestników umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji, grupowego podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i budowania atmosfery sprzyjającej realizacji celów. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania swoich mocnych stron i obszarów, które można usprawnić, by dzięki temu mogli efektywnie funkcjonować w zespołach.

Szkolenie ma formę treningu umiejętności - uczestnicy wykonują ćwiczenia
i zadania praktyczne. Każde ćwiczenie jest analizowane i omawiane przez trenera i grupę. Dzięki temu uczestnicy otrzymują informację zwrotną.

Szkolenie poprowadzi pan Janusz Szewczyk - certyfikowany trener biznesu, doświadczony praktyk w dziedzinie sprzedaży, obsługi klienta i rekrutacji.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla członków DIG.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem
przez Uczestnika zapoznania się z Ogólnymi warunkami organizacyjnymi szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie.

Serdecznie zapraszamy


Program szkolenia

"Budowanie Zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów"

Godzina

Temat zajęć

9.00 - 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie

9.15 - 10.30

Zasady funkcjonowania zespołu

 • grupa a zespół
 • etapy budowania zespołu
 • cechy efektywnego zespołu

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

10.30 - 10.45

Przerwa

10.45 - 12.15

Budowanie pozytywnych relacji między członkami zespołu

 • integracja
 • budowa zaufania
 • czynniki wpływające na atmosferę w zespole

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

12.15 - 12.30

Przerwa

12.30 - 14.15

Komunikacja w zespole

 • doskonalenie umiejętności słuchania
 • radzenie sobie z trudnościami w komunikacji
 • filary skutecznej komunikacji

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie (dotyczące również konfliktu w zespole)

14.15 - 14.30

Przerwa

14.30 - 16.00

Konflikt w zespole - zespół w konflikcie

 • rozpoznanie przyczyn konfliktów
 • osobisty styl komunikacji a konflikt
 • dynamika konfliktu

ćwiczenia praktyczne i ich omówienie

16.00

Zakończenie szkolenia


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Przesłanie niniejszego zgłoszenia stanowi zobowiązanie udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów. Odwołanie udziału osoby zgłoszonej przyjmowane będzie elektronicznie na adres: szkolenia@dig.wroc.pl lub telefonicznie (nr tel. 71 344 78 25) do dnia 27.04.1019 godz 12 00 Po tym terminie obciążymy Państwa kosztami organizacyjnymi w wysokości 50 zł. netto od os. Dla członków DIG

Przesłanie niniejszego zgłoszenia stanowi zobowiązanie udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów. Odwołanie udziału osoby zgłoszonej przyjmowane będzie elektronicznie na adres: szkolenia@dig.wroc.pl lub telefonicznie (nr tel. 71 344 78 25) do dnia 27.04.1019 godz 12 00 Po tym terminie obciążymy Państwa kosztami organizacyjnymi w wysokości 50 zł. netto od os.

już niedostępne -
PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE, BO DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO
Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, tel. 71 344 78 25
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych:
Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
e-mail: biuro@dig.wroc.pl ; tel. 71 344 78 25
Cel przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych izby, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Zakres przetwarzanych danych:
Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane wyłącznie dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych celów.
Dane mogą być przekazywane:
Wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
Okres przetwarzania:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
Maja Państwo prawo do:
a)dostępu do Państwa danych;
b)żądania sprostowania Państwa danych;
c)żądania usunięcia Państwa danych;
d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
e)możliwości przeniesienia Państwa danych;
f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
g)wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.
Dla firm nie zrzeszonych w DIG

PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE, BO DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO
Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, tel. 71 344 78 25
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych:
Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
e-mail: biuro@dig.wroc.pl ; tel. 71 344 78 25
Cel przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych izby, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
Zakres przetwarzanych danych:
Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane wyłącznie dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych celów.
Dane mogą być przekazywane:
Wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
Okres przetwarzania:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
Maja Państwo prawo do:
a)dostępu do Państwa danych;
b)żądania sprostowania Państwa danych;
c)żądania usunięcia Państwa danych;
d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;
e)możliwości przeniesienia Państwa danych;
f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
g)wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.
Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.

już niedostępne -