GDD2019 | DtB Summit warsztaty [pl] | Co możemy przeprojektować poza domem i biurem? | Krzysztof Ożóg, Katarzyna Michalak (pl) Fuzers | 12 lipca

location icon
PPNT Gdynia aleja Zwycięstwa 96/98, gdynia
calendar icon
Od 12 lip 11:15 do 12 lip 14:15

scroll down for English version

*warsztaty w j. polskim

Co możemy przeprojektować poza domem i biurem?

poziom średnio-zaawansowany.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą zmierzyć się projektowaniem usług, doświadczeń i produktów tak, by poza wartościami biznesowymi wpływały one na rozwój i głęboką zmianę w użytkownikach.

Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę o projektowaniu i budowaniu głębokich wartości dla odbiorcy z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Dowiedzą się jak zbudować empatię w biznesie oraz przeprojektują codzienne przestrzenie by odpowiadały potrzebom użytkowników oraz wspierały budowanie nowych interakcji społecznych. Biznes i design powinny brać odpowiedzialność za projektowanie świata, w którym żyjemy.

Większość z nas obraca się pomiędzy pracą a domem. Nigdy wcześniej tak wielu ludzi nie żyło, pracowało i jadło w samotności. Unikamy spojrzenia innych ludzi dzięki ekranom smartfonów, a nieplanowane spotkania powodują, że czujemy się niekomfortowo. Czy jesteśmy w stanie zmienićnasze interakcje i wartości nie tylko w biznesie?

KUP TAKŻE BILET NA DESIGN TALKS BUSINESS SUMMIT->

DtB Summit

prowadzący:Krzysztof Ożóg, Katarzyna Michalak (pl) Fuzers

Krzysztof Ożóg, Senior Service Designer, członek międzynarodowej organizacji Service Design Network. Krzysztof, to projektant usług skupiony na głębokim zrozumieniu usługi i potrzeb użytkowników z nią związanych. Od pustego post-ita do harmonogramu wdrożenia. Krzysztof koncentruje się na rozbudowanej fazie ideacji, którą przekuwa na szybkie prototypy. Aktywizuje zespół od pierwszego spotkania, później energia stopniowo wzrasta. Jest przekonany, że skoro rozmawiamy o zmianach, to przyszedł na nie najwyższy czas. Wspierał organizacje w transformacjach, projektował m.in. doświadczenia związane z procesami kredytowymi i komunikacją marketingową. Dzielił się doświadczeniem z takimi markami jak Netia, mBank, Santander Consumer Bank, BGŻ BNP Paribas, IKEA, oraz podczas konferencji.

Katarzyna Michalak, researcher i badacz od natłoku pozornie chaotycznych informacji do solidnych wniosków i rekomendacji. Skupia się na a badaniach jakościowych, które wykorzystywane są w fazie empatyzacji. Katarzyna, to pasjonatka procesowego i systemowego podejścia do projektowania usług. Jej zdaniem nawet w chaosie powinien być porządek, dlatego dużą wagę przykłada do merytorycznej poprawności i jakości naszych działań. Jak dotąd realizowała badania jakościowe (IDI, FMG) dla nocowanie.pl, Eurobank, mBank i pracuj.pl. Absolwentka szkoły Consumer Intelligence PTBRiO (wcześniej Szkoła Badań Rynku), gdzie poszerzyła swoją wiedzę dotyczącą konsumentów i zarządzania marketingowego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What can we (re)design outside of a home and office?

level basic-intermediate

The workshop is designed for everyone willing to approach service, experience and product design processes to positively affect not only a business value but also the development and profound change for users. Participants will gain knowledge about designing and building deep value for users while maintaining the principles of sustainable development. Everyone attending the workshop will learn how to build business empathy an take a challenge to redesign the everyday spaces to suit the deep user needs.

Business and design can and should take responsibility for designing the wide spectrum of the world we live in. For most of us spend a big chunk of time between work and home. Also, never before have so many people have lived, worked and ate alone. As a result, people often avoid looking at others because of smartphone screens, while unplanned encounters make them feel uncomfortable. Are we able to redesign social interactions and values outside the business?

BUY A TICKET FOR DESIGN TALKS BUSINESS SUMMIT ->

DtB Summit

experts: Krzysztof Ożóg, Katarzyna Michalak (pl) Fuzers

Krzysztof Ożóg - a Senior Service Designer and a member of the international Service Design Network. At work, he focuses on a deep understanding of the client's business and strategy as well as the needs of his users. From an empty post-it to the implementation timeline. He conducts comprehensive activities, as part of which he not only creates new solutions and improvements but also educates project teams, activates them first meeting with gradual energy increase. He is convinced that since we are talking about changes, it is high time for them. In the past, he carried out projects in the area of Service Design Thinking and Customer Experience for mBank, Santander Consumer Bank, BGŻ BNP Paribas, IKEA, Tauron Dystrybucja, among others.

Katarzyna Michalak - a passionate design researcher starting from the accumulation of seemingly chaotic information, ending at solid conclusions and recommendations. She focuses on qualitative research that is used in the empathizing phase. Katarzyna is passionate about process and system approach to service design. In her opinion, even in chaos, there should be order, which is why she attaches great importance to the substantive correctness and quality of activities. She has carried out qualitative research (IDI, FMG) for nocowanie.pl, BGŻ BNP Paribas, Eurobank, mBank, Grupa Pracuj as well as Ministry of Technology and Entrepreneurship, among others. She is a graduate of Consumer Intelligence at PTBRiO (former School of Market Research), where she has broadened her knowledge of consumers and marketing management.Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Design talks Business Summit | Co możemy przeprojektować poza domem i biurem? | Krzysztof Ożóg, Katarzyna Michalak (pl) Fuzers | warsztaty [pl]
Wyprzedane 40,00 zł Wyprzedane