Coaching Biznesowy Indywidualny

location icon
Piętro VI pokój 606 Ul. Ogińskiego 16, bydgoszcz
calendar icon
Od 23 lis 15:00 do 25 lut 17:00

Usługa obejmuje 6 spotkań stanowiących całość procesu dla 1 osoby. 6*2 godziny = 12 godzin

Zgodnie z harmonogramem: od 23.11.2018. do 25.02.2018

w godzinach terminy i godziny do ustalenia. 

Prowadzenie firmy może być łatwe i przyjemne.Jednak zazwyczaj jest trudne, pełne wyzwań, nieprzewidzianych okoliczności i zdarzeń. Można pomagać sobie w prowadzeniu przedsiębiorstwa na różne sposoby. Jednym z nich jest uczestniczenie w procesie Coaching Biznesowy Indywidualny.
Co można zyskać? 

Celem biznesowym jest podniesienie efektywności działań firmy w zakresie jej rozwoju zmierzającego do zwiększenia obrotów i zysków. 

Cel zostanie opatrzony indywidualnymi miernikami uczestnika, które będą wskazywać na jego osiągnięcie. Uczestnik po procesie będzie wiedział jakie ma możliwości oraz potencjał. Uczestnik będzie umiał wykorzystać plan działania, który sam stworzy. Uczestnik podejmie kroki w celu integracji społecznej w swoim środowisku biznesowym. 

Dodatkowo: 

uczestnik procesu Coaching Biznesowy będzie świadomy swoich możliwości,

Wyjdzie z planem działania, który pomoże mu w realizacji swoich celów biznesowych, 

Będzie potrafił wykorzystać swój potencjał, 

Pozna obszar do pracy nad sobą w kwestii poprawy efektywności biznesowej, 

Proces coachingowi to indywidulana praca z człowiekiem. 

Oprócz aspektów biznesowych może nastąpić poprawa lub wzrost osobistych kompetencji komunikacyjnych, postawy asertywnej, poczucia wartości, pewności siebie.
Dla kogo?

Właściciele Mikro Małych i Średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy managerowie wyższego i średniego szczebla.

Możesz ten proces dofinansować od 50-80%
Więcej informacji: biuro@cstcoaching.pl
Z dofinansowaniem: Usługi rozwojowe BUR CST Coaching  telefon: 691213623
Zanim zapiszesz się na usługę w BUR, skontaktuj się z nami, aby postępować zgodnie z procedurami i otrzymać dofinansowanie: biuro@cstcoaching.pl

Prowadzący coach: Anita Orzechowska
Obszar specjalizacji Coachingowej: 

Forma: indywidualny, zespołowy, grupowy, 

Rodzaj: Przywódczy (executive), managerski, biznesowy, sprzedażowy, kariery, edukacyjny, life, Superwizja grupowa i indywidulana,
Doradztwo: - biznesowe, - tworzenie strategii marketingowych, - praca ze start-up,
Doświadczenie zawodowe: Od ponad 20 lat praca z biznesem. Wcześniej związana z zarządzaniem strukturami organizacji i sprzedażą w firmach od jednoosobowych po zatrudniających 3000 osób. Obecnie wykorzystuje to doświadczenie:•z klientami biznesowymi - kadra zarządzająca - uczy miedzy innymi coachingowego stylu zarządzania; sprzedaż - uczy handlowców rozmowy handlowej np. w oparciu o model GROW, •w obszarach komunikacji i facylitacji - wykorzystując coaching grupowy do budowania zespołów, rozwiązywania konfliktów,•budowaniu kariery zawodowej - coaching kariery z młodzieżą w odkrywaniu ich talentów,•osobami zmieniającymi swoją ścieżkę kariery - coaching managerski w awansie, coaching biznesowy w zakładaniu własnego biznesu,łącząc przy tym treningi szkoleniowe z procesami coachingowymi - aby, Po mistrzowsku Rozwinąć Skrzydła klientów. Właściciel firmy szkoleniowej CST Coaching, prowadzi zajęcia dla prezesów, managerów, handlowców, pracowników, start-upów, studentów i młodzieży, rodziców.Członek Prezydium Izby Coachingu - izby gospodarczej zrzeszającej firmy zajmujące się prowadzeniem procesów coachingowych i szkoleniem przyszłych coachów.Partner - na rzecz wypracowania rekomendacji w projekcie "Efektywnie dla młodzieży - nowe standardy na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim". Przeciwdziałania grupie NEET.
Coaching Kariery - 2 projekty, Nauczyciel jako Coach - CEiPM OHP Bydgoszcz - autorskie warsztaty i sesje indywidualne - wyznaczanie ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, młodzież 16-25 lat, studenci pedagogiki,
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług: Od 2002 roku pracuje narzędziami coachingowymi w obszarze zarzadzania i sprzedaży. Od 2013 roku prowadzi procesy coachingowe i usługi rozwojowe. Autor wielu warsztatów z zakresu sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i coachingu, pracuje w autorskim stylu: #PoMistrzwskuRozwińSkrzydła.Trener w obszarze komunikacji interpersonalnej, sprzedaży, zarządzania zespołem/firmą, zarządzania sobą, wyznaczania i realizacji celów, tworzenia strategii firmy. Coach, prowadzący sesje indywidualne, zespołowe i grupowe: biznes, managerskie, przywódczy (executive), sprzedaż, life,Usługi Rozwojowe dla:- kilkudziesięciu firm z sektora Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw,- WSG Bydgoszcz, - UKW Bydgoszcz, - UWM Olsztyn, - jednostki administracji państwowej, - jednostki szkolnictwa gimnazjum, średnie, - organizacje NGO, - organizacji młodzieżowych KSM, studenckich ELSA UNK Toruń, NZS UTP Bydgoszcz, Mentor dla sturt-upów w AIP BydgoszczWykładowca na Collegium Da Vinci w Poznaniu, Katedra Coaching i Zarządzanie.
Wykształcenie:
- Magister Doradztwa i Coachingu, specjalizacja Coaching Biznesowy, - Absolwent studiów podyplomowych Coaching, - Akredytowany Coach Izby Coachingu,- Akredytowany Coach ICF na ACC, - Master Praktyk NLP, * Certyfikowane szkolenie - Train the Trainer Points of You®* Certyfikowane szkolenie: "Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami" Pracownia Testów Psychologicznych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, Uprawnienia do stosowania testów psychometrycznych, poziom B1, 

* * * * * * * * *

Zgłaszając się na usługę wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. Imię i Nazwisko, adres mail.

Klauzula informacyjna: Administratorem Danych Osobowych jest CST Coaching Anita Orzechowska z siedzibą przy ul. Młynarska 4 w Bydgoszczy, kod pocztowy 85-376. Wyznaczonym do kontaktu ws przetwarzania danych osobowych przedstawicielem Administratora jest Pani Anita Orzechowska, dostępna pod adresem mail: anita.orzechowska@cstcoaching.pl. Dane przetwarzane są na podstawie art 6 ust. 1 lit. B i F ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016, do realizacji określonych celów, między innymi ofertowania, przeprowadzenia procesu rozwojowego, realizacji zamówienia, działań marketingowych. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim z wyjątkiem firm świadczących usługi wsparcia IT dla Administratora. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu: Polityka Prywatności oraz Plików Cookies CST Coaching

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Bilet
już niedostępne 4 428,00 zł -