Biznes i Przedsiędsiębiorczość Nauka i Edukacja

Badania przedkliniczne: finansowanie, etyka, organizacja, wdrażanie wyników

location icon
platforma Teams
calendar icon
Od 2 lut 11:00 do 2 lut 13:00

Obrazy: Laboratorium |<img src=


Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej zaprasza na pierwsze w tym roku spotkanie on-line - tym razem poświęcone tematyce badań przedklinicznych na zwierzętach. Do wzięcia udziału w webinarium zachęcamy wszystkich tych, których interesuje aspekt etyczny, finansowy a także kwestia wdrożenia wyników badań in vivo na modelach zwierzęcych.

Spotkanie poprowadzi Jarosław Woliński, który specjalizuje się w badaniach z zakresu fizjologii i chirurgii eksperymentalnej. Od ponad 20 lat zajmuje się badaniem procesu rozwoju przewodu pokarmowego u nowo narodzonych ssaków oraz badaniami przedklinicznymi na małych i dużych modelach zwierzęcych.


Agenda spotkania:

  • 11.00 - 11.30 - omówienie aspektów etycznych prowadzenia badań przedklinicznych na zwierzętach
  • 11.30 - 12.00 - omówienie możliwości finansowania badań przedklinicznych
  • 12.00 - 12.30 - omówienie organizacji badań przedklinicznych na małych i dużych modelach zwierzęcych
  • 12.30 - 13.00 - omówienie aspektów związanych z wdrażaniem wyników badań in vivo na modelach zwierzęcych


Cel oraz wymagania do prowadzenia badań przedklinicznych w Polsce

Badania kliniczne z udziałem ludzi, można rozpocząć po charakterystyce profilu bezpieczeństwa cząsteczki "kandydującej" określonym w nieklinicznych badaniach toksyczności. Głównym celem badań przedklinicznych jest ocena bezpieczeństwa obejmująca charakterystykę skutków toksycznych w odniesieniu do narządów docelowych, zależności od dawki oraz potencjalnej odwracalności. Wszystkie te informacje wykorzystywane są w kolejnych etapach do oszacowania bezpiecznej dawki początkowej i zakresu dawek dla badań na ludziach. Weryfikacja czynników ryzyka opiera się na ocenie mechanizmu działania leku na podstawie badań przedklinicznych, funkcji biologicznych i fizjologicznych organizmu badanego oraz ocenie podobieństw i różnic międzygatunkowych, zwłaszcza w kontekście toksyczności i farmakokinetyki produktu badanego.

Doświadczenia przedkliniczne na zwierzętach prowadzone są w naszym kraju tylko w jednostkach posiadających pełne uprawnienia do prowadzenia tego rodzaju badania po wcześniejszym uzyskaniu zgody Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Doświadczania mogą prowadzić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje poświadczone odpowiednimi szkoleniami i certyfikatami. Wszystkie zasady i kryteria prowadzenia badań na zwierzętach w Polsce warunkuje ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.


Prowadzący

Jarosław Woliński - doktor habilitowany nauk biologicznych, profesor instytutu Zakładu Fizjologii Zwierząt, Kierownik Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. Wykładowca Uczelni Łazarskiego - Centrum Kształcenia Podyplomowego na kierunku Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi. Dyrektor ds. badań przedklinicznych SGPlus & Partners, Malmo, Szwecja. 14 projektów naukowych i 35 projekty komercyjne na stanowisku kierownika projektu lub głównego wykonawcy. Ekspert Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Towarzystwa Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych PolLASA, Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Członek European Pancreatic Club, Polskiego Klubu Trzustkowego (członek założyciel), członek Rady Naukowej Fundacji Bank Mleka Kobiecego.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Webinar
Wyprzedane Brak wolnych miejsc