IT i Nowe technologie Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Przemysł

Zgłoszenie zainteresowania audytem robotycznym. Weryfikacja i ocena potencjału.

location icon
Siedziba Klienta
calendar icon
Od 30 sty 8:00 do 31 gru 10:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Czym jest audyt robotyczny ?

Jest to indywidualne podejście w celu rozpoznania potrzeb klienta pod kątem procesów w organizacji i potencjału zastosowania w nich rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów (RPA).

Cel i metodyka

Celem audytu jest wyszukanie obszarów w organizacji wpływających na zwiększenie cashflow. To zbudowanie solidnego gruntu do dalszych działań związanych z robotyzacją. Automatyzacja procesów biznesowych software robotami (Robotic Process Automation) to potężny filar cyfrowej transformacji w każdej firmie, gdyż prowadzi do optymalizacji procesów, a te decydują o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej w dzisiejszym mocno cyfrowym świecie. Jest to rozwiązanie wielu problemów jak: braku wykwalifikowanej kadry, demotywacji pracowników wykonujących powtarzalne i rutynowe czynności, niskiej efektywności prac w back i front-office, ciągle niewystarczających zasobów IT. Analiza gotowości firm europejskich na wdrożenia robotyki wskazuje, że 3/4 z nich nie zaplanowała na ten rok żadnych kroków gdyż m.in. brak im wiedzy na temat na temat procesów i narzędzi.

Z tego też powodu nasza usługa audytu procesów, w trakcie którego każdorazowo podchodzimy do każdego klienta i jego potrzeb w sposób indywidualny i badamy jego procesy pod kątem zastosowania w nich rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji.

Kilkudniowy audyt polega przede wszystkim na indywidualnych rozmowach z poszczególnymi / wyznaczonymi pracownikami danego działu w celu omówienia standardowych czynności wykonywanych przez pracowników i wybrania z nich tych o największym potencjale - zarówno pod kątem generowanych oszczędności, jak i możliwości ich zautomatyzowania.

Zidentyfikowanie właściwego potencjału do robotyzacji oraz przekazania rekomendacji dla konkretnych procesów daje klientowi komfort otrzymania kompleksowego rozwiązania łączącego weryfikację procesów przez naszych ekspertów, a docelowo dostarczenia rozwiązania z zakresu robotyki, za które bierzemy pełną odpowiedzialność.

Przykładowe obszary:

Księgowość: rozrachunki z dostawcami (AP); rozrachunki z odbiorcami (AR); parowanie przelewów z rozrachunkami; księgowanie faktur przychodzących i wychodzących etc.

Podatki: przygotowywanie danych do deklaracji podatkowych; weryfikacja danych i zgodności pomiędzy deklaracjami VAT, a plikami JPK; weryfikacja danych kontrahentów w Białej Liście etc.

Windykacja: wysyłanie monitów do klientów; utrzymywanie relacji z kontrahentami; generowanie raportów z wiekowaniem należności etc.

Controlling: przygotowywanie danych do raportów (dziennych, tygodniowych, miesięcznych); generowanie rezerw kosztowych; przygotowywanie prostych analiz wskaźnikowych etc.

HR: on-boarding pracowników; generowanie raportów z wynagrodzeniami dla pracowników; przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach; pobieranie danych z portali ZUS etc.

Sprzedaż: zarządzanie procesem składania zamówień dla klientów (O2C); poszukiwanie potencjalnych klientów; akcje sprzedażowe poprzez social media; wsparcie działań sprzedażowych front- i back-office'owo etc.

Marketing: sprofilowane akcje marketingowe; kontakt z klientami poprzez social media; utrzymywanie relacji z partnerami handlowymi etc.

Logistyka: rejestracja przesyłek na portalach klienckich; weryfikacja ofert na giełdach transportowych; ustalanie i śledzenie przesyłek; przygotowywanie raportów (rotacja zapasów, zajętość miejsc magazynowych) etc.

Zakupy: wsparcie działań zakupowych (P2P); weryfikacja poprawności zamówień wewnętrznych; przygotowywanie cenników na bazie ofert; weryfikacja poprawności przesyłanych przez dostawców dokumentów (ofert, faktur, not) etc.

Administracja: procesowanie danych podstawowych ŚT; weryfikacja poprawności wykorzystywania środków trwałych na potrzeby organizacji (AM); wsparcie w działaniach raportowych (np. odpady środowiskowe, raporty wewnętrzne i zewnętrzne) etc.

Korzyści i dlaczego audyt jest ważny z perspektywy klienta ?

Dzięki audytowi klient ma pewność, że procesy, które wyłonimy w trakcie audytu, a które otrzymają naszą wysoką rekomendację, zostaną skutecznie zautomatyzowane / zrobotyzowane.

Procesy rekomendowane do automatyzacji realizują zwrot z inwestycji zazwyczaj po 3 miesiącach (ROI). 

Po audycie klient otrzymuje raport z dokładnym opisem zweryfikowanych procesów razem z szacowanymi oszczędnościami czasowymi możliwymi do osiągnięcia w wyniku wdrożenia konkretnych rozwiązań z zakresu RPA, które oferujemy. Wybrane ostatecznie przez klienta procesy do automatyzacji i robotyzacji jesteśmy w stanie wdrożyć od kilku do kilkunastu dni - w zależności od stopnia skomplikowania procesów.

Wiele organizacji bagatelizuje kwestie poprawnej weryfikacji potencjału robotycznego w swoich procesach, przez co wiele projektów z zakresu robotyki kończy się wcześniej niż się zaczęły. Wyłonienie właściwych procesów, od których powinna rozpocząć się podróż z robotyzacją jest kluczowa z perspektywy osób zarządzających organizacją i możliwości skalowania tych rozwiązań na cały obszar działalności przedsiębiorstwa.

Co nas wyróżnia?

Połączenie wiedzy dziedzinowej z wiedzą technologiczną to niezwykle cenny zasób po stronie dostawcy usług, który posiadamy i skutecznie wykorzystujemy, dostarczając naszym klientom wartość dodaną w postaci rozwiązań dopasowanych do ich faktycznych potrzeb, co z kolei przekłada się na wymierne oszczędności w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Zachęcamy do korzystania z weryfikacji Państwa procesów pod kątem ich docelowej automatyzacji i robotyzacji razem z naszymi ekspertami dziedzinowymi!

Scenariusz audytu:

  • Wybór obszaru do weryfikacji (zazwyczaj uzgodnione departamenty)
  • Szkolenie zespołu z metodologii audytu oraz podstaw robotyzacji procesów
  • Wywiady indywidualne, analiza procesowa i techniczna.
  • Tworzenie dokumentów i rekomendacji
  • Przedstawienie wyników audytu wraz z kalkulacją oszczędności oraz kosztami stworzenia automatyzacji

Czas: zazwyczaj 2 - 5 dni.

Miejsce: siedziba Klienta

Zapraszamy do zgłoszeń

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Proszę wskazać rekomendowane obszary audytu (do późniejszej weryfikacji) Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Audycie Robotycznym Procesów

Proszę wskazać rekomendowane obszary audytu (do późniejszej weryfikacji)

31 Grudnia 2020, 08:00