Spring Framework

location icon
Intensywne dwudniowe szkolenie Toruń
calendar icon
Od 4 wrz 9:00 do 5 wrz 16:00
DLA UCZESTNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ FIRM

Szkolenie może mieć charakter zamknięty lub otwarty.
W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym, prosimy o kontakt (biuro@asuri.pl) w celu ustalenia terminu, szczegółów organizacyjnych oraz dokonania wyceny. Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Spring Framework jest prawdopodobnie najpopularniejszym frameworkiem do budowania aplikacji szerokiego zastosowania w języku Java. W trakcie tego kursu zbudujesz od podstaw pełnowartościową aplikację do zarządzania dokumentami w małej firmie.

Pierwszego dnia poznasz podstawy Spring Framework: czym jest kontener DI, podstawowe wzorce projektowe wykorzystywane przez framework, pisanie testów integracyjnych komponentów Spring, zarządzanie profilami, podstawy obsługi różnego rodzaju baz danych (w tym NoSql na przykładzie MongoDb) oraz Spring Boot. Pierwszy dzień szkoleń zakończy się stworzeniem szkieletu aplikacji, wyposażonego w podstawowe mechanizmy umożliwiające dalszy rozwój aplikacji.

Drugiego dnia szkoleń skupimy się głównie na rozbudowie poznanych komponentów i rozwinięciu naszego projektu w pełnowartościową aplikację. Aplikacja będzie dostępna w postaci REST API, które może zostać skonsumowane przez dowolnego klienta. Dodatkowo, przedstawiony zostanie przykład prostej aplikacji frontendowej w AngularJs, która komunikuje się ze stworzonym wcześniej REST API.

Wszystkie przykłady kodu udostępnione zostaną w postaci repozytorium Git.


 • 2 dni szkolenia z profesjonalnym trenerem
 • Materiały dydaktyczne on-line
 • Praktyczne przykłady i zadania
 • Wsparcie trenera po szkoleniu

Więcej szczegółów na stronie https://asuri.pl/courses/spring-framework


PO UKOŃCZENIU KURSU UCZESTNICY BĘDĄ
 • Znać zasady korzystania ze Spring Framework
 • Znać zasady tworzenia aplikacji efektywnie wykorzystujących możliwości poznanych narzędzi
 • Wiedzieć jak budować łatwe w rozbudowie aplikacje w Spring Framework, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane przez dowolny komponent, od czego już tylko krok do rozpoczęcia przygody np. z mikroserwisami

OSOBY, DO KTÓRYCH SKIEROWANE JEST TO SZKOLENIE
 • Programiści Java
 • Architekci oprogramowania Java

WYMAGANIA WSTĘPNE
 • Znajomość języka Java.
 • Podstawowa znajomość baz danych

KTO PROWADZI TO SZKOLENIE?

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka z wieloletnim doświadczeniem w programowaniu, założyciela startupu Slidetorial, doktoranta WMiI UMK.


PLAN SZKOLENIA

DZIEŃ 1
9:00 - 17:00

Podczas pierwszego dnia poznasz podstawy stojące za frameworkiem Spring oraz zbudujesz podstawowy projekt, który drugiego dnia rozbudujemy w gotową aplikację w postaci REST API.

Moduł 1

 • Wprowadzenie do Spring Framework
 • Hello world
 • Wyjaśnienie podstaw filozofii stojącej za Spring Framework i najważniejszych wzorców zaimplementowanych na jego potrzeby
 • Przygotowanie środowiska (Spring Tool Suite) do pracy ze Spring Framework
 • Struktura projektu

Moduł 2

 • Podstawy Spring Core
 • Dependency injection i inverse of control
 • Profile
 • Obsługa command line

Moduł 3

 • Tworzenie własnych komponentów
 • Wstrzykiwanie komponentów
 • Sposoby konfiguracji i wyszukiwania komponentów
 • Eventy w kontenerze Spring Framework

Moduł 4

 • Spring Boot
 • Dodawanie zależności za pomocą Spring Boot
 • Autokonfiguracja Spring Boot
 • Konfiguracja aplikacji przy użyciu Java Config
 • Nadpisywanie domyślnych konfiguracji Spring Boot
 • Java properties

Moduł 5

 • Tworzenie aplikacji webowej
 • Wzorzec MVC
 • Kontrolery
 • Walidacja danych
 • Obsługa błędów
 • Widoki JSP, JSTL, Thymeleaf
 • Testy integracyjne kontrolerów

Moduł 6

 • Podstawy REST API
 • Konwersja klasycznej aplikacji do skalowalnej architektury REST API
 • Serializacja/deserializacja JSON
 • Testy integracyjne JSON/REST API
 • Dokumentacja REST API za pomocą restdocs

Moduł 7

 • Obsługa baz danych za pomocą Spring data
 • Obsługa transakcji baz danych
 • Podstawy NoSql
 • Mechanizm konwersji obiektów
 • Testy integracyjne persystencji
 • Migracje

Moduł 8

Czas na wyjaśnienie wątpliwości, pomoc w rozwiązaniu problemów.


DZIEŃ 2
8:00 - 16:00

Drugiego dnia użyjesz wszystkich mechanizmów poznanych podczas dnia pierwszego, aby stworzyć aplikację do zarządzania dokumentami w małej firmie.

Moduł 1

 • Przygotowanie podstawowych klas i ustalenie słownictwa związanego z domeną problemu (zarządzanie dokumentami)
 • Zdefiniowanie wymagań i zachowania
 • Zbudowanie interfejsów podstawowych serwisów

Moduł 2

 • Obsługa wielu użytkowników i ról w systemie
 • Autentykacja i autoryzacja za pomocą Spring Security
 • Model uprawnień aplikacji do zarządzania dokumentami
 • Spring AOP na potrzeby definiowania uprawnień

Moduł 3

 • Przygotowanie REST API dla klientów przeglądarkowych (np. obsługa CORS)
 • Nawigacja API za pomocą HATEOAS
 • Obsługa różnych rodzajów danych przez REST API
 • Obsługa wysyłania/pobierania plików

Moduł 4

 • Przykładowy klient API w postaci prostej aplikacji AngularJs
 • Oddanie finalnej aplikacji

Moduł 5

Czas na dyskusję/dodatkowe uwagi.


TWÓJ TRENER:

Imagemgr Michał Wojtyna

Praktyk. Programista Java i Spring Framework, zwolennik metodologii TDD oraz DDD, założyciel firmy Slidetorial, współtwórca narzędzia do błyskawicznego tworzenia tutoriali oraz doktorant na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmujący się zagadnieniami związanymi z inżynierią oprogramowania oraz metodologią DDD.


CO ZAPEWNIAMY W RAMACH SZKOLENIA?
 • Organizację szkolenia oraz zapewnienie profesjonalnego trenera
 • Materiały dydaktyczne odpowiednie do określonego poziomu
 • Catering podczas przerw (kawa, herbata, ciastka)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Bezpłatne konsultacje z Wykładowcą 2 tygodnie od ukończenia szkolenia

CZEGO POTRZEBUJESZ?
 • Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem:

Sprawdź to i inne nasze szkolenia.
Więcej szczegółów na stronie www.asuri.pl.
Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Udział w szkoleniu
Jeszcze niedostępne
od 1 Września 2021, 11:59 (środa)
2 361,60 zł -