Szkolenie otwarte w Warszawie Asertywność w biznesie 07.10.2020 r.

location icon
Human Skills ul.Widok 18/2, Warszawa
calendar icon
Od 7 paź 9:30 do 7 paź 16:30
ticket icon
Od 725,70 zł

ASERTYWNOŚĆ W BIZNESIE

Jak właściwe rozumieć asertywność, bierność, agresywność oraz realizować swoje potrzeby radząc sobie z manipulacjami otoczenia?

Bez niej ciężko poradzić sobie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Asertywność to niezwykle ważna i przydatna umiejętność. Niestety, często pojawia się na tym polu problem. Mamy trudności z asertywnością i popadamy z jednej skrajności w drugą - jesteśmy albo zbyt ulegli albo zbyt zaborczy.

Jak zatem osiągnąć złoty środek i żyć w zgodzie z własnymi poglądami? Jak nie dać się wykorzystywać innym? Jak dbać o swoją asertywność bez postawy roszczeniowej?

Pracę nad sobą i swoimi kompetencjami należy zacząć od wyjaśnienia i zrozumienia, czym właściwie jest asertywność. To przede wszystkim umiejętność bycia sobą. Życie w zgodzie z samym sobą. Umiejętność wyrażania swoich potrzeb, emocji i własnego zdania. To uczciwość wobec samego siebie, jak i wobec otoczenia. To nieuleganie presji. To wolność.

Asertywność jest podstawą wszelkiego rodzaju relacji międzyludzkich - z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami, partnerami biznesowymi, jak i życiowymi czy też z przyjaciółmi. My zajmiemy się asertywnością w biznesie - o tym będzie nasze szkolenie. Możemy je zrealizować w mniejszych grupach bądź też w formie coachingu.

Program szkolenia ASERTYWNOŚĆ W BIZNESIE jak właściwe rozumieć asertywność, bierność, agresywność oraz realizować swoje potrzeby radząc sobie z manipulacjami otoczenia

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • Sposobach podniesienia samoświadomości w zakresie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju z zakresu efektywności i asertywności.
 • Technikach asertywnej, dyplomatycznej odmowy i prezentowania poglądów.
 • Zasadach radzenia sobie z atakami personalnymi ze strony otoczenia.
 • Zasadach asertywnego radzenia sobie z manipulacją ze strony otoczenia.
 • Korzyściach posiadania postawy asertywnej w kontakcie z innymi.

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • Skutecznego wyrażania swojego zdania, oczekiwań i poleceń oraz obrony swoich granic.
 • Świadomego kształtowania relacji zawodowych i prywatnych.
 • Świadomego budowania swojej siły i stanowczości.
 • Dyplomatycznej odmowy, która nie urazi innych.

Uczestnicy nabędą kompetencje związane z:

 • Asertywnością i pewnością siebie.
 • Komunikacją ustną i pisemną.

Program szkolenia:

TRENING ASERTYWNOŚCI. Szkolenie realizowane warsztatowo.

09:30 - 10:00 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie celów i potrzeb uczestników.

10:00 - 11:00 TRENING ASERTYWNOŚCI.Czym jest asertywność.

 • Czym jest asertywność?
 • Skutki braku asertywności i korzyści z bycia asertywnym na co dzień.
 • Agresja, uległość, asertywność - mechanizmy zachowań.
 • Jakie są warunki asertywności? Siły hamujące i wspierające asertywność.
 • Poczucie własnej wartości i świadomość swoich umiejętności z zakresu asertywności w życiu codziennym i w biznesie.

11:00 - 11:15 Przerwa

11:15 - 13:00 TRENING ASERTYWNOŚCI.Jak odmawiać i jak mówić o tym, czego potrzebujemy.

 • Analiza transakcyjna Berne'a.
 • Role: wybawca/prześladowca/ofiara. Jak wyjść z danej roli?
 • Asertywność w komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej.
 • Jak budować asertywne komunikaty?
 • Jak skutecznie używać technik asertywności

13:00 - 13:40 Przerwa na obiad

13:40 - 15:10 TRENING ASERTYWNOŚCI.Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami?

 • Asertywne zachowanie w kontaktach z przełożonym, z klientami i współpracownikami?
 • Jak asertywnie prosić, egzekwować i odmawiać?
 • Jak komunikować się z trudnymi rozmówcami w sposób asertywny?
 • Jak w asertywny sposób udzielać i przyjmować negatywne informacje zwrotne?
 • Jak asertywnie wymieniać poglądy?

15:10 - 15:25 Przerwa

15:25 - 16:10 TRENING ASERTYWNOŚCI.Jak radzić sobie z trudnymi rozmówcami?

 • Asertywne zachowanie w kontaktach z przełożonym, z klientami i współpracownikami?
 • Jak asertywnie prosić, egzekwować i odmawiać?
 • Jak komunikować się z trudnymi rozmówcami w sposób asertywny?
 • Jak w asertywny sposób udzielać i przyjmować negatywne informacje zwrotne?
 • Jak asertywnie wymieniać poglądy?
 • Jak reagować na manipulacje ze strony otoczenia?
 • Jak reagować na postawę roszczeniową, lekceważenie, poniżanie, niestosowne żarty?
 • Jak asertywnie wyznaczać innym granice?

16:10 - 16:30 Podsumowanie szkolenia z zakresu asertywności oraz sporządzenie osobistej check - listy.

Cena promocyjna:

 1. Szkolenia otwarte realizowane do końca 2020 roku zakupisz w cenie promocyjnej do 31.03.2020r.
 2. Przy grupowym zgłaszaniu pracowników z Twojej firmy na szkolenie otwarte, otrzymasz dodatkowy rabat 20% od ceny katalogowej dla drugiej i każdej kolejnej osoby zgłaszanej.

Cena zawiera:

 1. Szkolenie realizowane w samym centrum Warszawy.
 2. Materiały szkoleniowe oraz pakiet konferencyjny - notes, długopis, teczka.
 3. Serwis kawowy premium (sok, woda, ciasto, owoce).
 4. Dwudaniowy obiad (menu do wyboru) w stylowej restauracji Stara Kamienica.
 5. Certyfikat - zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 6. Możliwość odbycia e-mentoringu z trenerem z zakresu tematu szkolenia, przez miesiąc od dnia szkolenia.
 7. Kupon 20% rabatu od ceny katalogowej na udział w kolejnym szkoleniu otwartym ważny 3 miesiące od daty udziału w pierwszym zakupionym szkoleniu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

 • Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki na szkolenia - http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie - skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Skorzystaj z dofinansowania dla firm na realizację szkoleń (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), o ile w Twojej firmie zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.
Dowiedz się więcej - http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  https://www.humanskills.pl/asertywnosc
6 Października 2020, 16:30 725,70 zł