Komunikacja i wystąpienia publiczne Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Kursy online

ASERTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE - SZKOLENIE ON-LINE

location icon
SZKOLENIE ON-LINE
calendar icon
Od 5 maj 9:00 do 5 maj 15:00

Każda organizacja potrzebuje efektywnych systemów komunikowania się pracowników pomiędzy sobą. Okazuje się, że problem ten możemy rozpatrywać na kilku płaszczyznach: organizacji, zespołów i jednostek. Wzmacniając umiejętności interpersonalne swoich pracowników organizacja staję się efektywniejsza, zespoły mogą ze sobą współpracować, a procesy i procedury nie hamują rozwoju i płynności pracy. Problemem może być jednak fakt, że natłok zadań, presja czasu, kondycja psychofizyczna, niska świadomość siebie mogą wywoływać sytuacje stresogenne, a te w konsekwencji prowadzić do konfliktów.

Celem szkolenia jest integracja zespołu w celu poprawy komunikacji i współpracy, dzięki której osiąganie celów staje się łatwiejsze i pewniejsze - wypracowanie zasad efektywnej komunikacji i współpracy. Uświadomienie własnych niedostatków komunikacyjnych, ich wyeliminowanie i rozwój umiejętności komunikacyjnych. Trening komunikatów asertywnych.

PROGRAM:

Moduł 1. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOLE

 • Nastawienie i stereotypy - czy "każdy Włoch jest doskonałym….", a "Kobiety z dużymi ….są bardzo…".
 • "Nie suknia zdobi człowieka", a jednak "Habit czyni mnicha". Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli jak dbać o własny wizerunek i godnie reprezentować instytucję, w której pracuję.
 • Udoskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się w zespole.
 • Poziomy konfliktów - rozwiązywanie konfliktów w zespołach.
 • Style komunikacyjne.


Moduł 2. WARUNKI EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI - JAK WYKORZYSTAĆ KOMUNIKATY WERBALNE W CELU PODNIESIENIA ZDOLNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH

 • Bariery utrudniające efektywne porozumiewanie się z innymi.
 • Aktywne, bierne, kosmetyczne czy głębokie - jak słuchanie wpływa na nawiązywanie relacji i zarządzanie relacjami z innymi?
 • Jak być w pełni aktywnym słuchaczem? Kształtowanie aktywnego słuchania opartego na empatii i otwartości.
 • Parafraza "Jeśli dobrze rozumiem...".
 • Siła pytań - jak wykorzystać pytania precyzujące wypowiedzi.
 • Rodzaje pytań i zakres ich stosowania.


Moduł 3. MOWA CIAŁA - JAK ODCZYTYWAĆ SYGNAŁY NIEWERBALNE I JAK JE WYKORZYSTYWAĆ WE WŁASNYM PRZEKAZIE.

 • "Ze spuszczoną głową, powoli…" postawa ciała - jak wyglądają pozycje "otwarte" i "zamknięte" i jakie niosą komunikaty.
 • Sposoby wykorzystywania dłoni w procesie komunikacji.
 • Rola gestów w wyrażaniu emocji i wywieraniu wpływu - gesty pożądane i wzbudzające agresję.
 • Mimika twarzy - jak odczytywać emocje, kiedy oczy kłamią, a kiedy uśmiech jest szczery?
 • W jaki sposób tworzone są zależności przestrzenne; nasze strefy osobistego bezpieczeństwa - jak je wykorzystać w komunikacji z innymi.


Moduł 4. ASERTYWNA KOMUNIKACJA I KONSTRUKTYWNA KRYTYKA KLUCZEM DO EFEKTYWNOŚCI

 • Typy postaw: postawy nawykowe (agresywna, pasywna, manipulacyjna) i wyuczone (asertywna i odważna).
 • Korzyści z bycia asertywnym.
 • Preferowany styl zachowania.
 • Techniki mówienia "nie".
 • Trening technik asertywnych:
  • Asertywny komunikat "JA"
  • Sposoby przekazywania informacji w zespole - narzędzia asertywne:
    ­
   • Konstruktywna krytyka;
   • Komunikat UFO;
   • Technika FUKOZ ­
   • Kanapka informacji zwrotnych.


Zapraszamy do odwiedzenia strony Vademecum i zapoznania się z innymi szkoleniami - sprawdź tutaj.

Vademecum - Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.

Aleja Piastów 11

52-424 Wrocław

NIP 894-10-25-657
Tel. 71 341 85 10
E-mail: vade@vade.com.pl
www.vade.com.pl


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  rezerwacja miejsca na szkoleniu Asertywna komunikacja i współpraca w zespole

dostępnych: 16

już niedostępne 678,96 zł -