Rachunkowość i Księgowość Biznes i Przedsiędsiębiorczość Prawo i Podatki Polityka i Gospodarka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych

location icon
calendar icon
Od 29 lis 16:30 do 30 lis 20:30

Waluta Wiedzy oraz Poznań Biznes Partner zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) w biurach rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.

2. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

3. Pojęcia wymienione w ustawie, mające praktyczne zastosowanie w relacjach z klientem:

 • Stosunki gospodarcze
 • Transakcja
 • Transakcja okazjonalna
 • Przeprowadzanie transakcji.

4. Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki, w tym:

 • Identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, w tym weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury własności i kontroli
 • Ocena stosunków gospodarczych
 • Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych.

5. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne

 • Katalog osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
 • Wdrożenie procedur, w celu ustalenia czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.

6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

7. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących.

8. Opracowanie "wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej".

9. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.

10. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

11. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

12. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w:

 • Art. 74
 • Art. 86
 • Art. 89
 • Art. 90

13. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.

Termin: 29-30 listopada 2021 r., godz. 16:30 -20:30

Szkolenie odbędzie się przy pomocy aplikacji Zoom. Link logujący na szkolenie zostanie Państwu przesłany w dzień szkolenia.

Sugerujemy uczestnictwo w wydarzeniu korzystając ze stabilnego połączenia internetowego najlepiej przewodowego.

Szkolenie poprowadzi:

Mirosława Zachaś-Lewandowska

Jestem trenerem, doradcą, założycielem firmy szkoleniowo- doradczej "Waluta Wiedzy". Prowadzę szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, a także doradzam w zakresie anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w firmach.

Przez 17 lat współtworzyłam instytucję finansowej, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, byłam odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, kredytu konsumenckiego, usług płatniczych, reklamacji, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywałam i prowadziłam szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych "Zarządzanie Przedsiębiorstwami" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a w całym okresie pracy zawodowej uczestniczyłam w około 60-ciu szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oczywiście cały czas aktualizuję swoją wiedzę

Szkolenie jest finansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Do zobaczenia!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bilet
już niedostępne -