15. Jak prowadzić spotkania informacyjne prowadzone przez mediatorów w sądach i poza sądami - szkolenie certyfikowane

location icon
całkowicie online poprzez e-learning
calendar icon
Od 26 wrz 23:59 do 26 wrz 23:59
ticket icon
Od 246,00 zł

Jak prowadzić spotkania informacyjne prowadzone przez mediatorów w sądach i poza sądami - 

Cena szkolenia - 246.00zł

Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie mediacji związanej z nieruchomościami.

Cel szkolenia: jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie mediacji związanej z tematem szkolenia Uczestnik szkolenia pozna zasady .........................Będzie potrafił ........................ Zdobędzie umiejętność ........................................

Dodatkowe informacje: Kurs ma charakter precyzujący wiedzę i działania zawodowych mediatorów w podanym obszarze

Szkolenia prowadzone są w trybie indywidualnym, dlatego prowadzimy nabór ciągły (oznacza to, że nie musi zebrać się minimalna liczba uczestników w danym terminie).

Naukę rozpoczynasz w dowolnym czasie i w wybranym przez siebie tempie realizujesz program.

Po zakupie: otrzymujesz materiał szkoleniowy w formie PDF.

Osoba która ukończy kurs otrzymuje Certyfikat zwykły online w cenie kursu

lub Zaświadczenie wg wzoru MEN wraz z Suplementem - wersja drukowana wraz z przesyłką na wskazany adres - 45 zł.

Na dokumentacji nie ma zapisu o trybie i formie kształcenia.

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu WG WZORU MEN

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 16332).


Zapotrzebowanie na te dokumenty należy zgłosić na adres:

e-mail: szkolenia@edukonso.pl


ZOBACZ/ sprawdź też inne szkolenia:

1. Podstawy profesjonalnej pomocy psychologicznej i interwencji dla osób w kryzysie i traumie - kurs online
2. Mediacje rodzinne i małżeńskie z elementami prawa kurs online
3. Postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości z elementami suicydologii kurs online
4. Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce kurs online
5. Mediacje sądowe i pozasądowe kurs online
6. Terapia schematów i małżeńska kurs online
7. Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna rodzinie w kryzysie
8. Trener kompetencji miękkich z elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach kurs online
9. Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka z technikami twórczego myślenia w procesie terapeutycznym kurs online
10. Podstawy komunikacji interpersonalnej oraz perswazyjnej z treningiem asertywności i autoprezentacji kurs online
11. Skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami mediacji i negocjacji kurs online
12. Mediacje dotyczące nieruchomości - jak sobie z tym poradzić- warsztaty praktyczne on-line

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  15. Jak prowadzić spotkania informacyjne prowadzone przez mediatorów w sądach i poza sądami - warsztat
już niedostępne 246,00 zł -