ABC SKŁADANIA OFERT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - kurs dla początkujących wykonawców

location icon
SZKOLENIE ONLINE
calendar icon
Od 29 cze 9:30 do 30 cze 15:30

UWAGA! PRAKTYCZNY KURS DLA POCZĄTKUJĄCYCH WYKONAWCÓW!

Jesteś osobą początkującą w zamówieniach publicznych? Chcesz nauczyć się składania ofert od A do Z oraz poznać zamówienia publiczne po wejściu w życie nowej ustawy?

Jeśli szukasz praktycznej wiedzy od podstaw, to ten kurs jest dla Ciebie:)

Szkolenie odbywa się w formie online. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE TUTAJ!

Trener: Damian Michalak


CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 •  EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 •  30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów


PROGRAM

 1. Wstęp
  1. Jakie podmioty dokonują zakupów w oparciu o prawo zamówień publicznych? Gdzie można składać oferty? Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach?
  2. Rodzaje zamówień publicznych - podział przepisów i sposobów składania ofert adekwatnie do przedmiotu zamówienia
  Kwestie proceduralne szczególnie istotne dla wykonawców
  1. Tryby udzielania zamówień publicznych.
  2. Przetarg nieograniczony i tryb podstawowym jako najczęściej występujące tryby procedur
  3. Modele uczestnictwa w postępowaniu - oferta samodzielna, oferta wspólna (konsorcjum), korzystanie z zasobów podmiotów trzecich.
  4. Szczególne wymogi stawiane konsorcjantom.
  5. Specyfikacja Warunków zamówienia jako najważniejszy od strony praktycznej dokument zamówienia.
  6. Procedura zadawania pytań do SWZ.
  7. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia wykonawcy - proces pozyskiwania dokumentów potwierdzających właściwy status podmiotowy Wykonawcy
  8. Termin związania ofertą i wadium - uwaga na błędy!
  9. Poprawki w ofercie i podstawy jej odrzucenia.
  Czym są podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe? Jakie obowiązują zasady ich składaniaKomunikacja z zamawiającymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  1. Zakres elektronizacji w zamówieniach publicznych.
  2. Pojęcie "środków komunikacji elektronicznej" w kontekście zamówień publicznych.
  3. Podpisywanie dokumentów i oświadczeń:
  • kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • ePUAP,
  • podpis osobisty.
  1. Rozporządzenia wykonawcze do PZP - forma, treść i aktualność dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wskazujących na brak podstaw do wykluczenia wykonawcy.
  1. Zasady poświadczania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych za zgodność z oryginałem.
  Umowy ws. zamówień publicznych - najważniejsze zagadnienia praktyczne, rewolucja w nowym PZP
  1. charakter umowy ws. zamówienia publicznego.
  2. Klauzule abuzywne.
  3. Zapisy wymagane prawem zamówień publicznych.
  4. Warunki zmian umów ws. zamówienia publicznego.
  Środki ochrony prawnej - kluczowe zagadnienia
  1. Podstawy odwołania do Prezesa KIO.
  2. Kiedy przysługuje odwołanie do KIO.
  3. Jak i kiedy można złożyć odwołanie?

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ZGŁOSZENIE
już niedostępne 995,00 zł -