Seminarium 24: "Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne" [ODWOŁANE]

location icon
Online (platforma Webex Events)
calendar icon
Od 13 wrz 10:00 do 13 wrz 10:00

Aktualizacja: Informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatorów jesteśmy zmuszeni odwołać planowane seminarium projektu KlastER. Wydarzenie odbędzie się we wrześniu 2022 r., nowy termin podamy wkrótce


Zapraszamy na seminarium 24: "Bilansowanie lokalne w funduszach europejskich dla województw. Aspekty techniczne, prawne, ekonomiczne i społeczne", które odbędzie się 5 lipca (wtorek) w godz. 10:00-12:00 w formule zdalnej, na platformie internetowej Webex.

Celem seminarium jest określenie, jakie przesłanki techniczne, ekonomiczne, prawno-organizacyjne oraz społeczne - w rozumieniu udziału poszczególnych prosumentów oraz odbiorców - powinny być spełnione, aby wdrożyć w ramach przygotowywanych i proponowanych projektów funduszy europejskich dla województw mechanizmy bilansowania lokalnego. Możliwości wprowadzenia takich rozwiązań wynikają z prac prowadzonych dotychczas w ramach projektu KlastER. Były one przedstawione w artykule Ryszarda Cetnarskiego, Serhiy Penskyyego i Karola Wawrzyniaka dotyczącym koncepcji usług autobilansowania, opublikowanym w czasopiśmie "Energetyka Rozproszona" 4, 2021: 19-39.


Więcej informacji o seminarium [pobierz PDF]

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza rejestracyjnego.

  • Na adresy e-mail wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link umożliwiający udział w wirtualnej części wydarzenia na platformie Webex (w razie braku informacji na głównej skrzynce poczty e-mail, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM).
  • Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów na czacie spotkania, włączając się tym samym w dyskusję.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.

To dwudzieste czwarte wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.


Program wydarzenia 


10:00 - 10:10      Przywitanie uczestników, informacja o projekcie KlastER

  Sławomir Kopeć, Akademia Górniczo-Hutnicza

10:10 - 10:20      Możliwości prawno - organizacyjne realizacji bilansowania lokalnego 

  z punktu widzenia Regulatora

  Maciej Bando, b. prezes URE

10:20 - 10:30      Możliwości prawno-organizacyjne realizacji bilansowania lokalnego 

  z punktu widzenia Regulatora

  Tomasz Chmiel, NCBJ 

10:30 - 10:40      Aspekty techniczne możliwości realizacji bilansowania lokalnego 

  w kontekście funkcjonowania OSD - perspektywa systemowa

  Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową, ENEA

10:40 - 10:50      Aspekty techniczne możliwości realizacji bilansowania lokalnego w kontekście OSD 

  - perspektywa wdrażania do realizacji

  Grzegorz Torebko, dyrektor PGE Dystrybucja S.A. rejon Energetyka Ełk

10:50 - 11:00      Społeczne uwarunkowania wprowadzenia bilansowania lokalnego

  Jakub Szymański, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego

11:00 - 11:10      Praktyczne aspekty możliwości uwzględniania kwestii bilansowania lokalnego 

  w programach funduszy europejskich województw

  Monika Mulier-Gogół, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

11:10 - 11:40      Dyskusja ogólna

11:40 - 11:50      Konkluzje podsumowujące od panelistów

11:50 - 12:00      Podsumowanie seminarium

  Olgierd Dziekoński, Związek Województw RP

  Wojciech Wrochna, Kancelaria Prawna Kochański & Partners

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19 (wartość projektu: 17 218 267,00 PLN, wartość dofinansowania: 16 596 967,00 PLN).

Dołącz do wydarzenia

W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.