Sprzedaż

SKUTECZNA SPRZEDAŻ W PRAKTYCE, czyli Techniki Sprzedaży i Obsługa Klienta w Pracy Handlowca

location icon
Łódź łódź
calendar icon
Od 7 maj 9:00 do 8 maj 17:00

 

Szkolenie "SKUTECZNA SPRZEDAŻ W PRAKTYCE, czyli Techniki Sprzedaży i Obsługa Klienta w Pracy Handlowca, to 2-dniowe warsztaty szkoleniowe prowadzone przez eksperta sprzedaży i negocjacji z wieloletnim doświadczeniem jako Handlowiec, Szef Sprzedaży i Trener Sprzedaży. Warsztat składa się w 90% z zajęć praktycznych i 10% z części teoretycznej (mini-wykłady). 

DZIEŃ 1 

WYZNACZANIE PRIORYTETÓW W SPRZEDAŻY - KOŁO WPŁYWU I KOŁO TROSKI HANDLOWCA 

Na co jako Handlowiec mam wpływ i jak mogę wpływać na Klientów i ich funkcjonowanie w biznesie? Ważne, a pilne, czyli jak zarządzać sobą w czasie i sprzedażowej rzeczywistości (case study + dyskusja na forum grupy) Nawyki budujące ład, porządek i skuteczność w codziennej pracy Handlowca Jak planować swoją tygodniową / miesięczną aktywność - na co zwrócić uwagę? 

PROCES SPRZEDAŻY (PRACA W GRUPACH + CASE STUDY)

Omówienie schematu prowadzenia rozmowy handlowej z uwzględnieniem działań handlowca na poszczególnych etapach procesu: 

 • działania prospectingowe - jak pozyskiwać nowych klientów? 
 • planowanie wizyty + przygotowanie się handlowca 
 • badanie potrzeb i sytuacji klienta 
 • prezentacja handlowa - język korzyści 
 • rozbijanie zastrzeżeń klienta 
 • zamknięcie sprzedaży - parafraza korzyści 
 • podtrzymanie kontaktu z klientem 
 • pozyskanie polecenia do nowego klienta
PROSPECTING W PRACY HANDLOWCA
 • Jak należy przygotować się do rozmowy? 
 • Kto w Firmie Klienta jest osobą decyzyjną, a kto będzie moim ambasadorem wpływu na decydenta? 
 • Co wiem o Kliencie? Co wiem o branży Klienta? Co wiem o sytuacji Klienta? Co wiem o jego preferencjach biznesowych? 
 • O co muszę zapytać Klienta? Jakie pytania implikacyjne chcę zadać Klientowi? 
 • Jakie zagadnienia powinienem poruszyć podczas rozmowy, by stworzyć sobie "trampolinę" do ukazania rozwiązań i możliwości w branży Klienta? 
 • Jaki jest mój Cel na to konkretne spotkanie z Klientem? Co chcę osiągnąć w aspekcie relacyjnym, a co w aspekcie biznesowym? 
 • Jak chcę zobligować Klienta do zobowiązania? Jakiego typu ma być to zobowiązanie?
PRÓBA ZROZUMIENIA SYTUACJI KLIENTA (MINI-WYKŁAD + PRACA W TRÓJKACH: HANDLOWIEC - KLIENT - OBSERWATOR)
 • Koniec z klasycznym modelem sprzedaży pytaj-oceń-napraw - dlaczego? 
 • Na czym polega aktywne słuchanie i jak "wciągnąć" Klienta do rozmowy, żeby sam sobie sprzedał nasze rozwiązanie - trening uważności 
 • Budowanie zaufania w relacji z Klientem - słuchanie nie jest częścią procesu zadawania pytań, lecz odwrotnie - zadawanie pytań, to element procesu słuchania 
 • Droga w komunikacji z Klientem oparta na współpracy i konstrukcji: słuchaj - zrozum - dołącz 
 • Tworzenie pytań w celu implikowania problemów Klienta i naprowadzania Klienta na wartościowe rozwiązania
"BOGATY KANADYJCZYK" (CASE STUDY) 
Symulacja, podczas której uczestnicy zrozumieją rolę i znaczenie pytań w procesie sprzedaży. Uczestnicy przećwiczą i zrozumieją znaczenie pytań 
 • otwartych 
 • pogłębiających 
 • wytrychów 
 • przekierowujących
PREZENTACJA ROZWIĄZANIA "BIG IDEA" (ĆWICZENIA W GRUPACH + PREZENTACJA NA FORUM)
Sztuka zmiany perspektywy postrzegania sytuacji przez Klienta według 5 kroków argumentacyjnych: 
 1. Przeanalizować i przedstawić racjonalne argumenty przemawiające za moją ofertą 
 2. Pokazać emocjonalne korzyści dla Klienta 
 3. Ocenić i pokazać wpływ zmian w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami 
 4. Zmaksymalizować poczucie, że dalsze działania wymagają pilnej uwagi Klienta 
 5. Zbudować wiarygodność za pomocą przykładów ilustrujących efekty uzyskane w przypadku innych Klientów
DZIEŃ 2 
SEKWENCJA PCK: POTRZEBA - CECHA - KORZYŚĆ (PRACA W PARACH - SCENKI SYTUACYJNE)
 • Jak posługiwać się językiem korzyści podczas efektywnej prezentacji handlowej. Jak oddziaływać na wyzwalacz klienta, czyli jego główną potrzebę? 
 • Co jeśli handlowiec uzyska dostęp do osoby, która nie jest decyzyjna w firmie, jednak ma ona dostęp do decydenta? Dalsze działania - wywieranie wpływu na decydenta przez rozmówcę handlowca wewnątrz struktury firmowej. 
 • Jak dotrzeć do decydenta? Budowanie siatki kontaktów po stronie firmy Klienta
STORYTELINGOWA DEKLARACJA INTENCJI HANDLOWCA (MINI-WYKŁAD + PRACA INDYWIDUALNA Z PREZENTACJĄ)
 • Storytelling w tworzeniu relacji biznesowej i rozmowie handlowej - jak go stosować, by odnieść sukces? - 5 kroków storytellingowego rzemiosła 
 • Budowanie historii sprzedażowych (rola emocji, empatii, pobudzania neuronów lustrzanych). Jakie przesłanie chcę przekazać Klientowi w tej opowieści? 
 • Punkt zwrotny - tworzenie emocjonalnego apogeum opowieści handlowca 
 • Biznesowy storytelling, czyli różne opowieści: "Kim jestem"; "Kogo reprezentuję"; Komu pomogłem"; "O właściwym narzędziu"… 
CEMENTOWANIE USTALEŃ Z WIZYTY U KLIENTA (ĆWICZENIA W PARACH)
Jak cementować sprzedaż, by być postrzeganym jako zaufany doradca - techniki nieinwazyjnego zamykania sprzedaży: 
 • parafraza korzyściowa, 
 • bilans zysków i strat, 
 • alternatywne zamknięcie, 
 • gramy w wartości - otwartość i partnerstwo
TO JEST ZA DROGIE - TECHNIKI OBRONY CENY (MINI-WYKŁAD + ĆWICZENIA W PRACACH/GRUPACH)
Uruchom lewą półkulę mózgu Klienta, czyli jak argumentować do emocji, by potrafić przekonać klientów, że cena nie jest najważniejszym kryterium wyboru?
TAKTYKI OSŁABIENIA OFERENTA (MINI-WYKŁAD + ĆWICZENIA W MODELU: HANDLOWIEC - KLIENT - OBSERWATOR)
Jak nie reagować, czyli budowanie efektywnych kontr-taktyk: 
 • "mam swojego / innego dostawcę…" 
 • stawianie w niedoczasie 
 • "nie jestem zainteresowany współpracą na takich warunkach" 
 • "muszę ciąć koszty" 
 • straszenie konkurencją
Warsztat składa się w 90% z zajęć praktycznych i 10% z części teoretycznej (mini-wykłady)
 

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia 
WIEDZA
 • Zna proces sprzedaży i schemat rozmowy handlowej 
 • Zna techniki sprzedaży 
 • Wie, jak planować swoją tygodniową i miesięczną aktywność 
 • Ma wiedzę o sposobach przygotowania się do rozmowy handlowej 
 • Zna podstawowe techniki prospectingowe i pozyskiwania nowych klientów
UMIEJĘTNOŚCI
 • Umie gromadzić informacje na temat klienta i przygotować się do rozmowy z klientem 
 • Potrafi ustalić, kto jest decydentem po stronie klienta i docierać do tych osób 
 • Potrafi budować zaufanie 
 • Umie badać potrzeby klientów, zadawać pytania sondujące i identyfikować kluczowe dla klienta kwestie 
 • Umie w sposób aktywny słuchać tego, co ma do powiedzenia klient 
 • Umie zrozumieć sytuację klienta i budować relację sprzyjającą sprzedaży 
 • Potrafi przeprowadzić skuteczną, perswazyjną prezentację handlową 
 • Operuje językiem korzyści w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb klienta 
 • Umie posługiwać się storytellingiem (opowiadaniem historii) w rozmowie handlowej 
 • Radzi sobie z obiekcjami, wątpliwościami, zastrzeżeniami i obawami klientów i potrafi je neutralizować 
 • Potrafi radzić sobie z technikami zbijania ceny przez klienta 
 • Potrafi korzystać z technik zamykania (finalizowania) sprzedaży 
 • Umie stosować metody budowania zobowiązania do działania po stronie klienta 
 • Potrafi ocenić, na którym etapie jest aktualnie w procesie sprzedaży i obsługi klienta
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
 • Bierze odpowiedzialność za profesjonalny kontakt z klientem 
 • Rozumie rolę i znaczenie pytań w procesie sprzedaży 
 • Wykazuje się rzetelnością w wykonywanej pracy (obsłudze klienta) 
 • Buduje postawę eksperta oraz zaufanie i wiarygodność w kontakcie z klientem
METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA
 • Interaktywny mini wykład 
 • Dyskusja moderowana 
 • Case study 
 • Ćwiczenia w parach i grupach 
 • Ćwiczenia indywidualne 
 • Prezentacje uczestników 
 • Scenki sytuacyjne z omówieniem
NARZĘDZIA WERYFIKACJI KOMPETENCJI
Praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiedzy: proces sprzedaży, obsługa klienta, techniki sprzedaży
Grupa docelowa
Warsztat kierowany jest głównie do osób pracujących w branży B2B, ale równie dobrze sprawdzi się w sprzedaży B2C. Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą nauczyć się skutecznej sprzedaży i obsługi klienta. 
Szczególnie skorzystają na nim: 
 • freelancerzy i właściciele małych firm 
 • menadżerowie sprzedaży 
 • pracownicy działów handlowych 
 • sprzedawcy / handlowcy 
 • przedstawiciele handlowi 
 • key account managerowie 
 • i wszystkich osób, które na co dzień mają do czynienia ze sprzedażą i obsługą klienta
Materiały dydaktyczne
 • Materiały szkoleniowe i handouty w wersji drukowanej 
 • Certyfikat szkolenia w wersji drukowanej 
 • Wsparcie we wdrożeniu po szkoleniu
Informacje dodatkowe 
Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).
 
Organizator ma prawo odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 5 osób. W trosce o efektywność i najwyższą jakość szkolenia, maksymalna grupa uczestników wynosi 15 osób. 
 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SKUTECZNA SPRZEDAŻ W PRAKTYCE, czyli Techniki Sprzedaży i Obsługa Klienta w Pracy Handlowca
już niedostępne 2 435,40 zł -