Zdrowie i Medycyna

Recall Healing®/Totalna Biologia® - Level 2

location icon
ON-LINE Miasto nie ustawione
calendar icon
Od 24 lut 13:00 do 26 lut 19:30

Systemowa Psychosomatyczna Terapia Recall Healing®/ Totalna Biologia®

Uzdrawianie przez świadomość

Pierwszym etapem nauki Systemowej Psychosomatycznej Terapii Recall Healing®/ Totalna Biologia® jest kurs:

Recall Healing® / Total Biology® Level I (kurs podstawowy) (24 h).

Po ukończeniu kursu podstawowego można przystąpić do kolejnych etapów nauki:

 • Recall Healing® / Total Biology® Level II (24 h)
 • Recall Healing® / Total Biology® Level III (24 h)

oraz kursów tematycznych Recall Healing®/Total Biology®:

 • Children Learning Difficulties and Behavior (24 h) Biologia dziecka
 • Depression and Addictions (24 h) - Depresja i nałogi
 • Relationship, Triads, Sexuality (24 h) Związki, Triady, Seksualność
 • Symbolism & Dreams - meaning of symbols (24 h) Symbolika i interpretacja snów
 • The Full Body (24 h) Ciało punkt po punkcie. Znaczenie ludzkiego szkieletu, zęby, punkty akupunktury, meridiany, medycyna chińska
 • Weight Workshop (24 h) Nadwaga, niedowaga, anoreksja, bulimia
 • Mothers, Fathers, Therapists at the Help of Children; Autism - level II of the Children's course (24 h) - Matki, Ojcowie, Terapeuci, pomoc dzieciom; Autyzm - Poziom II Kursu Dzieci.
 • Terapia on-line (8 h) Grupowa terapia on-line
 • Autism (8 h) Autyzm
 • Hormones (8 h) Hormony
 • Allergies (8 h) Alergie
 • Mind Body Medicine (8h) Medycyna ciała i umysłu

Każdemu kursowi odpowiada ilość godzin wskazana w nawiasie.

Dzień szkoleniowy to 8 godzin akademickich.

Po ukończeniu każdego z wyżej wymienionych kursów uczestnicy otrzymają Certyfikat w wersji elektronicznej określający rodzaj kursu i ilość godzin.

Certyfikaty są podstawą do otrzymania Dyplomów Recall Healing® oraz Zaświadczeń na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej po ukończeniu:

 • 72 godzin kursów Recall Healing® / Total Biology®

[Recall Healing® / Total Biology® Level I (24 h), Recall Healing® / Total Biology® Level II (24 h) i Recall Healing® / Total Biology® Level III (24 h)]

Dyplom Recall Healing® / Total Biology® Levels I - II- III" i Zaświadczenie na drukach MEN Recall Healing® / Totalna Biologia® Poziom I - II- III • 120 godzin kursów tematycznych Recall Healing® / Total Biology®

Dyplom Recall Healing® / Total Biology® Advanced Level i Zaświadczenie na drukach MEN Recall Healing® / Totalna Biologia® Kurs zaawansowany

Dyplomy Recall Healing® oraz Zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej wystawiane są w wersji elektronicznej i drukowanej.

Międzynarodowy Instytut Recall Healing® / Totalnej Biologii® - International Recall Healing® Institute.Najwyższym etapem nauki Systemowej Psychosomatycznej Terapii Recall Healing®/ Totalnej Biologii® jest program Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® / Totalnej Biologii® - International Recall Healing® Institute.

Do programu kształcenia w Instytucie mogą przystąpić osoby, które ukończyły:

 • Recall Healing® / Total Biology® Levels I - II - III (72 h) (poziom I - II - III)
 • Recall Healing® / Total Biology® Advanced Level (120 h) (kurs zaawansowany)
 • lub są w trakcie nauki (w najbliższym czasie ukończą wymaganą ilość godzin) - informacje pod numerem telefonu 601 567 181

Program kształcenia w Instytucie obejmuje 96 godzin i zakończony jest egzaminem, którego pozytywny wynik uprawnia do:

- prowadzenia terapii/superwizji/coachingu metodą Recall Healing® / Totalna Biologia®,

- posługiwania się znakami towarowymi i logotypami Recall Healing® / Totalna Biologia®

Absolwenci Międzynarodowego Instytutu Recall Healing®/ Totalnej Biologii® otrzymają:

certyfikaty:

 • Certified Recall Healing Facilitator/ Canada (kanadyjski)
 • Certificate confers the right to perform Recall Healing and Total Biology® THERAPY// European Union (europejski)

oraz

Zaświadczenie na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej - Międzynarodowy Instytut Recall Healing/Totalna Biologia
Certyfikowani terapeuci/tarapeutki Recall Healing®/Total Biology® w celu utrzymania umiejętności pracy metodą Recall Healing® na najwyższym poziomie, zobowiązani/zobowiązane są do udziału w superwizji raz w roku. Terapeuci/Terapeutki biorący udział w corocznych superwizjach z nauczycielami Międzynarodowego Instytutu Recall Healing® będą promowani jako aktywni facylitatorzy Recall Healing® na stronie www.recallhealing.pl.

Certyfikaty, Dyplomy oraz Zaświadczenia na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej wystawiane są za kursy odbywające się od kwietnia 2020 r.Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  RH II
już niedostępne 950,00 zł -
  RH 1 (off-line) + RH 2
już niedostępne 1 530,00 zł -