Szkolenie Green Project Managment

location icon
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. ul. Łukasiewicza 39, Płock
calendar icon
Od 10 cze 8:00 do 10 cze 8:00
ticket icon
Od 4 920,00 zł

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji GPM-b - PRiSM™ PRACTITIONER

To intensywne, trzydniowe warsztaty, które łączą teorię zarządzania projektami z praktyką zrównoważonego rozwoju. Szkolenie korzysta z licencjonowanej metodologii PRiSM oraz standardów P5, co pozwala uczestnikom na zdobycie kluczowych umiejętności do integracji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ z codziennymi praktykami projektowymi.

Warsztaty składają się z czterech modułów, które łączą teorię ze studiami przypadków i przygotowują uczestników do nowego sposobu postrzegania oraz zarządzania projektami. Kurs umożliwia uczestnikom głębsze zrozumienie i poprawę kompetencji w obszarze zarządzania projektami, biorąc pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie przygotowuje do zdania z pozytywnym wynikiem egzaminu certyfikującego GPM-b™, który potwierdza wiedzę i umiejętności w zrównoważonym zarządzaniu projektami, przygotowując do skutecznego zarządzania projektami, które spełniają wymagania biznesowe, społeczne, środowiskowe oraz cele ONZ.


Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za:

- zarządzanie projektami,
- sprawozdawczość,
- controlling,
- relacje inwestorskie,
- zrównoważony rozwój/ESG,
- CSR.


Korzyści
Po ukończeniu warsztatów PRiSM™ Practitioner uczestnik będzie:

- WIEDZIAŁ, jak zidentyfikować i zastosować w projektach czynniki zrównoważonego rozwoju.
- POSIADAŁ usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę na temat technik i metod zarządzania projektami oraz zasad zrównoważonego rozwoju.
- ŚWIADOMY korzyści płynących ze stosowania metodyki zarządzania projektami PRiSM™ (Projects integrating Sustainable Methods).
- UMIAŁ spojrzeć na projekt, swoją organizację oraz sposoby zarządzania nimi z zupełnie nowej perspektywy.
- BYŁ PRZYGOTOWANY do zdania z pozytywnym wynikiem egzaminu certyfikatu GPM-b™.


Program
1. Wprowadzenie. GPM
2. Zasady GPM dotyczące zrównoważonych projektów
3. CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
4. Zrównoważony Rozwój a CSR
5. Zrównoważony rozwój
- Wprowadzenie

- Globalne wyzwania w zakresie zrównoważonego rozwoju
- Potrójna
Lina Przewodnia
- Modele
zrównoważonego rozwoju
- Przykładów
zrównoważonego rozwoju w zakresie projektów i produktów
6. Ekonomia obiegu zamkniętego
7. UN Global Compact
8. Raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju
9. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)
10. Projekt i zarządzanie projektami
11. Projekty w ramach organizacji
12. Zakres produktu i zakres roboczy
13. Zawartość planu projektu
14. Podstawy metodyki i cykl życia projektu PRiSM™
- Filozofia PRiSM™
- Fazy i etapy faz w PRiSM™
15. Uzasadnienie biznesowe
16. Analiza wpływu P5
- Odziaływanie na społeczeństwo
- Odziaływanie
na środowisko
- Odziaływanie
gospodarcze.
17. Dokument projektowy i dotyczący wymagań
18. Plan Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem (SMP)
19. Kryteria sukcesu projektu
20. Przygotowanie przed egzaminem
21. Egzamin GPM-b


Trener

Michał Karlikowski
Prezes Zarządu Kalatea Sp. z o.o. GPM ATP, Project Manager, Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju, Trener, Wykładowca akademicki.


Szkolenie 10,11,12 czerwca 2024
Egzamin 20 czerwca 2024


W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

Marcin Krzykwa
Ekspert GPM
665 880 240 / [email protected]

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie
10 Czerwca 2024, 08:00 4 920,00 zł
  Szkolenie + Certyfikacja GPM-b
10 Czerwca 2024, 08:00 6 396,00 zł