JSystems: Szkolenia Oracle- Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

location icon
JSystems Sp. z o. o. Grójecka 1/3 VI piętro, Warszawa
calendar icon
Od 13 lip 9:00 do 17 lip 16:00

Opis szkolenia


Szkolenie prowadzone w warsztatowej formie zajęć, prowadzone przez praktyków wykorzystujących swoją wiedzę i umiejętności w codziennej pracy. Uczestnicy szkolenia poznają składnię języka PL/SQL jak i jego zaawansowane elementy ucząc się dobrych praktyk programistycznych.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do PL/SQL
 2. Bloki anonimowe
  • sekcja deklaracji
  • zmienne
  • typy proste
  • sekcja wykonawcza
 3. Instrukcje sterujące
  • pętle
  • klauzula GOTO
  • case
  • konstrukcja IF-THEN-ELSE
 4. Złożone typy danych
  • typ rekordowy
  • typ wierszowy
  • typ tablicowy
 5. Kursory
  • budowa kursora
  • otwarcie kursora
  • pobieranie danych z kursora
  • zamknięcie kursora
  • pętla kursorowa
  • parametryzacja kursora
  • klauzula FOR UPDATE
  • klauzula WHERE CURRENT OF
 6. Wyjątki
  • obsługa wyjątków
  • wyjątki predefiniowane
  • tworzenie własnych wyjątków
 7. Polecenia SQL w PL/SQL
  • instrukcja SELECT (klauzula INTO)
  • instrukcje DML
 8. Procedury i funkcje
  • kompilacja
  • parametryzacja
  • wywoływanie
  • usuwanie
 9. Pakiety
  • sekcja specyfikacji
  • sekcja implementacji
  • przeciążanie procedur/funkcji
 10. Wyzwalacze
  • obiektowe
  • wierszowe
  • widokowe (INSTEAD OF)
 11. Dynamiczny SQL
  • klauzula EXECUTE IMMEDIATE
  • pakiet DBMS_SQL
 12. Operacje masowe
  • instrukcja BULK COLLECT
  • klauzula LIMIT
  • instrukcja FORALL
 13. Korzystanie z plików zewnętrznych poprzez pakiet UTL_FILE
  • zapis danych do pliku
  • odczyt danych z pliku
 14. Włączanie cykliczności wykonywania zadań z użyciem DBMS_SCHEDULER
  • czym jest scheduler, job a program?
  • tworzenie
  • monitorowanie
  • modyfikacja
  • usuwanie
 15. SQL Loader
  • tworzenie pliku kontrolnego
  • uruchamianie
 16. Tabele zewnętrzne
  • oracle_loader
  • oracle_datapump
 17. Tabele tymczasowe
  • klauzula ON COMMIT DELETE ROWS
  • klauzula ON COMMIT PRESERVE ROWS
 18. Dobre praktyki w programowaniu w PL/SQL
 19. Parametry OUT oraz IN OUT w procedurach i funkcjach
 20. Pakiety
  • sekcja specyfikacji
  • sekcja implementacji
  • przeciążanie procedur/funkcji
 21. Optymalizacja wykorzystania pamięci w PL/SQL
 22. Wyzwalacze
  • obiektowe
  • wierszowe
  • widokowe (INSTEAD OF)
 23. Optymalizacja wyzwalaczy
 24. Tablice
 25. Kursory
  • budowa kursora
  • otwarcie kursora
  • pobieranie danych z kursora
  • zamknięcie kursora
  • pętla kursorowa
  • parametryzacja kursora
  • klauzula FOR UPDATE
  • klauzula WHERE CURRENT OF
 26. Operacje masowe
  • instrukcja BULK COLLECT
  • klauzula LIMIT
  • instrukcja FORALL
 27. Dynamiczny SQL
  • klauzula EXECUTE IMMEDIATE
  • pakiet DBMS_SQL
 28. Korzystanie z plików zewnętrznych poprzez pakiet UTL_FILE
  • zapis danych do pliku
  • odczyt danych z pliku
 29. Włączanie cykliczności wykonywania zadań z użyciem DBMS_SCHEDULER
  • czym jest scheduler, job a program?
  • tworzenie
  • monitorowanie
  • modyfikacja
  • usuwanie
 30. Optymalizacja kodu PL/SQL
 31. Transakcje autonomiczne
 32. Uprawnienia w PL/SQL
 33. Prekompilacja kodu PL/SQL
 34. Ukrywanie implementacji
 35. Ochrona kodu przed ingerencją użytkownika
 36. Zastosowanie PL/SQL w procesach ETL na potrzeby hurtowni danych
Bezpośredni link do tego szkolenia:

http://jsystems.pl/szkolenia-oracle;kompleksowe_szkolenie_programowanie_w_plsql_w_oracle.szczegoly


Istnieje możliwość odbycia tego szkolenia w formie Online!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
JSystems: Szkolenia Oracle- Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle
W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Bezpośredni link do szkolenia:
http://jsystems.pl/szkolenia-oracle;kompleksowe_szkolenie_programowanie_w_plsql_w_oracle.szczegoly
JSystems: Szkolenia Oracle- Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle

JSystems: Szkolenia Oracle- Kompleksowe szkolenie programowanie w PL/SQL w Oracle
W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Bezpośredni link do szkolenia:
http://jsystems.pl/szkolenia-oracle;kompleksowe_szkolenie_programowanie_w_plsql_w_oracle.szczegoly

już niedostępne 3 075,00 zł -