JSystems: Python- Programowanie w języku Python dla programistów

location icon
JSystems Sp. z o. o. Grójecka 1/3 VI piętro, Warszawa
calendar icon
Od 20 lip 9:00 do 22 lip 16:00

Opis szkolenia


Szkolenie przeznaczone dla programistów, którzy chcieli by w szybki i bezbolesny sposób zacząć korzystać z pythona. Jest to skondensowane szkolenie "Programowane w języku Python" rozbudowane o dodatkowe zaawansowane tematy.W trakcie szkolenia wiele tematów omawianych jest jako różnice w stosunku do innych języków programowania, przez co zaoszczędzony czas można przeznaczyć na przykłady i ćwiczenia praktyczne.Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie w stanie:

 • Zacząć natychmiastową pracę z językiem Python
 • Tworzyć skrypty korzystające z danych lokalny i zdalnych
 • Tworzyć proste webserwisy
 • Korzystać za pomocą Pythona z baz danychProgram szkolenia

 1. Wstęp
  • Historia Pythona
  • Wersje Pythona
  • Instalacja
  • Środowisko systemowe
  • Wykonywanie skryptów Pythona
  • Tryb interaktywny
  • Edytory programistyczne
  • IDE (zintegrowane środowiska programistyczne)
  • Konwencje nazewnicze
  • PEP8
 2. Składnia Pythona
  • Elementy języka
  • Typy danych
  • Struktura if i pętle
  • Bloki try, except i obsługa wyjatków
 3. Zbiory
  • Listy
  • Krotki
  • Zestawy
  • Słowniki
  • Różne rodzaje iteracji
  • Operację mutable i inmutabale
  • Iteratory i generatory
  • List comprehension
 4. Funkcje
  • Przegląd najważniejszych funkcji wbudowanych
  • Definiowanie własnych funkcji
  • Parametry
  • Przekazywanie funkcji jako parametr
  • Funkcja w funkcji
  • Funkcja lambda
  • Dokumentowanie funkcji
 5. Najważniejsze moduły wbudowane
  • Instrukcja import
  • OS
  • GLOB
  • SYS
  • RE
  • MATH
  • RANDOM
  • STATISTICS
  • URLLIB
  • DATETIME
  • TIMEIT
  • UNITTEST
 6. Własne moduły
  • Definiowanie własnych modułów
  • Wykrywanie kontekstu uruchomienia modułu
  • Organizowanie modułów w pakiety
  • Inicjowanie pakietu
 7. Operacje wy/we
  • Strumienie danych
  • Tworzenie własnych strumieni
  • Odczyt i zapis danych w plików
  • Strukturyzacja danych
  • Przetwarzanie JSON
  • Przetwarzanie XML
  • Praca z katalogami
  • Odczyt i zapis metadanych
  • Korzystanie z danych zdalnych
  • REST
 8. Wyrażenia regularne
  • Zastosowanie
  • Klasy znaków
  • Koniec i początek łańcucha
  • Elementy opcjonalne
  • Kwantyfikatory
  • Grupowanie
  • Obiekt match
 9. Klasy w pythonie
  • Programowanie zorientowane obiektowo
  • Klasa jako instancja
  • Metody specjalne
  • Dziedziczenie i Polimorfizm
  • Abstrakcja i BSA (Base Abstract Class)
 10. Aplikacje sieciowe w Python
  • CGI i WSGI
  • Najważniejsze frameworki
  • Przetwarzanie żądań HTTP
  • REST Webservices
 11. Bazy danych
  • Obsługa różnych baz
  • Praca z kursorami
  • Pobieranie danych
  • Wstawianie i modyfikacja danych
 12. Testy jednostkowe w pythonie
Bezpośredni link do tego szkolenia:

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu Online!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
JSystems: Programowanie w języku Python dla programistów
W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Bezpośredni link do szkolenia:
http://www.jsystems.pl/szkolenia-python;programowanie_w_jezyku_python_dla_programistow.szczegoly
JSystems: Python- Programowanie w języku Python dla programistów

JSystems: Programowanie w języku Python dla programistów
W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Bezpośredni link do szkolenia:
http://www.jsystems.pl/szkolenia-python;programowanie_w_jezyku_python_dla_programistow.szczegoly

już niedostępne 1 845,00 zł -