JSystems: Java- Tworzenie aplikacji w Javie z użyciem Spring Framework

location icon
JSystems Sp. z o. o. Grójecka 1/3, Warszawa
calendar icon
Od 19 paź 9:00 do 23 paź 16:00
ticket icon
Od 3 075,00 zł

Opis szkolenia

Szkolenie omawiające najczęściej wykorzystywane moduły Spring Framework. Znajomość zagadnień z tego szkolenia pozwolą uczestnikowi stworzyć kompleksową aplikację - od obsługi wywołań http po kontakt z bazą. Uczestnicy w trakcie tego szkolenia tworzą projekt z wykorzystaniem omawianych modułów. Każdy wykład poparty jest ćwiczeniami praktycznymi. Szkolenie ze względu na swój praktyczny charakter odbywa się w małych grupach i jest prowadzone przez programistów z wieloletnim doświadczeniem.


Czego się nauczysz?

Spring MVC

 1. Jak działa Spring MVC?
 2. Wzorzec MVC
 3. Pierwsza aplikacja
 4. Niezbędne biblioteki
 5. Pliki konfiguracyjne
 6. Mapowania wywołań
 7. Kontrolery
 8. Widok
 9. Model
 10. Przekazywanie danych do warstwy widoku
 11. Zmienne ścieżki
 12. Zmienne tablicowe
 13. Parametry żądania
 14. Wykorzystanie plików JSP i tagów JSTL we współpracy ze Springiem
 15. Wielojęzyczność w Springu
 16. Interceptory
 17. Formularze
 18. Walidacja formularzy
 19. Przesyłanie plików na serwer
 20. Spring Expression Language

Spring Security

 1. Wprowadzenie do Spring Security
 2. Niezbędne biblioteki
 3. Plik konfiguracyjny
 4. Wdrażamy Spring Security do aplikacji
 5. Zabezpieczanie żądań sieciowych
 6. Zabezpieczanie elementów na poziomie widoku
 7. Uwierzytelnianie użytkowników
 8. Zabezpieczanie metod
 9. Dostosowywanie strony logowania
 10. Pobieranie użytkowników z bazy danych

Spring Webflow

 1. Jak działają przepływy?
 2. Niezbędne biblioteki
 3. Pliki konfiguracyjne
 4. Stany widoku
 5. Stany akcji
 6. Stany decyzyjne
 7. Stany końcowe
 8. Podprzepływy
 9. Przejścia między stanami
 10. Wiązanie danych formularza
 11. Wyjątki w przepływach
 12. Walidacja w przepływach

Usługi REST

 1. Czym są usługi REST?
 2. Obsługa REST w Springu
 3. Obsługa adresów URL typu RESTful
 4. Reprezentacja zasobów
 5. Tworzenie kontrolerów korzystających z zasobów
 6. Tworzenie klientów REST
  1. Pobieranie zasobów za pomocą GET
  2. Umieszczanie zasobów na serwerze za pomocą PUT
  3. Usuwanie zasobów z serwera za pomocą DELETE
  4. Wysyłanie danych zasobu za pomocą POST
 7. Wysyłanie formularzy REST


Programowanie Aspektowe - Spring AOP 1. Programowanie aspektowe
 2. Obsługa programowania aspektowego w Springu
 3. Punkty złączenia, punkty przecięcia
 4. Porady before i after
 5. Porady around
 6. Parametry w poradach
 7. Adnotacje dla aspektów

Spring JDBC, Integracja z Hibernate i JPA

 1. Szablony dostępu do danych
 2. Klasy bazowe DAO
 3. Wyjątki związane z dostępem do danych
 4. Źródła danych
 5. Wykorzystanie puli połączeń
 6. Wydajność zapytań i jej poprawa
 7. JDBC w Springu
 8. Integracja Hibernate ze Springiem
 9. Integracja JPA ze Springiem
Bezpośredni link do tego szkolenia:

http://www.jsystems.pl/szkolenia-java;tworzenie_aplikacji_w_javie_z_uzyciem_spring_framework.szczegoly

Istnieje możliwość odbycia szkolenia w formie Online!

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
JSystems: Java- Tworzenie aplikacji w Javie z użyciem Spring Framework
W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Bezpośredni link do szkolenia:
http://www.jsystems.pl/szkolenia-java;tworzenie_aplikacji_w_javie_z_uzyciem_spring_framework.szczegoly
JSystems: Java- Tworzenie aplikacji w Javie z użyciem Spring Framework

JSystems: Java- Tworzenie aplikacji w Javie z użyciem Spring Framework
W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Bezpośredni link do szkolenia:
http://www.jsystems.pl/szkolenia-java;tworzenie_aplikacji_w_javie_z_uzyciem_spring_framework.szczegoly

9 Października 2020 3 075,00 zł