JSystems: Szkolenia Oracle- Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

location icon
JSystems Sp. z o. o. Grójecka 1/3 VI piętro, Warszawa
calendar icon
Od 8 cze 9:00 do 10 cze 16:00

Opis szkolenia


Szkolenie obejmujące rózne aspekty optymalizacji SQL w bazach danych Oracle. Program szkolenia jest zgodny z programem szkolenia autoryzowanego, przy czym cena jest o polowę niższa. Kurs przeznaczony jest dla programistów, oraz administratorów. Obejmuje szerokie spektrum zagadnień, zarówno tych które może zastosować programista, jak i tych które wymagają uprawnień administracyjnych. Każda część teoretyczna poparta jest przykladami praktycznymi "na żywo". Okolo 60% czasu szkolenia, to warsztaty podczas których uczestnicy realizują zadania wykorzystujące nowo nabytą wiedzę. Niniejsze szkolenie jest też bardzo dobrym wstępem dla osób które chcialyby się zajmować hurtowniami danych.
Zgodne z szkoleniem autoryzowanym "Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop Release 2"

Program szkolenia

 1. Architektura serwera baz danych Oracle
  • Wprowadzenie do architektury serwera baz danych Oracle
  • Połączenie z instancją bazy danych
  • Struktura fizyczna
  • Przegląd struktur pamięciowych Oracle - wprowadzenie
  • ASMM - Automatyczne zarządzanie pamięcią
  • Logiczne i fizyczne struktury przechowywania danych
  • Segmenty, Extendy i bloki. Przestrzenie tabel SYSTEM i SYSAUX
 2. Wprowadzenie do tuningu SQL
  • Powody niskiej wydajności zapytań SQL
  • Metody obserwacji wydajności
  • Wprowadzenie do narzędzi obserwacji wydajności i poprawy wydajności
  • Osiąganie skalowalności dzięki właściwemu projektowaniu aplikacji, implementacji i konfiguracji
  • Najczęstsze błędy w oprogramowaniu i proaktywne metody tuningu
  • Upraszczanie architektury oprogramowania
  • Modelowanie danych. Projektowanie tabel i indeksów. Używanie widoków. Skuteczne wykonanie zapytań SQL.
  • Wprowadzenie do SQL*Plus i SQLDeveloper
 3. Wprowadzenie do optymalizatora
  • Omówienie SQL
  • Omówienie parsowania zapytań SQL
  • Do czego służy optymalizator SQL?
  • Optymalizacja podczas parsowania zapytań
  • Transformer i estymator
  • Optymalizator kosztowy
  • Generowanie planów zapytań
  • Sterowanie optymalizatorem kosztowym. Własności optymalizatora kosztowego w różnych wydaniach Oracle
 4. Interpretacja planów wykonania zapytań
  • Co to jest plan wykonania zapytania?
  • Gdzie mogę znaleźć plany wykonania zapytań
  • Plan_table oraz AUTOTRACE
  • Wykorzystanie widoku v$SQL_PLAN
  • AWR
  • Interpretacja planów wykonania zapytań
  • Interpretacja złożonych planów wykonania zapytań
  • Analiza planów wykonania zapytań SQL
 5. Śledzenie aplikacji
  • Wyzwania związane ze śledzeniem aplikacji
  • Lokalizacja plików z wynikami śledzenia
  • Co to jest Service (usługa)? Śledzenie usług i aplikacji klienckich
  • Wykorzystanie Enterprise Managera do śledzenia usług
  • Śledzenie sesji
  • Narzędzie trcsess
  • Wykorzystanie narzędzia tkprof do przetwarzania wyników śledzenia
  • Interpretacja wyników śledzenia.
 6. Optymalizator: Operacje na tabelach i indeksach
  • Wprowadzenie do metod dostępu do danych
  • Full Table Scan
  • Przegląd indeksów i ich własności związane z NULLami. Metody dostępu do danych z użyciem indeksów.
  • Tabele IoT
  • Indeksy bitmapowe, operacje na indeksach bitmapowych, indeksy bitmapowe złączeniowe.
  • Indeksy złożone
  • Wytyczne dotyczące zarządzania indeksami i badania użycia indeksów
 7. Optymalizator: Metody łączenia tabel
  • Łączenie tabel algorytmem Nested Loops
  • implementacja algorytmu Nested Loops
  • Łączenie tabel algorytmem Sort Merge Join
  • Łączenie tabel algorytmem Hash Join i Cartesian Join
  • Equijoin i Nonequijoin
  • Złączenia zewnętrzne (Outer Joiny)
  • Samozłączenia (Semijoins)
  • Antijoin
 8. Optymalizator: inne operatory
  • Gdzie można wykorzystać klastry?
  • Operatory sortowania
  • Operator Inlist oraz View
  • Operator Count Stop
  • Operatory min, max, first_rows
  • Operatory filtrowania i konkatenacji
  • Union, Union all, Intersect, Minus
  • Operator Result_cache
 9. Badanie przypadku: Star Transformation
  • Model schematu gwiazdy i płatka
  • Star Transformation
  • Pobieranie wierszy z tabeli faktu z użyciem jednej lub wielu tabel wymiarów
  • Plan wykonania z użyciem Star Transformation
  • Podpowiedzi optymalizatora stosowane przy Star Transformation
  • Wykorzystanie indeksów bitmapowych przy Star Transformation
  • Indeksy bitmapowe złączeniowe
 10. Statystyki i Histogramy
  • Typy statystyk
  • Statystyki tabel, indeksów i kolumn
  • Histogramy
  • Statystyki wielokolumnowe , oraz wyrażeniowe
  • Zbieranie statystyk systemowych
  • Odświeżanie statystyk
  • Blokowanie, eksport , import i ustawianie statystyk
 11. Wykorzystanie zmiennych bindowanych
  • Współdzielenie kursorów i różnice znakowe w zapytaniach
  • Współdzielenie kursorów i zmienne bindowane
  • Wykorzystanie zmiennych bindowanych
  • Parametr Cursor_sharing
  • Wymuszanie współdzielenia kursorów
 12. Wykorzystanie narzędzia SQL Tuning Advisor
  • Automatyczny tuning zapytań SQL
  • Wyzwania tuningu aplikacji
  • Wprowadzenie do SQL Tuning Advisor
  • Przestarzałe statystyki lub brak statystyk. Profilowanie zapytań SQL
  • Tworzenie profili zapytań SQL
  • Pętla optymalizacji, analiza metod dostępu i struktur zapytań SQL
  • Wykorzystanie narzędzia SQL Tuning Advisor
  • Implementacja podpowiedzi
 13. Wykorzystanie narzędzia SQL Access Advisor
  • Wprowadzenie do SQL Access Advisor
  • Podpowiedzi generowane przez SQL Access Advisor
  • SQL Access Advisor Session : opcje inicjalizacyjne
  • SQL Access Advisor: źródła danych do analizy
  • SQL Access Advisor: opcje rekomendacji
  • SQL Access Advisor: cykliczność
  • SQL Access Advisor: wyniki
  • SQL Access Advisor: implementacja wyników
 14. Wykorzystanie automatycznego strojenia SQL
  • Pętla optymalizacji
  • Automatyczne strojenie SQL
  • Proces automatycznego strojenia
  • Przegląd rezultatów
  • Szczegóły rezultatów
  • Wskazówki do dalszej pracy
 15. Zarządzanie wydajnością SQL
  • Utrzymanie wydajności SQL i zarządzania planami wykonania zapytań
  • Architektura SQL Plan Baseline
  • Ważne atrybuty SQL Plan Baseline
  • Wybór planu wykonania
  • Przykładowe scenariusze wykorzystania
  • Analizator wydajności SQL i scenariusze z użyciem SQL Plan Baseline
  • Wykorzystanie Enterprise Managera
Bezpośredni link do tego szkolenia:

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
JSystems: Szkolenia Oracle- Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym
W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Bezpośredni link do szkolenia:
http://jsystems.pl/szkolenia-Oracle;oracle_11g_tuning_sql__warsztaty_zgodne_ze_szkoleniem_autoryzowanym.szczegoly
JSystems: Szkolenia Oracle- Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym

JSystems: Szkolenia Oracle- Oracle 11g: Tuning SQL - Warsztaty zgodne ze szkoleniem autoryzowanym
W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Bezpośredni link do szkolenia:
http://jsystems.pl/szkolenia-Oracle;oracle_11g_tuning_sql__warsztaty_zgodne_ze_szkoleniem_autoryzowanym.szczegoly

już niedostępne 2 335,77 zł -