JSystems: Szkolenia Microsoft Office-VBA w Excel - wstęp do programowania

location icon
JSystems Sp z o.o. Grójecka 1/3 VI piętro, Warszawa
calendar icon
Od 14 wrz 9:00 do 16 wrz 16:00
ticket icon
Od 921,27 zł

Opis szkolenia

Wykorzystanie VBA w MS Excel.

Wymagania:

 • Podstawy MS Excel


 • Czego się nauczysz?

   1. Środowisko VBA
    • Visual Basic Editor i jego opcje
    • Zarządzanie komponentami
    • Skróty klawiszowe
    • Optymalizacja środowiska
   2. Debugging
    • Przetwarzanie krokowe
    • Okienko Locals
    • Okienko Immediate
    • Pułapki - Watches
    • Call Stack
   3. Visual Basic
    • Pobieranie i przekazywanie danych do arkusza (Cells, Range)
    • Pobieranie i przekazywanie danych do użytkownika (InputBox, MsgBox)
    • Deklaracja zmiennych
    • Zasięg i czas życia zmiennych
    • Operatory i ich priorytety
    • Opcje modułów
    • Tworzenie własnych funkcji i wykorzystanie ich w arkuszu
    • Obiekty, klasy, metody i własności
    • Zabezpieczanie kodu
    • Ochrona kodu przed modyfikacją i podglądem
   4. Wstęp do programowania proceduralnego
    • Procedury: Function, Sub
    • Typy danych
    • Instrukcja warunkowa if ... then ... elseif ... else ... end if
    • Instrukcja case
    • Pętle do ... loop while, until
    • Pętla for ... next
    • Instrukcje przerwania pętli (exit)
    • Przetwarzanie macierzy
   5. Ciągi znaków
    • Łączenie ciągów znaków (konkatenacja)
    • Konwersja na inne typy (niejawna i jawna)
    • Funkcje przetwarzające ciągi znaków
   6. Obsługa błędów
    • Rodzaje błędów i sposoby eliminacji
    • Przechwytywanie i obsługa run-time errors
    • Konstrukcje: On Error Resume Next, On Error GoTo
   7. Model Obiektów Excel
    • Obiekt Application
    • Obiekt Workbook i kolekcja Workbooks
    • Obiekt Worksheet i kolekcja Worksheets
    • Obiekty ThisWorkbook, ActiveWorkbook, ActiveCell
    • Obiekt Selection
    • Kolekcja Range
    • Obiekt Cells
    • Wyświetlanie danych na pasku status
    • Optymalizacja za pomocą funkcji ScreenUpdating
    • Pomiar czasu za pomocą metody Timer
   8. Obsługa zdarzeń w języku VBA
    • Czym jest zdarzenie?
    • Reagowanie na zdarzenie i tworzenie procedury obsługi zdarzenia
    • Wywoływanie procedur obsługi zdarzenia
    • Obsługa często występujących zdarzeń
   9. Formularze VBA
    • Tworzenie własnych formularzy
    • Wywoływanie formularza z poziomu kodu
    • Wykorzystanie formularzy w arkuszu
   10. Makra
    • Rejestrowanie i edycja makr
    • Przypisywanie makr do formularzy, pasków zadań, klawiszy skrótów
  Bezpośredni link do szkolenia:

  Dołącz do wydarzenia

  Dołącz do wydarzenia
    Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  JSystems: Szkolenia Microsoft Office-VBA w Excel - wstęp do programowania
  W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  Bezpośredni link do szkolenia:
  http://jsystems.pl/szkolenia-office;vba_w_excel__wstep_do_programowania.szczegoly
  JSystems: Szkolenia Microsoft Office-VBA w Excel - wstęp do programowania

  JSystems: Szkolenia Microsoft Office-VBA w Excel - wstęp do programowania
  W celu zarejestrowania się na szkolenie wejdź na stronę JSystems.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
  Bezpośredni link do szkolenia:
  http://jsystems.pl/szkolenia-office;vba_w_excel__wstep_do_programowania.szczegoly

  11 Września 2020, 10:00 921,27 zł