Nauka i Edukacja

IV Forum Edukacji Realnej - Białystok, Centrum in. Ludwika Zamenhofa

location icon
Centrum in. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, ul. Warszawska 19, Białystok
calendar icon
Od 15 lis 9:00 do 15 lis 18:00

IV Forum Edukacji Realnej:


Szkoła realnej komunikacji: jak zbudować nowoczesną szkołę w oparciu o dialog nauczycieli, uczniów i rodziców?

Ośrodek Rozwoju Szkół Realnych przy Bednarskiej Szkole Realnej zaprasza na IV Forum Edukacji Realnej, którego gospodarzem i głównym organizatorem będzie Akademia Talentów Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej w Białymstoku.

Celem Wydarzenia jest integrowanie i inspirowanie osób zainteresowanych realną zmianą jakości edukacji w Polsce. Osób pasjonujących się edukacją, troszczących się o przyszłość polskiej młodzieży i zagwarantowanie jej wykształcenia adekwatnego do potrzeb współczesnego świata.

Zaproszenie na IV Forum Edukacji Realnej kierujemy w szczególności do:

 • nauczycieli szkół, którzy chcą doskonalić system edukacji,
 • uczniów, którzy chcą mieć wpływ na swój proces edukacji,
 • pracowników wyższych uczelni i organizacji zajmujących się rozwojem i współtworzeniem edukacji,
 • pracodawców zainteresowanych dobrą edukacją przyszłych pracowników,
 • samorządów stawiających na edukację jako czynnik rozwoju,
 • rodziców pragnących nowoczesnej edukacji dla swoich dzieci.

W ramach Forum będziemy chcieli przekazywać wizję szkoły wypracowaną podczas tworzenia Bednarskiej Szkoły Realnej, ale od początku pomyślaną jako idea warta propagowania w całym kraju. Myślimy o szkole, która:

 • obok realizowanej na dobrym poziomie edukacji ogólnej zapewnia kształcenie specjalistyczne, dające praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy;
 • inspiruje i rozwija zainteresowania uczniów, uświadamia, że pasja w przyszłości może się stać zawodem;
 • przygotowuje uczniów do sprawnego funkcjonowania w realnym świecie, uczy samodzielności, odpowiedzialności, pracy zespołowej i projektowej, sprawności komunikacyjnej, posługiwania się technologią cyfrową;
 • jest demokratycznie współtworzona przez uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów, którzy wspólnie dbają o przyjazną atmosferę, sprzyjającą indywidualnemu rozwojowi każdego ucznia;
 • stawia na ciągły rozwój jako naturalną cechę swojego funkcjonowania;
 • poddaje krytycznej ocenie swoje działania i ich efekty, starając się sprostać wyzwaniom stawianym przez coraz szybciej zmieniający się świat.

Pragniemy by Forum stanowiło miejsce wymiany myśli, idei i najlepszych wzorców z zakresu edukacji. Zależy nam, by uczestnicy nie tylko dzielili się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i osiągnięciami, lecz również opowiedzieli o trudnościach i formułowali pytania, wyznaczające kierunki poszukiwań najlepszych rozwiązań.

Szczególne miejsce w programie IV Forum zajmie temat komunikacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Mamy nadzieję wspólnie znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Jak budować nowoczesną szkołę we współpracy i przy zaangażowaniu rodziców?
 • Jak tworzyć atmosferę dialogu i wzajemnego zaufania pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami?
 • Jak wypracować wspólny cel i wizję szkoły?
 • Jak korzystać ze współczesnych narzędzi do wzajemnej wymiany informacji.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://fer.edu.pl/

Organizatorzy
   
Finansowanie

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020.


         


Program IV Forum Edukacji Realnej

15 listopada, piątek

8:30-9:00. Rejestracja

9:00-9:15. Rozpoczęcie Forum i przywitanie uczestników

Marta Małecka, Akademia Talentów - Młodzieżowy Uniwersytet Edukacji Realnej i Bartek Małecki, Bednarska Szkoła Realna

Część I: Edukacja Realna

9:15-10:00  "Edukacja realna jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata"

Dorota i Janusz Fiett, twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej i inicjatorzy Forum Edukacji Realnej

10:00-11:00. "Edukacja Realna w praktyce - wyzwania związane z tworzeniem szkół realnych i perspektywy rozwoju edukacji realnej."

Debata z udziałem dyrektorów i założycieli istniejących szkół realnych:

 • Dorota i Janusz Fiett, twórcy Bednarskiej Szkoły Realnej,
 • Alexandra Drozd, twórczyni i dyrektor Wawerskiej Szkoły Realnej,
 • Agnieszka Kantor-Kołodyńska, twórczyni i dyrektor Lubelskiej Szkoły Realnej,
 • Marta Małecka, twórczyni Białostockiej Szkoły Realnej.

Prowadzenie: Bartek Małecki, Bednarska Szkoła Realna.

11:00-11:15. Przerwa kawowa

11:15-12:45. "Komunikacja między nauczycielami, uczniami i rodzicami jako podstawa funkcjonowania nowoczesnej szkoły"

Prezentacje przedstawicieli szkół realnych:

 • Marcin Demkowski, Lubelska Szkoła Realna,
 • Alina Łukawska, Wawerska Szkoła Realna,
 • Bartek Małecki, Bednarska Szkoła Realna.

Część II: Inspiracje

12:45-13:30.  "Standardy dobrej edukacji"

Katarzyna Hall, inicjatorka tworzenia autorskich rozwiązań w edukacji, od lat, na różnych szczeblach, zajmująca się zarządzaniem w edukacji, obecnie prezeska Stowarzyszenia Dobra Edukacja i dyrektor Instytutu Dobrej Edukacji, Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011.

13:30-13:45. Przerwa kawowa

13:45-15:15.

1) Czy warto marzyć tworząc szkołę?

Agnieszka Kudraszow, z wykształcenia architekt, sercem harcerka, społecznik, urodzona organizatorka, dla której nie istnieją rzeczy niemożliwe, jej drugie imię to przygoda. Współzałożycielka Fundacji trzy czte ry!, Leśnej Szkoły Puszczyk w Białymstoku, Przedszkola Leśnego Puszczyk, inicjatorka powołania Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych.

2) "Racjonalnie czy emocjonalnie? O budowaniu relacji międzyludzkich na drodze nowoczesnej edukacji"

Katarzyna Szorc, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, pedagog i psycholog, zajmuje się problematyką inteligencji emocjonalnej w przestrzeni edukacyjnej.

3) "Pasja i twórczość - czy jest na nie miejsce we współczesnej szkole"

Beata Kunat, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, pedagog, trener kreatywności, identyfikuje uzdolnienia i talenty.

15:15-16:15. Przerwa obiadowa

Warsztaty

16:15-17:30. "Szkolny rezonator - skuteczna komunikacja między nauczycielami, uczniami, rodzicami"

Warsztaty w podgrupach. Prowadzenie: Janusz Fiett, Bednarska Szkoła Realna

17:30-18:00.  Podsumowanie i Zakończenie Forum

Dorota i Janusz Fiett, Bednarska Szkoła Realna

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian do programu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Każdy pełnoletni uczestnik Forum Edukacji Realnej może wziąć udział w wydarzeniu.
Uczniowie wchodzą bez rejestracji tylko za okazaniem legitymacji uczniowskiej.
Udział w IV Forum Edukacji Realnej

Każdy pełnoletni uczestnik Forum Edukacji Realnej może wziąć udział w wydarzeniu.
Uczniowie wchodzą bez rejestracji tylko za okazaniem legitymacji uczniowskiej.

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc