FOUNDERS DINNER 2021 KPTScaleUp

location icon
Plac Nowy 1 Plac Nowy 1, Kraków
calendar icon
Od 22 wrz 17:00 do 22 wrz 17:00

Spotkanie networkingowe dla uczestników programu akceleracyjnego KPT ScaleUp.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25 372 000 zł, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia w związku z realizacją programu akceleracyjnego KPT ScaleUp.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25 372 000 zł, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia, w celach marketingowych i promocyjnych obejmujących w szczególności informowanie o ofertach wsparcia, eventach branżowych, technologicznych oraz projektach realizowanych przez KPT. Informacje będą przesyłane drogą elektroniczną.

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej: Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25 372 000 zł, jako administrator danych osobowych i zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. EU.L nr 119, str.1) zwane dalej: RODO informuje, że:

 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wydarzeniu
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
 • podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią RODO
 • • w celu realizacji uprawnień lub zgłaszania incydentów należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym iod@kpt.krakow.pl

 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych i promocyjnych jest ona ważna prze okres 10 lat
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO 
 • Dołącz do wydarzenia

  Dołącz do wydarzenia
    Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
    Rejestracja
  już niedostępne -