Zaproszenie na Koncert WIELKA SYMFONIA do Narodowego Forum Muzyki I Einladung zum Konzert GROSSE SYNFONIE im Nationalen Forum der Musik 11.10.2019

location icon
Narodowe Forum Muzyki plac Wolności 1, Wrocław
calendar icon
Od 11 paź 18:00 do 11 paź 21:00

Drodzy członkowie EUROPA FORUM, Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na niezwykły koncert "WIELKA SYMFONIA" , który odbędzie się 11.10.2019 r. w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

oraz uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy EUROPA FORUM i NARODOWYM FORUM MUZYKI o wzajemnej współpracy i wspieraniu się.

Narodowe Forum Muzyki zaprasza niniejszym EUROPA FORUM do udziału w programie Klub Przyjaciół NFM. Celem listu intencyjnego jest współdziałanie stron na rzecz promocji kultury wysokiej, świadomego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych wszystkich dziedzin sztuki, a zwłaszcza muzyki oraz kształtowanie społecznego poczucia odpowiedzialności za jej rozwój.

Zarezerwowaliśmy dla Państwa kontyngent najlepszych miejsc w kategorii biletów VIP-owskich.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbędzie się w sali VIP Room, na poziomie 1 (tj. na poziomie II Balkonu Sali Głównej) o godzinie 18.00

Koncert odbędzie się: 11 października 2019, piątek, godz. 19:00

NFM, Sala Główna - plac Wolności 1, Wrocław

Wykonawcy:

Nicholas McGegan - dyrygent

Katarzyna Zdybel-Nam - fagot

NFM Filharmonia Wrocławska

Program:

L. Cherubini Uwertura do opery Anacréon

J.N. Hummel Koncert fagotowy F-dur WoO 23, S. 63

*** (przerwa)

W.A. Mozart Symfonia g-moll KV 550

Gwoździem programu tego koncertu będzie Symfonia g-moll KV 550 Wolfganga Amadeusa Mozarta, dzieło powszechnie znane, popularne i słusznie uważane za jedno z największych w dorobku tego artysty. Pierwszą część koncertu wypełnią utwory Luigiego Cherubiniego oraz Johanna Nepomuka Hummla. Ich kompozycje cieszą się obecnie zdecydowanie mniejszą popularnością niż dzieła Mozarta, ale w swoich czasach byli oni prominentnymi postaciami życia muzycznego, a ich spuścizna zasługuje na to, aby o niej pamiętać.

Mozart napisał tylko dwie symfonie w tonacji minorowej, obie zresztą są utrzymane w g-moll. Pierwsza z nich nazywana jest niekiedy nieoficjalnie "małą symfonią g-moll", powstała ona, kiedy artysta liczył sobie zaledwie 17 lat. "Wielka symfonia g-moll", czyli dzieło, które usłyszymy podczas tego koncertu, zostało napisane w 1788 roku, kiedy Mozart miał 32 lata. Zastosowany przez kompozytora tryb molowy nadał dziełu mroczny i dramatyczny charakter.

Bilety

130 PLN - członkowie EF

160 PLN - osoby niezrzeszone w EF

Rezerwacja wraz z opłata za bilety możliwa jest w terminie do 3.10.2019r.

Po uczcie kulturalnej zapraszamy tuż obok do AC Hotel by Marriott Wrocław 4*, gdzie będzie można kontynuować rozmowy w kręgu melomanów.

Cieszymy się na szczególny wieczór wraz z Państwem!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Mitglieder und Gäste des EUROPA FORUMs,

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich ein zu dem einzigartigen Konzert "GROSSE SINFONIE", das am 11.10.2019 im Nationalen Forum der Musik in Wrocław stattfinden wird,

sowie zur feierlichen Unterzeichnung der Absichtserklärung durch das EUROPA FORUM und das NATIONALE FORUM DER MUSIK über gegenseitige Zusammenarbeit und Unterstützung.

Das Nationale Forum der Musik lädt hiermit das EUROPA FORUM zur Teilnahme an dem Programm NFM-Fanclub ein. Ziel der Absichtserklärung ist die Zusammenarbeit der Parteien zum Zwecke der Werbung für die Hochkultur sowie der bewussten Teilnahme an künstlerischen Veranstaltungen aller Kunstgenres, insbesondere der Musik, und der Schaffung eines gesellschaftlichen Verantwortungsbewusstseins für deren Entwicklung.

Wir haben für Sie ein VIP-Ticketkontingent für beste Sitzplätze vorbestellt.

Die feierliche Unterzeichnung der Absichtserklärung wird im VIP-Room, Ebene 1 (in der Ebene des zweiten Balkons des Hauptsaals) um 18.00 Uhr stattfinden.

Das Konzert findet statt:

am Freitag, den 11. Oktober 2019, um 19:00 Uhr Im Nationalen Forum der Musik, Hauptsaal Plac Wolności 1, Wrocław

Besetzung:

Nicholas McGegan - Dirigent

Katarzyna Zdybel-Nam - Fagott

NFM Wrocław Philharmonic Orchestra

Programm:

L. Cherubini Ouvertüre zur Oper Anacréon

J. N. Hummel Fagott-Konzert F-Dur WoO 23, S. 63

*** (Pause)

W. A. Mozart Sinfonie g-Moll KV 550

Highlight im Programm dieses Konzerts ist die Sinfonie g-Moll KV 550 von Wolfgang Amadeus Mozart. Sie gehört zu den bekanntesten Werken Mozarts und gilt als größtes Meisterwerk dieses Künstlers. Im ersten Teil des Konzerts werden Werke von Luigi Cherubini und Johann Nepomuk Hummel zur Aufführung kommen. Diese Kompositionen sind heute weniger bekannt als Mozarts Werke. Doch diese Komponisten waren zu ihrer Zeit hochgeschätzte Persönlichkeiten des musikalischen Lebens und ihr künstlerisches Schaffen verdient es, in Erinnerung behalten zu werden.

Mozart komponierte zwei Sinfonien in Molltonart, beide in g-Moll. Die frühere g-Moll-Sinfonie, die auch "kleine g-Moll Sinfonie" genannt wird, komponierte er im Alter von 17 Jahren. Die "große g-Moll Sinfonie", die bei diesem Konzert zu Gehör gebracht wird, schrieb Mozart im Jahr 1788, als er 32 Jahre alt war. Die durch den Komponisten verwendete Moll-Tonart verlieh diesem Werk ein düster-dramatisches Klangbild.

Karten:

130 PLN - EF Mitglieder

160 PLN - Nicht- EF Mitglieder

Die Reservierung und Bezahlung ist bis zum 03.10.2019 möglich.

Nach dem Konzert laden wir sie gleich gegenüber ins AC Hotel by Marriott Wrocław 4*, in welchem die Gespräche unter Musikliebhabern weitergeführt werden können.

Wir freuen uns auf einen besonderen Abend mit Ihnen!


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet wstępu dla Członków EF/ Eintrittskarte fur Mitglieder und Partner EF
już niedostępne 130,00 zł -
  Bilet wstępu dla osób niebędących członkami EF/Eintrittskarte für NICHT Mitglieder EF
już niedostępne 160,00 zł -