EGZAMINY DLA KLAS 1-3 EDUKACJI DOMOWEJ

location icon
Chrześcijańska Szkoła Montessori Jagiellońska 5, Gdask
calendar icon
Od 4 lis 12:00 do 30 cze 12:00
ticket icon
Od 0,00 zł

EGZAMINY DLA KLAS 1-3 EDUKACJI DOMOWEJ


TERMINY EGZAMINÓW:

20 stycznia (poniedziałek-wtorek) 10:00 - 13:00
21 stycznia (poniedziałek-wtorek) 10:00 - 13:00
18 marca (środa) 10:00-13:00
21 marca (sobota) 10:00 - 13:00
01 kwietnia (środa) 10:00 - 13:00
6 maja (środa) 10:00 - 13:00
9 maja (sobota) 10:00 - 13:00
20 maja (środa) 10:00 - 13:00


Egzaminy dla klas 1-3 składają się z części pisemnej (obejmującej edukację wczesnoszkolną i język angielski) oraz części ustnej.
W części ustnej egzaminu dzieci przedstawiają przygotowaną przez siebie pracę własną.
Może to być plakat, książka, pokaz gry na instrumencie, prezentacja multimedialna, itp. itd.
Tematyka pracy jest dowolna. Dzieci pokazują to, czym się pasjonują, co ich ciekawi, czego uczą się i poznają z pasją.
Dodatkowo nauczyciel zadaje pytania z zakresu podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej.
Na tej podstawie sprawdzane są umiejętności wypowiedzi, znajomość geografii, przyrody, języka ojczystego na poziomie klas 1-3.
Część ustna egzaminu dotyczy również języka angielskiego.

Pamiętajcie, aby uczeń, przychodząc na egzamin, wyposażony był w przybory do pisania.


Zasady zapisu i uczestnictwa w egzaminach:
  1. Zapisując się na egzaminy wybieramy jeden termin egzaminów
  2. Jeżeli uczeń nie stawi się na egzaminie w dniu, w którym zarezerwowany został termin bez usprawiedliwienia nieobecności (zwolnienie lekarskie) nieobecność traktowana jest jako nieusprawiedliwiona.
  3. Nieobecność nieusprawiedliwiona na egzaminie wiąże się z niezaliczeniem w podanym terminie - dziecko zostaje wtedy zapisane na termin poprawkowy - koszt egzaminu poprawkowego to 50,00 zł. Egzaminy poprawkowe maja miejsce w terminach wakacyjnych
  4. Wszystkie egzaminy pisemne i ustne odbywają się na 2 piętrze ul. Jagiellońska 5 - rodziców prosimy o poczekanie na parterze budynku w holu
  5. Napisany przez ucznia egzamin pisemny przekazywany jest nauczycielowi na sali egzaminacyjnej. Nie ma możliwości wykonania fotokopii testu. Zgodnie z prawem oświatowym istnieje możliwość wglądu w egzamin przez rodzica.
  6. Ocena opisowa z egzaminu wpisywana jest do edziennika w terminie do 2 tygodni
  7. Osoby biorące udział w egzaminach proszone są o pozostawienie po sobie porządku
  8. Dyrekcja lub osoba upoważniona przez dyrektora szkoły zastrzega sobie prawo do wyproszenia z egzaminów osób, które nie przestrzegają ustalonych zasad egzaminowania


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  20 stycznia 2020 godzina 10:00-13:00
30 czerwca 2020, 09:00
  21 stycznia 2020 godzina 10:00-13:00
30 czerwca 2020, 09:00
  18 marca 2020 godzina 10:00-13:00
30 czerwca 2020, 09:00
  21 marca 2020 godzina 10:00-13:00
Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  01 kwietnia 2020 godzina 10:00-13:00
30 czerwca 2020, 09:00
  06 maja 2020 godzina 10:00-13:00
Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  09 maja 2020 godzina 10:00-13:00
Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  20 maja 2020 godzina 10:00-13:00
Wyprzedane Brak wolnych miejsc