Bieg dla Bohaterów - 31 sierpnia 2019 Koluszki zapisy

location icon
Boisko PSP Koluszki Słowackiego 28, Koluszki
calendar icon
Od 31 sie 15:00 do 31 sie 18:00

Lista zamknięta! zapraszamy na stadion. Osoby które nie zgłosiły się przez internet nie mają gwarancji uzyskania medalu pamiątkowego. Mamy tylko 100 medali.

Regulamin biegu znajduje się poniżej. Pod informacjami wstępnymi

Informacje wstępne:

W przeddzień rocznicy wybuchu II wojny światowej 31 sierpnia w Koluszkach wystartuje Bieg dla Bohaterów. Dla dzieci przygotowaliśmy odpowiednie dystanse dopasowane do ich możliwości, będziemy biegać w 6 kategoriach. Udział w biegu jest bezpłatny.

Biegi rozegrane zostaną wg kolejności

15.15 ~100 m - bieg dzieci, roczniki 2018 - 2016 można dziecko trzymać za rękę - ale nie można ciągnąć! :) 
15.30 ~200 m - bieg dzieci, roczniki 2015 - 2013
15.45 ~400 m - bieg dzieci, roczniki 2012 - 2010
16.00 ~400 m - bieg dzieci, roczniki 2009 - 2007
16.15 ~800 m - bieg dzieci, roczniki 2006 - 2004
17.00 ~800 m - bieg dla osób 16+

Wspomnimy bohatera narodowego  Henryka Jastalskiego pochodzącego z Koluszek harcerza, żołnierza, wywiadowcę. We wrześniu 1939 r. wraz z przyjaciółmi założył na terenie Koluszek zręby Organizacji Wojskowej - Związek Jaszczurczy. Organizacja ta została niebawem wcielona do Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Powołana została Komenda Powiatu Brzeziny-Koluszki-Tomaszów Mazowiecki. W jej skład wszedł, w stopniu podporucznika. Jako "RAF" kierował Wydziałem II, zajmującym się wywiadem i kontrwywiadem. W założeniu doskonałej siatki wywiadowczej, używanej także przez inne organy Komendy Powiatu pomogły mu kontakty z harcerstwa, organizacji narodowych i katolickich. Swoich współpracowników Jastalski werbował spośród pracowników kolei, poczty i innych urzędów, gdzie przepływają informacje. Wywiad nie tylko skupił się na Niemcach, ale także na wrogich Polsce organizacjach konspiracyjnych. Ludzie Jastalskiego m.in. rozpracowali punkt przerzutowy GL i AL., inwazję Niemiec na Związek Radziecki. Oddając mu hołd wspomnimy wszystkich bohaterów Polski.

Na imprezie będzie działać bez limitu strzelnica, dla dzieci będzie wata cukrowa i popcorn. Ogromną atrakcją będzie wizyta prawdziwego Husarza, który opowie o polskiej husarii. Impreza tylko dla bohaterów, którzy pobiegną dla Bohaterów! Dorosłym i dzieciom wręczymy medale, zwycięzcom puchary i nagrody.

Zapisy tutaj do soboty 31 sierpnia do godziny 12:00 ; od 12.00 do 14.30 zapraszamy do biura biegów po odbiór nr startowych - impreza na stadionie przy Straży Pożarnej w Koluszkach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin biegu głównego

31 sierpnia 2019 roku, Koluszki

1.Cel

1.Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w okolicach Koluszek

2.Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Ziemi Łódzkiej

3.Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Ziemi Łódzkiej

4.Promocja postaw patriotycznych, wiedzy historycznej i poczucia tożsamości narodowej

2.Organizatorzy

1.Fundacja Życie

3.Miejsce

Koluszki, ul.. Słowackiego 28, stadion

4.Zgłoszenia

1.Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego

2.Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy. W momencie zgłoszenia się przez 100 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

5.Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 24:00 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

6.Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

5.Termin i dystans

1.Termin -31 sierpnia 2019 roku:

15:15- Biegi Dzieci

17:00 - Start Biegu Głównego

18:00 - Uroczysta dekoracja.

6.Limity czasu

1.Uczestników biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut, liczony od startu biegu

2.Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy

3.Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanych limitów czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

7.Oświadczenia

1.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu dla Bohaterów będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów

2.Udział w biegu mogą wziąć osoby które ukończyły 15 rok życia.

3.Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku

4.W ramach zgłoszenia, każdy uczestnik i biegu otrzymuje:

1.numer startowy

2.medal

3.posiłek regeneracyjny

4.napój

8 .Klasyfikacja

1.Bieg dla Bohaterów

1.Klasyfikacja indywidualna: klasyfikacja generalna - miejsca I - III w kategorii kobiet i mężczyzn

2.Nagrody

1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I - III przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.

2.Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal.

9. Postanowienia końcowe

1.Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik

2.Koszty organizacji pokrywają organizatorzy

3.Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników

4.Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność

5.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki

6.Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tę zgodę podpisał.

8.Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie biegu, w szczególności za kałuże, nierówności itp.

10.Wszystkich zawodników startujących w Biegu dla Bohaterów obowiązuje niniejszy regulamin.

11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.

12.Protesty należy składać w ciągu do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.

13.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI:

Cele imprezy:

Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci w Koluszkach.

Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.

Promocja pamięci, historii i tożsamości narodowej.

Organizator:

Fundacja Życie

Kategorie:

1 Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

15.15 ~100 m - bieg dzieci, roczniki 2018 - 2016
15.30 ~200 m - bieg dzieci, roczniki 2015 - 2013
15.45 ~400 m - bieg dzieci, roczniki 2012 - 2010
16.00 ~400 m - bieg dzieci, roczniki 2009 - 2007
16.15 ~800 m - bieg dzieci, roczniki 2006 - 2004
17.00 ~800 m - bieg dla osób 16+

Zasady uczestnictwa:

1 Zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą poprzez stronę https://evenea.pl/event/bdbkoluszki2019/ do wyczerpania limitu 100 zawodników - ok. 10 dzieci na każdą kategorię wiekową.

2 Zgłoszenia do biegów dziecięcych zostaną uruchomione w dniu 25 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu https://evenea.pl/event/bdbkoluszki2019/

3 Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 31 sierpnia 2019 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

4 Za dziecko zgłoszone uważa się dziecko, za które rodzic/opiekun prawny wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy oraz dokonał opłaty startowej

5 Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za zajęcie miejsca 1 - 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody.

6 Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 31 sierpnia 2019 r. od godz. 12:00.

7 W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

8 Podczas weryfikacji w biurze zawodów należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka)

9 Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

10 Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w Biegu dla Bohaterów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  A. bieg dzieci, roczniki 2018 - 2016

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  B. bieg dzieci, roczniki 2015 - 2013

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  C. bieg dzieci, roczniki 2012 - 2010

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  D. bieg dzieci, roczniki 2009 - 2006

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc
  F. bieg dla osób 15+

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc