Nauka i Edukacja

AZYMUT: Spotkanie/konsultacje superwizyjne dla gdańskich nauczycieli/ek

location icon
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER Lęborska 3B, sale CKS, Gdańsk
calendar icon
Od 12 lis 18:00 do 12 lis 20:00

W ramach Programu Certyfikacji Przedsiębiorczych Nauczycieli/ek AZYMUT zapraszamy gdańskich nauczycieli i nauczycielki na bezpłatne spotkanie/konsultacje superwizyjne.

Superwizja to proces wspomagający rozwój zawodowy, poszerzający samoświadomość oraz wspierający poznawanie własnych zasobów i ograniczeń.

Spotkania mają na celu zbadanie rzeczywistości, w której osadzone są osoby biorące udział w projekcie (ich konkretnych problemów, wyzwań, dylematów, z którymi się mierzą) i wyszukanie konstruktywnych rozwiązań, które mogą wpłynąć na podniesienie jakości ich warsztatu pracy.

Konsultacje mają charakter otwarty - zapraszamy gdańskich nauczycieli/ki podstaw przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, szkolnych doradców/doradczynie zawodowe i osoby, które prowadzą w szkołach działania o charakterze przedsiębiorczym.

Konsultacje poprowadzi duet trenerski PatrzWork - edukacja dla rekrutacji: Anna Dukowska i Agnieszka Marusiak

Anna Dukowska - doradczyni zawodowa, konsultant powiatowy ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w Sopocie trenerka, specjalistka integracji międzykulturowej na rynku pracy. Od 2006 roku prowadzi konsultacje indywidualne oraz warsztaty ukierunkowane na rozpoznawanie i dookreślanie potencjału zatrudnieniowego, bilansuje kompetencje, wskazuje mocne strony i wypływające z nich możliwości zawodowe, a także obszary do rozwoju. Wspiera młodzież w podejmowaniu decyzji edukacyjnych oraz dorosłych w planowaniu i modyfikowaniu ścieżki zawodowej. Pracuje z nauczycielami i nauczycielkami nad rozwojem usługi doradztwa zawodowego w systemie szkolnym. Jej pasją jest odkrywanie świata zawodów i łączenie edukacji z biznesem. Obecnie jest związana zawodowo z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców, Biurem Karier Uniwersytetu SWPS.

Agnieszka Marusiak - Doradca zawodowy, pedagog-andragog, edukator. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunkach: pedagogika oraz doradztwo personalne i organizacyjne. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz Public Relations. Uczestniczka wielu szkoleń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu i rekrutacji. Certyfikowana w zakresie stosowania testów i narzędzi: Extended DISC i MAPP Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego. Posiada szerokie doświadczenie w poradnictwie zawodowym dla młodzieży i dorosłych. Pracowała w projektach outplacementowych, międzyuczelnianym biurze karier oraz firmach konsultingowych w obszarze szkoleń i HR. Obecnie z energią odnajduje się w roli integratora podmiotów obszaru edukacji i rynku pracy poprzez szkolenia, warsztaty, coaching oraz organizację debat służących wymianie doświadczeń. Rozwój metod pracy z młodzieżą, świeże spojrzenie na potrzeby szkół, inspirowanie i pobudzanie kreatywnych postaw wśród nauczycieli i uczniów - to priorytety, które stawia przed sobą w bieżącej pracy.

Wraz z co-trenerką Anną Dukowską, jest współinicjatorką nurtu doradztwa zawodowego z wykorzystaniem eksperckiej superwizji. Model ten budują w ofercie PatrzWork - edukacja dla rekrutacji, który uznają za innowacyjne podejście do procesu doradczego.

Więcej informacji o programie: https://www.facebook.com/events/3068226706526092/

AZYMUT Program Certyfikacji Przedsiębiorczych Nauczycieli/ek jest realizowany w ramach zadania publicznego "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w oparciu o kompetencje przyszłości". Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

PATRONAT MERYTORYCZNY CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w GDAŃSKU

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  AZYMUT: Przedsiębiorczy nauczyciel/ka, przedsiębiorcza szkoła
już niedostępne -