Nauka i Edukacja Zdrowie i Medycyna Polityka i Gospodarka Rodzina i relacje międzyludzkie

Architektura i Przestrzeń Przyjazna Seniorom

location icon
Centrum Konferencyjne NIMBUS www.konferencjenimbus.pl Al. Jerezolimskie 98, Warszawa
calendar icon
Od 27 lis 9:00 do 27 lis 19:00


Konferencja organizowana jest w ramach projektu "Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa", finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020, realizowanego w ramach Celu operacyjnego
nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia, ich opiekunów, pielęgniarek, pracowników społecznych, architektów, organizatorów opieki zdrowotnej, samorządów, inwestorów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką.

Główne zadanie projektu to edukacja w zakresie tematyki upadków - czynników predysponujących do ich wystąpienia oraz sposobów prewencji. Upadki stanowią jedną z głównych przyczyn utraty zdrowia i życia wśród osób starszych. Obok czynników wewnętrznych wpływających na zwiększenie potencjalnego ryzyka upadku, istnieje szereg modyfikowalnych czynników zewnętrznych. Jednym z nich, szczególnie znaczącym, jest przestrzeń codziennego funkcjonowania osoby starszej. W ramach działań edukacyjnych mowa nie tylko o profilaktyce indywidualnej, ale także o działaniach środowiskowych. Odpowiednio dostosowując przestrzeń przeznaczoną dla seniora, poprzez zastosowanie rozwiązań zapobiegających upadkom, w sposób rzeczywisty można zapobiec wielu urazom.

Zagadnienia poruszane w ramach konferencji dotyczą przykładów i wytycznych projektowania obiektów bezpiecznych, przyjaznych oraz dostosowanych do osób

o ograniczonej motoryce i sprawności fizycznej.

Program Konferencji

27 Listopada 2018

08:45 Rejestracja/ powitalna kawa

09:30 Otwarcie konferencji - przywitanie gości, słowo wstępu

- prof. NIZP-PZH Bogdan Wojtyniak

09:40 Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i promocji bezpieczeństwa

- mgr Magdalena Krysińska

10:00  Miasta i społeczności przyjazne starzeniu się - przestrzenie i budynki

- dr inż. arch. Agnieszka Cieśla

10:30 Przerwa Kawowa

11:00 Ogólne zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów

- dr hab. inż. arch. Michał Tomanek

11:30 Zasady projektowania szpitalnych oddziałów geriatrycznych oraz oddziałów dla przewlekle chorych szczególnie dedykowanych seniorom

- dr inż. arch. Anna Szewczenko

12:10 Przerwa Kawowa

12:40 Zasady projektowania Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, Domów Seniora i Hospicjum

- dr inż. arch. Iwona Benek

13:20 Szczególne wymagania wobec projektów mieszkań dla seniorów

- dr inż. arch. Jan P. Cieśla

13:50 Podsumowanie konferencji

14:00 Lunch

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Konferencja Architektura i Przestrzeń Przyjazna Seniorom

dostępnych: 57

już niedostępne -