Akademia Alarmów Smogowych

location icon
Szkolenie ONLINE (zoom)
calendar icon
Od 4 lut 18:00 do 25 lut 20:00

Akademia Alarmów Smogowych to trzy szkolenia dla osób zaniepokojonych jakością powietrza w Polsce i zainteresowanych antysmogowymi działaniami w swoim miejscu zamieszkania. Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Zoom 4, 11 i 25 lutego. Każde spotkanie rozpocznie się punktualnie o 18:00. Organizatorem cyklu szkoleń jest Polski Alarm Smogowy.

Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć lub usystematyzować wiedzę niezbędną antysmogowym aktywistom, zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez lokalne alarmy smogowe działające w całym kraju pod szyldem Polskiego Alarmu Smogowego i poznać ludzi działających na polu walki ze smogiem. Szkolenia są bezpłatne.

Spotkanie 1. Wiedza o smogu | data: 4 lutego 2021 r. | godz.: 18:00-20:00
prowadzenie: Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy

 1. O nas:
  ● Polski Alarm Smogowy: misja, wartości (apolityczność, niezależność, szacunek, współpraca), cele, zasięg;
  ● Aktywność: kategorie działań, przykłady, dobre praktyki.
 2. Wiedza bazowa - źródła, skutki i rozwiązania problemu niskiej emisji:
  ● Czym jest niska emisja i jakie ma źródła?
  ● Skala problemu - jakość powietrza, pomiary GIOŚ (raporty), lokalne czujniki;
  ● Smog a zdrowie;
  ● Rozwiązania - systemowe (inwentaryzacja, termomodernizacja, wymiana źródeł, informowanie, edukacja itd.) i doraźne (oczyszczacze, maski).

Spotkanie 2. Prawo i procedury | data: 11 lutego 2021 r. | godz.: 18:00-20:00
prowadzenie: Miłosz Jakubowski - radca prawny w Fundacji Frank Bold, absolwent WPiA UJ, zajmuje się prawną ochroną powietrza i klimatu oraz ochroną środowiska w energetyce i górnictwie.

 1. Normy jakości powietrza, przekroczenia, poziomy informowania i alarmowania;
 2. Program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych - czego dotyczy dokument, w czym może pomóc;
 3. Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego / mazowieckiego (praca w grupach z podziałem na województwa);
 4. Prawo ochrony środowiska - regulacje dotyczące kontroli palenisk, ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko;
 5. Skąd czerpać informacje o działaniach instytucji publicznych dotyczących walki ze smogiem?

Spotkanie 3. Działalność lokalnego alarmu smogowego | data:  25 lutego 2021 r. | godz.: 18:00-20:00

 1. O Was. Prośba o krótkie przedstawienie każdego z uczestników.
 2. Informowanie i edukowanie mieszkańców:
  ● Diagnozowanie najpilniejszego, najważniejszego problemu dla lokalnej społeczności
  ● Identyfikowanie interesariuszy (np. władze, media, oświata, rodzice itd.)
  ● Podstawowe narzędzia komunikacji - zakładanie i prowadzenia profili FB,
  ● Inne narzędzia komunikacji
 3. Działalność rzecznicza:
  ● Kontakty bezpośrednie z przedstawicielami instytucji (kogo reprezentuje alarm, jakie ma postulaty)
  ● Pisma i petycje do władz
  ● Zadanie domowe dla chętnych: zaplanowanie jednej akcji (informacyjnej, rzeczniczej, miks) z opisem: jaki ma być jej cel, na czym będzie polegała, do kogo jest kierowana, jakie środki są potrzebne, jak będzie komunikowana w społeczności.

Szkolenia realizowane przez Polski Alarm Smogowy i sfinansowane przez Clean Air Fund.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Zaproszenie na spotkanie online
Wyprzedane Brak wolnych miejsc