Szkolenie HILLWAY Reklamacja i obsługa trudnego Klienta

location icon
calendar icon
Od 28 cze 9:00 do 28 cze 9:00
ticket icon
Od 0,00 zł
 • Jak efektywnie stosować techniki pozyskiwania informacji?Jak prowadzić i kontrolować rozmowy reklamacyjne?
 • Jak umiejętnie rozwiązywać zgłoszenia reklamacyjne?
 • Jak świadomie łagodzić konflikty i niezadowolenie klienta poprzez dystans emocjonalny?
 • Jak skutecznie prowadzić rozmowy w warunkach nietypowych?

Tym zagadnieniom poświęcone jest szkolenie HILLWAY Reklamacja i obsługa trudnego Klienta.

Szczegółowe informacje o szkoleniu: https://www.hillway.pl/reklamacja-i-obsluga-trudnego-klienta-szkolenie/


PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

ROLA JAKOŚCI OBSŁUGI REKLAMACJI

 • Rola Klienta i jego oczekiwania wobec firmy
 • Czynniki wpływające na poziom satysfakcji Klienta
 • Jakie koszty ponosi firma z powodu niskiej jakości obsługi Klienta/reklamacji?
 • Co powoduje niezadowolenie Klientów?
 • Poziom jakości oczekiwany przez Klienta
 • Zrozumienie oczekiwań Klientów - szybkość, sposób rozwiązania

KULTURA WYPOWIEDZI I JEJ ROLA W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU FIRMY

 • Łatwość wypowiedzi, elokwencja i bogactwo języka
 • Użycie mocnych, pozytywnych zwrotów - Język korzyści
 • Błędy językowe, czarne "słowa", niezręczne wyrażenia, zwroty potoczne, wyrażenia specjalistyczne

POZYSKIWANIE INFORMACJI OD ROZMÓWCY PODCZAS OBSŁUGI REKLAMACJI

 • Identyfikowanie konkretnych potrzeb Klienta
 • Umiejętność profesjonalnego zadawania pytań podczas obsługi Klienta/reklamacji
 • Wykorzystanie otrzymanych informacji
 • Kontrola rozmowy z Klientem
 • Umiejętność słuchania i potwierdzanie słuchania
 • Ustalenie niezbędnych informacji
 • Precyzyjne formułowanie komunikatów
 • Pokonywanie oporu i niechęci rozmówcy

PROWADZENIE ROZMÓW Z TRUDNYM KLIENTEM

 • Praca z trudnym Klientem- typy Klientów
 • Skąd się bierze agresywna postawa rozmówcy?
 • Rozpoznawanie zażaleń i ich pokonywanie
 • Radzenie sobie z atakami rozmówcy
 • Zdenerwowanie i emocje rozmówcy
 • Agresywna postawa rozmówcy
 • Krytyka ze strony rozmówcy

PSYCHOLOGIA ZGŁOSZEŃ REKLAMACYJNYCH

 • Zdefiniowanie pojęcia reklamacji
 • Ukryte cele rozmowy reklamacyjnej
 • Rodzaje reklamacji
 • Zgłoszenia a skargi i zażalenia
 • Sugestie i opinie

STRUKTURA ROZMOWY REKLAMACYJNEJ

 • Powitanie Klienta - rola PPW
 • Zbadanie motywu kontaktu
 • Określenie zastrzeżeń Klienta
 • Zebranie niezbędnych informacji
 • Zbadanie oczekiwań Klienta
 • Propozycja rozwiązania
 • Zbadanie satysfakcji Klienta z uzyskanej pomocy
 • Podsumowanie ustaleń
 • Zamknięcie rozmowy reklamacyjnej - rola KPW

KONTROLA EMOCJI W ROZMOWACH Z TRUDNYM KLIENTEM

 • Kontrola negatywnych emocji pracownika
 • Wygaszanie emocji Klienta
 • Łagodzenie konfliktów poprzez dystans emocjonalny
 • Metody wpływania na samopoczucie Klienta

PREZENTACJA ROZWIĄZAŃ SYTUACJI PROBLEMOWYCH

 • Podsumowanie i przekazanie rozwiązań
 • Wspólne ustalenia z rozmówcą, akceptacja rozwiązań
 • Rozmowa w obszarze Klienta
 • Przedstawienie swojego rozwiązania

UMIEJĘTNOŚĆ ASERTYWNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ

 • Rodzaje postaw emocjonalnych

- Postawa uległa

- Postawa agresywna

- Postawa ASERTYWNA

 • Asertywność - czym różni się od agresji i uległości
 • Zachowanie asertywne
 • Asertywność - jak to robić w praktyce
 • Zalety zachowań asertywnych w kontaktach z Klientem

Jesteś zainteresowany danym szkoleniem?

Masz dodatkowe pytania bądź oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: info@hillway.pl
Tel: +48 22 250 22 82

www.hillway.pl

Informujemy, że na wszystkie zapytania odpowiadamy maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Zobacz programy szkoleniowe HILLWAY

.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejstracja dla uczestników
Wyprzedane Brak wolnych miejsc