Forum Samopomocy| Edukacja dla akceptacji

location icon
calendar icon
Od 15 wrz 10:00 do 15 wrz 10:00
ticket icon
Od 0,00 zł

ℹ Celem Forum jest wymiana doświadczeń w organizacji i realizacji działań samopomocowych na Pomorzu i w Polsce oraz stworzenie warunków do nawiązania współpracy pomiędzy osobami, grupami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji, które wywierają istotny wpływ na rozwój działań samopomocowych osób doświadczających kryzysów psychicznych.

ℹ Już piąty raz spotkamy się w Gdyni aby dyskutować, inspirować się i wzmacniać w naszej aktywności oraz dzielić się dobrymi praktykami. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona osób zainteresowanych rozwojem i wspieraniem ruchu samopomocowego, przede wszystkim osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich rodzin, profesjonalistów, studentów nauk humanistycznych i nauczycieli akademickich. Wydarzenie przeznaczone jest również dla przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych wspierających osoby po kryzysie psychicznym.

- Hubert Kaszyński, Piotr Harhaj - Edukacja dla akceptacji. jak budzić świadomość społeczną? Warsztat przygotowujący edukatorów na rzecz zdrowia psychicznego do realizacji prelekcji, kampanii, warsztatów.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Forum Samopomocy| Edukacja dla Akceptacji
już niedostępne -