Konferencja Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami

location icon
Hotel Baltic Plaza Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg, Kołobrzeg
calendar icon
Od 14 paź 10:00 do 15 paź 14:30
ticket icon
Od 0,00 zł

Szanowni Państwo,

w imieniu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnowojewódzkiej konferencji pn.:

"Ekonomia społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami"

Spotkanie odbędzie się w dniach 14-15 października 2021 r. w Kołobrzegu w hotelu Baltic Plaza przy ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg.

Ideą zaplanowanych prelekcji i warsztatów, jest bliższe przyjrzenie się lokalnym systemom wsparcia osób z niepełnosprawnościami - ich zaletom, wadom oraz sprawdzonym praktykom, które mogą być pomocne w projektowaniu lokalnego systemu wsparcia. Wspólnie przeprowadzimy diagnozę aktualnej sytuacji, ukierunkowaną na poszukiwanie szans rozwojowych oraz wykorzystanie innowacyjnych metod prowadzenia rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Przybliżymy możliwości narzędzi ekonomii społecznej oraz perspektywy ich finansowania. Szczegóły dotyczące zakresu merytorycznego konferencji przekazujemy w załączonym programie.


Do udziału w konferencji zapraszamy członków i pracowników zachodniopomorskich organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych oraz samorządów. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której wszystkie głosy zostaną usłyszane. Podzielimy się naszymi codziennymi wyzwaniami i problemami, rozpoznamy najważniejsze potrzeby i poszukamy pomysłów na wykorzystanie potencjału każdego podmiotu. Kumulując wiedzę i doświadczenia z różnych obszarów, w tym ekonomii społecznej coraz silniej wpływającej na rozwój i wdrażanie innowacji w polskiej rzeczywistości, chcemy wspólnie wypracować rozwiązania pozwalające realizować łączący nas cel - reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem.


Udział w dwudniowej konferencji pn. "Ekonomia społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami" jest bezpłatny. Program, z tematami wystąpień plenarnych oraz warsztatów wykorzystujących dynamiczną metodę World Cafe, znajduje się w załączeniu. Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 7 października 2021 r. rejestrując się za pomocą niniejszego formularza online. Liczba miejsc ograniczona w związku z czym obowiązuje limit maksymalnie 1 osoby zgłoszonej z jednej organizacji - o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Formularz rejestracji Konferencja pn. "Ekonomia Społeczna w lokalnym systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością"
już niedostępne -