Webinarium - Zatrudnianie cudzoziemców

location icon
On-line
calendar icon
Od 22 kwi 10:00 do 22 kwi 13:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone tematyce "Zatrudniania cudzoziemców" organizowane przez SAZ we współpracy z Kancelarią Adwokacką Joanna Torbé & Partnerzy.

Przed nami ważne i bardzo szczegółowe wydarzenie!!! Zachęcamy i zapraszamy do udział!


I.Legalizacja wjazdu, pobytu i zatrudnienia osób pochodzących z Ukrainy

 • szczególne zasady wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy oraz opcje przedłużania pobytu po upływie ustawowych terminów legalizujących pobyt;
 • cudzoziemcy z PESEL i bez PESEL - jak zweryfikować legalność pobytu do zatrudnienia? - stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej;
 • szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy - na co powinien uważać pracodawca;
 • udzielenie zwolnienia pracownikowi celem czasowego powrotu na Ukrainę;
 • opodatkowanie wynagrodzenia obywatela Ukrainy - rezydencja;
 • najnowsze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej oraz Urzędu ds. Cudzoziemców;
 • ustawa covidowa, a specustawa dla obywateli Ukrainy - jak rozstrzygać kolizje przepisów;
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce - samozatrudnienie.

II.Możliwość delegowania obywatela Ukrainy do pracy za granicą

 • stanowiska urzędów: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • stanowiska urzędów innych krajów, w tym Ambasady Niemiec
 • znaczenie decyzji Radu UE o objęciu cudzoziemców ochroną czasową
 • sankcje za nielegalne delegowanie

III.Obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca i organizacja zatrudniania cudzoziemców

 • umowa z cudzoziemcem - dla których cudzoziemców nie obowiązuje już forma pisemna umowy?
 • zgodność sposobu wykonywania pracy przez cudzoziemca z zadeklarowanymi warunkami pracy - kiedy jest sprawdzana, a kiedy nie ma znaczenia
 • obowiązki informacyjne pracodawcy
 • zapisy umów, które warto dodać do kontraktów z cudzoziemcami
 • odpowiedzialność zarządu czy pracowników - organizacja zatrudnienia cudzoziemców, a odpowiedzialność zarządów

IV.Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców od 29.01.2022 r.

 • nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - omówienie najważniejszych zmian
 • nowe warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracy
 • minimalne wynagrodzenia i czas pracy - kiedy wynagrodzenie może być niższe? - stanowiska urzędów
 • ubezpieczenie zdrowotne według nowych zasad
 • nowe zasady dotyczące zmiany zezwoleń na pracę i zezwolenia jednolitego
 • dłuższa praca na oświadczeniach - na co uważać

V.Opodatkowanie i oskładkowanie przychodów uzyskanych przez cudzoziemca

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Certyfikat rezydencji - co daje i kiedy jest potrzebny? Jak ustalić rezydencję.
 • Najnowsze interpretacje podatkowe i orzecznictwo dotyczące zatrudnienia cudzoziemców
 • Zakwaterowanie i wyżywienie - czy to przychód - nowe orzeczenia NSA dotyczące pracy tymczasowe
 • Prawidłowe oskładkowanie wynagrodzenia cudzoziemców

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SAZ
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc
  Partnerzy
Wyprzedane 541,20 zł Wyprzedane
  Firmy Zewnętrzne
Wyprzedane 602,70 zł Wyprzedane