ETYKIETA W KOMUNIKACJI OFICJALNEJ I MIĘDZYKULTUROWEJ & ETYKIETA W BIZNESIE I PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY - szkolenie dwudniowe

location icon
Miejsce do potwierdzenia z zamawiającym. Oferta ważna do 31 grudnia 2022 roku.
calendar icon
Od 31 maj 0:00 do 31 gru 0:00
ticket icon
Od 9 000,00 zł

Szkolenie "Etykieta w komunikacji oficjalnej i międzykulturowej oraz etykieta w biznesie i protokół dyplomatyczny" to dwudniowe, intensywne szkolenie skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla, którzy reprezentują swoją organizację na zewnątrz, nawiązują relacje oficjalne z przedstawicielami instytucji lub firm zagranicznych, mają styczność z ważnymi klientami i realizują projekty we współpracy z innymi instytucjami, także zagranicznymi, pracują w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Szkolenie ma na celu polepszenie umiejętności komunikacyjnych, zwiększenie profesjonalizmu w kontaktach z innymi i instytucjami oraz budowanie relacji towarzyskich i oficjalnych w zgodzie zasadami etykiety. Szkolenie zawiera w sobie najważniejsze elementy oficjalnej etykiety biznesowej potrzebne do swobodnego działania managera przy nawiązywaniu kontaktów biznesowych, oficjalnych i międzynarodowych.

Szkolenie trwa 14 godzin wykładowych, po 7 każdego dnia od godziny 9.00 do 15.30 z dwiema przerwami kawowymi (po 15 minut) i jedną obiadową (30 minut).

Szkoleniu towarzyszy prezentacja multimedialna, która zostanie wysłana w pdf do wszystkich uczestników szkolenia. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodnego z zasadami VCC (Vocational Competence Certificate). Firma Paweł Grotowski Universal Training jest laureatem konkursu Orły Kształcenia 2019 i 2020. 

Szkolenie prowadzi Paweł Grotowski MBA, były pracownik MSZ, KPRM, UKIE i Komisji Europejskiej, doświadczony trener z zakresu etykiety, komunikacji i protokołu dyplomatycznego. W ciągu ostatnich 12 lat zrealizował ponad 200 szkoleń dla instytucji państwowych, samorządowych, firm polskich i zagranicznych. Paweł Grotowski współpracuje na stałe z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Krajową Izbą Gospodarczą, Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Ernst & Young, Collegium Humanum oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Oprócz szkoleń prowadzi zajęcia akademickie dla słuchaczy MBA oraz konsultacje z zakresu etykiety w biznesie i protokołu dyplomatycznego podczas organizacji dużych uroczystości z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych, ambasad, organizacji międzynarodowych, branżowych i biznesowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.universaltraining.pl

PROGRAM

Dzień pierwszy

Część I - ETYKIETA W KOMUNIKACJI BIZNESOWEJ I OFICJALNEJ

9.00 - rozpoczęcie I części szkolenia

● historyczne źródła etykiety i jej ewolucja

● najważniejsze zasady etykiety menedżera i urzędnika

● zasada dostosowania w relacjach biznesowych i międzynarodowych

● jak dostosować swój komunikat do odbiorcy?

● wszystko, co robimy jest komunikacją...

● komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna

● feedback czyli informacja zwrotna

● zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej

● zasady sporządzania korespondencji służbowej

● zasady sporządzania korespondencji elektronicznej

● nowoczesne środki komunikacji, etykieta w internecie

10.30 - przerwa kawowa

● etykieta wideo rozmowy I wideo konferencji - NOWOŚĆ

● tworzenie pierwszego wrażenia i kreowanie pozytywnego wizerunku

● elementy mowy ciała podczas autoprezentacji i udziału w spotkaniach

● zasada starszeństwa w relacjach oficjalnych i biznesowych

● zasada pierwszeństwa prawej ręki w relacjach oficjalnych i biznesowych

● powitanie w relacjach towarzyskich i oficjalnych

● przedstawianie siebie oraz innych osób w relacjach oficjalnych i biznesowych

● właściwy uścisk dłoni oraz inne metody powitania

● elevator speech, czyli jak mówić zwięźle i interesująco

● zasady udziału w spotkaniach i naradach

● wymiana wizytówek, odpowiedni krój i zastosowanie biletów wizytowych

● sztuka small talk w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów

12.30 - przerwa obiadowa

Część II - ETYKIETA W KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ

13.30 - rozpoczęcie II części szkolenia

● pochodzenie różnic międzykulturowych

● proksemika czyli dystanse społeczne

● kultury pro-partnerskie i pro-transakcyjne

● rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych

● kultura agresywna vs. kultura kooperacyjna

● kultura oficjalna vs. kultura nieoficjalna

● kultura terminowa vs. nieterminowa

● kultura powściągliwa vs. kultura emocjonalna

● zasady etykiety w komunikacji międzykulturowej w 4 wybranych regionach zawierające m.in. następujące elementy: kontakty towarzyskie, zawieranie znajomości, spotkania oficjalne, odniesienia kulturowe i religijne, kultura stołu, etykieta ubioru, budowanie długotrwałych relacji.

DO WYBORU: Stany Zjednoczone Ameryki, Kraje Zatoki Perskiej, Półwysep Indyjski, Kraje Afryki Subsaharyjskiej, Kraje Byłego ZSRR, Chiny, Japonia, Francja.

15.30 - zakończenie pierwszego dnia szkolenia

***

Dzień drugi

Część III - WYBRANE ELEMENTY PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO

9.00 - rozpoczęcie III części szkolenia

● historyczne i pisane źródła protokołu dyplomatycznego

● najważniejsze zasady protokołu dyplomatycznego

● precedencja w relacjach międzynarodowych

● predecencja stanowisk publicznych w RP

● precedencja w praktyce: przy stole, na spotkaniu, w samochodzie

● organizacja spotkań krajowych i wizyt zagranicznych zgodnie z zasadami protokołu dyplomatycznego

● rola i rodzaje upominków oraz sposoby ich przekazywania

● flaga Rzeczypospolitej Polskiej i protokół flagowy

10.30 - przerwa kawowa

10.45 - rozpoczęcie IV części szkolenia

Część IV - ETYKIETA STROJU JAKO ELEMENT BUDOWY WIZERUNKU

● dress code czyli odpowiedni strój do okazji

● charakterystyka i elementy business casual (strój swobodny)

● charakterystyka i elementy business suit (strój spacerowy)

● charakterystyka i elementy dark suit (strój wizytowy)

● minisłownik etykiety stroju, zegarki i inne dodatki

● najczęściej popełniane błędy stylistyczne i jak je naprawić

● jak dopasować stój do sylwetki, postury i twarzy

● sprezzatura - skąd się wzięła i jak z niej korzystać

● charakterystyka i elementy black tie / smokingu (strój uroczysty)

● elegancja w dawnych czasach: frak, żakiet, surdut

12.30 - przerwa obiadowa

13.30 - rozpoczęcie V części szkolenia

Część V - ETYKIETA STOŁU, ORGANIZACJA PRZYJĘĆ I KULTURA WINA

● społeczna rola wspólnego spożywania posiłków

● najważniejsze zasady zachowania się przy stole

● pochodzenie, znaczenie i rola sztućców

● zasady poprawnego nakrycia do stołu

● przyjęcia oficjalne: lampka wina, przyjęcie koktajlowe, bufetowe i zasiadane

● zasady udziału w przyjęciach oficjalnych, bankietach, uroczystych kolacjach

● zasady organizacji przyjęć: ustalenie menu, nakrycie do stołu i rozsadzenie gości

● organizacja przyjęcia oficjalnego na przykładzie obiadu wydanego na cześć głowy państwa

● znaczenie kulturowe wina i jego rola podczas przyjęć i spotkań towarzyskich

● zasady klasyfikacji, wyboru, podawania i spożywania wina, apelacja wina

● jak dopasować wino do posiłku i jak zaprezentować gościom

● jak uniknąć faux pas, czyli czego nie robić podczas przyjęcia

15.30 Zakończenie szkolenia. Rozdanie certyfikatów.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet grupowy dla maksymalnie 15 osób
31 Grudnia 2022 9 000,00 zł