Kongres Allerhanda - Instytucje Prawa Ochrony Konkurencji

location icon
Varso Place Chmielna, Warszawa
calendar icon
Od 7 cze 10:00 do 7 cze 10:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Celem Kongresu jest stworzenie forum do dyskusji interdyscyplinarnej i porównawczej w zakresie doświadczeń oraz ograniczeń instytucji prawnych zapewniających stosowanie reguł ochrony konkurencji na rynkach Unii Europejskiej. W dyskusji tej nie może zabraknąć uwag przedstawicieli ekonomii (perspektywa interdyscyplinarna) oraz przede wszystkim spojrzenia na problemy wolnej, uczciwej i efektywnej konkurencji ze strony świata biznesu (perspektywa praktyczna). Instytucje ochrony konkurencji stanowią warunek progowy dla rozwoju polskich przedsiębiorstw i ich konkurowania z często silniejszymi ekonomicznie podmiotami zagranicznymi.

Wykonywanie uprawnień przez państwowe organy antymonopolowe musi przy tym podlegać kontroli sądowej w celu zapewnienia legalności ich działań. W tym kontekście niezbędna staje się dyskusja nad ewolucją modelu instytucji zajmujących się ochroną konkurencji w Polsce, w szczególności w świetle polskich doświadczeń UAM/UOKiK oraz europejskiego rozwoju prawa konkurencji (m.in. Dyrektywa ECN+).

The Congress aims to create a forum for interdisciplinary and comparative discussion in the field of experiences and limitations of legal institutions ensuring the application of competition protection rules on European Union markets. This discussion can not miss the comments of representatives of the economy (interdisciplinary perspective) and, above all, a look at the problems of free, fair and effective competition on the part of the business world (practical perspective).

Competition protection institutions are a threshold condition for the development of Polish enterprises and their competition with often economically stronger foreign entities. The exercise of powers by state anti-monopoly authorities must be subject to judicial control to ensure the legality of their actions. In this context, it becomes necessary to discuss the evolution of the model of institutions dealing with competition protection in Poland, in particular in the light of the Polish experience of AMU / UOKiK and the European development of competition law (including the DirectiveECN +).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Zarejestruj sie na Kongres - dzień 1+2 rejestracja obowiązkowa
już niedostępne bezpłatny -
  Zarejestruj się na Kongres - dzień 2 - rejestracja obowiązkowa
już niedostępne bezpłatny -
  Bankiet - SupportUkraine
już niedostępne 149,00 zł -