Szkolenie "Kwalifikowalność wydatków w projektach unijnych"

location icon
Szkolenie online
calendar icon
Od 26 sie 8:00 do 26 sie 8:00

Cel szkolenia.

Celem szkolenia online Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE jest zapoznanie uczestnika z takimi zagadnieniami jak zasady kwalifikowalności wydatków, czy kategorie kosztów kwalifikowanych projektu.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi aspektami dotyczącymi budżetu projektu, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, podstaw zasady konkurencyjności, kategoryzacji kosztów w aspekcie sporządzanych wniosków o płatność oraz czynności kontrolnych w trakcie projektu.

Adresaci szkolenia

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

 • wnioskodawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:

 • Głównych obowiązków Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego z funduszy UE
 • Zasad kwalifikowalności wydatków
 • Podstawowych kategorii kosztów kwalifikowanych
 • Wniosków o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet na szkolenie
Wyprzedane 1 190,00 zł Wyprzedane