Szkolenie online "Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczanie projektach współfinansowanych przez UE"

location icon
Online
calendar icon
Od 4 lip 8:00 do 5 lip 16:00

Cel szkolenia.

Celem szkolenia online Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE jest zapoznanie uczestnika z takimi zagadnieniami jak zasady kwalifikowalności wydatków, czy kategorie kosztów kwalifikowanych projektu.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi aspektami dotyczącymi budżetu projektu, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, podstaw zasady konkurencyjności, kategoryzacji kosztów w aspekcie sporządzanych wniosków o płatność oraz czynności kontrolnych w trakcie projektu.

Grupa docelowa

Propozycja skierowana jest do samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z UE.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem realizacji przedsięwzięć dotowanych z Unii Europejskiej, w tym szczególnie:

 • wnioskodawcy,
 • przedsiębiorcy,
 • pracownicy działów księgowości
 • pracowników zespołów projektowych
 • pracownicy uczelni wyższych,
 • kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla,
 • pracownicy administracji publicznej
 • pracownicy innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi, stowarzyszeń, fundacji, NGO

Efekty szkolenia

Efektem szkolenia Kwalifikowalność wydatków w aspekcie rozliczania w projektach współfinansowanych przez UE będzie uzyskanie wiedzy m.in. na temat:

 • Głównych obowiązków Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego z funduszy UE
 • Zasad kwalifikowalności wydatków
 • Podstawowych kategorii kosztów kwalifikowanych
 • Wniosków o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020 

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce szkolenia: szkolenie jest realizowane w systemie online, każdy uczestnik otrzyma link z zaproszeniem do wirtualnego pokoju, w którym będzie przeprowadzone szkolenie.

Udział w szkoleniu pozwoli na zapoznanie się z tematem prezentowanym przez trenera, zadać pytania i porozmawiać z innymi uczestnikami szkolenia.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet na szkolenie
Wyprzedane 1 090,00 zł Wyprzedane