Konsultacje Wytycznych do raportowania zintegrowanego International <IR> Framework

location icon
online
calendar icon
Od 23 cze 10:00 do 23 cze 12:30

Celem procesu jest dostosowanie Wytycznych do raportowania zintegrowanego International Framework do zmieniającego się otoczenia biznesowego tak, aby w większym stopniu umożliwić organizacjom raportującym integrację kwestii finansowych i niefinansowych z podstawowymi praktykami biznesowymi. Niniejszy proces nie ma na celu kompleksowych zmian w założeniach i głównych elementach Wytycznych , a wprowadzenie zmian i poprawek, które sprawią, że będą one bardziej adekwatne i przydatne w praktyce raportowania zintegrowanego.

Niniejsza sesja konsultacyjna jest jedną z serii podobnych spotkań koordynowanych przez International Integrated Reporting Council (IIRC) na całym świecie. Takie podejście zapewnia, że zmiany w Wytycznych będą odpowiadały na globalne potrzeby zarówno organizacji przygotowujących raporty, jak i korzystających z nich.

Zaproszenie do udziału w sesji kierowane jest do interesariuszy, którzy posiadają praktyczną wiedzę dotyczącą raportowania zintegrowanego oraz Wytycznych. Wierzymy, że konsultacje będą przestrzenią do omówienia i wymiany poglądów na temat proponowanych zmian.

Sesja będzie miała formułę spotkania on-line na platformie MS Teams

Organizator: SAPERE Sustainability and Responsible Management Consulting

Współorganizator: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Partner: Orange Polska

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Celem procesu konsultacji Wytycznych do raportowania zintegrowanego International Reporting Framework​ jest reakcja na zmieniające się otoczenie biznesowe i dostosowanie Wytycznych tak, aby w jeszcze większym stopniu umożliwić organizacjom raportującym integrację raportowania kwestii finansowych i niefinansowych z podstawowymi praktykami biznesowymi. Niniejszy proces nie ma na celu wprowadzenia kompleksowych zmian w założeniach i głównych elementach Wytycznych , a wprowadzenie zmian i poprawek, które sprawią, że będą one jeszcze bardziej adekwatne i przydatne w praktyce raportowania zintegrowanego.​

Niniejsza sesja konsultacyjna jest jedną z serii podobnych spotkań koordynowanych przez International Integrated Reporting Council (IIRC) przy współpracy z organizatorami na całym świecie, co pozwoli zapewnić, że zmiany w Wytycznych będą odpowiadały na globalne potrzeby zarówno organizacji przygotowujących raporty jak i korzystających z nich.

Zaproszenie do udziału w sesji kierowane jest do interesariuszy, którzy posiadają praktyczną wiedzę dotyczącą raportowania zintegrowanego oraz Wytycznych , zarówno z perspektywy organizacji raportującej jak i użytkownika raportów zintegrowanych.
Konsultacje Wytycznych do raportowania zintegrowanego International <IR> Framework

Celem procesu konsultacji Wytycznych do raportowania zintegrowanego International Reporting Framework​ jest reakcja na zmieniające się otoczenie biznesowe i dostosowanie Wytycznych tak, aby w jeszcze większym stopniu umożliwić organizacjom raportującym integrację raportowania kwestii finansowych i niefinansowych z podstawowymi praktykami biznesowymi. Niniejszy proces nie ma na celu wprowadzenia kompleksowych zmian w założeniach i głównych elementach Wytycznych , a wprowadzenie zmian i poprawek, które sprawią, że będą one jeszcze bardziej adekwatne i przydatne w praktyce raportowania zintegrowanego.​

Niniejsza sesja konsultacyjna jest jedną z serii podobnych spotkań koordynowanych przez International Integrated Reporting Council (IIRC) przy współpracy z organizatorami na całym świecie, co pozwoli zapewnić, że zmiany w Wytycznych będą odpowiadały na globalne potrzeby zarówno organizacji przygotowujących raporty jak i korzystających z nich.

Zaproszenie do udziału w sesji kierowane jest do interesariuszy, którzy posiadają praktyczną wiedzę dotyczącą raportowania zintegrowanego oraz Wytycznych , zarówno z perspektywy organizacji raportującej jak i użytkownika raportów zintegrowanych.

Wyprzedane Brak wolnych miejsc