AKADEMIA MENADŻERA PES - Rozwój, sukces, edukacja

location icon
Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon Warszawska 5/7, Rzeszów
calendar icon
Od 3 gru 19:00 do 31 gru 0:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Akademia Menedżera PES jest odpowiedzią na potrzeby naszych lokalnych PES, obejmująca swym zakresem pięć bloków tematycznych webinarów, tj:

1. Tworzenie przedsiębiorstwa społecznego - procedura, niezbędne zapisy i najczęściej popełniane błędy;

2. Inicjatywa uchwałodawcza jako narzędzie rozwoju

3. Budowanie marki podmiotu - innowacyjne podejście i studium przypadków

4. Partnerstwa i sieć współpracy - bez nich ani rusz!

5. Sukces w PES - czynniki go warunkujące;

Powyższe tematy wybrane zostały w oparciu o niespełna 8-letnie doświadczenie wnioskodawcy realizującego szereg działań doradczo-szkoleniowo-doradczych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dodatkowo wnioskodawca przeprowadził ankietę wśród rzeszowskich podmiotów ekonomii społecznej/grup inicjatywnych i w efekcie zdiagnozowano owe tematy jako najistotniejsze dla PES. Każdy webinar trwać będzie min. 2 godziny. Dostęp do webinaru będzie otwarty i każdy zainteresowany mieszkaniec Rzeszowa będzie mógł w nim wziąć udział i dołączyć do platformy na której będzie emitowany. Wnioskodawca zapewnia całą obsługę narzędziową, czyli system do prowadzenia szkoleń za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Dodatkowo w ramach Akademii Menedżera PES zrealizowanych zostanie 10 vlogów tematycznych o długości min. 30 minut i publikowanych w przestrzeni social mediów oraz na youtube szerząc edukację wśród odbiorców w tematów takich jak:

1: Menedżer - główne zadania, odpowiedzialność, budowanie autorytetu;

2: Zarządzanie zespołem i skuteczna komunikacja w praktyce;

3: Dobra organizacja biznesu - planowanie i praktyczne strategie, współpraca;

4: Prawo zamówień publicznych w PES

5: Efektywny marketing i właściwy wizerunek organizacji

6. Chcę rozpocząć działalność społeczno-biznesową- jaką formę prawną wybrać i z czym się to wiąże?

7. Klauzule społeczne w prawie zamówień publicznych- szansa dla PES

8. Dofinansowania i projekty - gdzie i jak pozyskać środki?

9. Wypalenie zawodowe w PES - jak ugryźć ten temat?

10. Sesja pytań i odpowiedzi - społeczno-biznesowy przekaz dla PES.

Poruszony zostanie aspekt najczęściej popełnianych błędów by działacze mogli ich przyszłościowo uniknąć. Vlogi publikowane będą na youtube (na kanale fundacji prawnikon) oraz w social mediach. Prowadzenie działań online pozwoli na skorzystanie z edukacji znacznie szerszemu gremium niż miałoby to miejsce w formule stacjonarnej, pozwoli na szeroką promocję miasta jako przyjaznego przedsiębiorczości społecznej i działaniom społecznym. Dzięki uczestnictwu w Akademii słuchacze zdobędą wiedzę zarówno z zakresu sposobów budowania własnego wizerunku i autorytetu menedżerskiego w organizacji, metod zarządzania zespołami pracowniczymi, skutecznych technik komunikowania się w relacjach indywidualnych, jak również nabędą praktyczne umiejętności z każdej z priorytetowych dziedzin tematycznych związanych z zarządzaniem i rozwojem podmiotem ekonomii społecznej.

GRUPA DOCELOWA:

Zgodnie z definicją ekonomii społecznej przyjętą w KPRES podmioty ekonomii społecznej dzieli się na 4 główne grupy, które następnie można podzielić na 3 sektory: sektor obywatelski, tj. organizacje pozarządowe działające w sferze ekonomii społecznej, sektor spółdzielczy (spółdzielnie socjalne, pracy, inwalidów, itp.) oraz sektor podmiotów reintegracyjnych, w skład którego wchodzą Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Zakłady Aktywności Zawodowej.

Udział w AKADEMII mogą wziąć pracownicy/współpracownicy podmiotów ekonomii społecznej (w tym organizacji pozarządowych) mających siedzibę/oddział na terenie miasta Rzeszowa i/lub osoby indywidualne zainteresowane uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej zamieszkałe na terenie Miasta Rzeszów lub planujące rozpocząć działalność w mieście Rzeszów. Weryfikowane będzie to przy webinarach poprzez uzupełnienie ankiety rekrutacyjnej wraz ze stosownymi oświadczeniami stanowiącymi część składową.

CELE:

- zwiększenie wiedzy PES z zakresu prawa zamówień publicznych, zarządzania, liderstwa, partnerstwa, współpracy, rozwoju, sukcesu, procedur administracyjno-prawnych, strategii działania

- wzrost kompetencji kadry zarządzającej PES

- wpływ na wzrost liczby tworzących się PES

- wpływ na zmianę stereotypowego myślenia społeczeństwa o PES

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany dzięki wsparciu Urzędu Miasta Rzeszowa. Kobiety Projektują Rzeszów jest nazwą działań stworzoną przez Urban Lab Rzeszów oraz Podkarpacką Radę Programową Kobiet.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  AKADEMIA MENADŻERA PES - Rozwój, sukces, edukacja
już niedostępne -