IT i Nowe technologie Przemysł Nauka i Edukacja

Inspirujący warsztat HUMAN ORIENTED AI w ramach Master Class Digital Champions

location icon
calendar icon
Od 31 sty 10:00 do 31 sty 10:00

Warsztat przeznaczony jest dla osób które podejmują decyzję o wdrożeniu innowacji biznesowych wykorzystujących nowoczesne technologie w obszarach takich jak marketing, sprzedaż, rozwój produktów, efektywność operacyjna. Skorzystają z niego również osoby odpowiedzialne za projektowanie takich rozwiązań - ich architektury biznesowej, koncepcji realizacji i integracji z istniejącymi w firmie rozwiązaniami automatyzacji procesów i usług.

Pomożemy uczestnikom ocenić, w których obszarach funkcjonowania ich organizacji warto zastosować rozwiązania z kategorii HUMAN ORIENTED AI. Omówimy i przeanalizujemy wspólnie z uczestnikami potencjał jaki oferują one dla transformacji relacji z klientami, wzbogacenia produktów i usług, zwiększenia produktywności pracy kognitywnej oraz pracy zespołowej.

Uczestnicy będą również mogli ocenić i przedyskutować wyzwania związane z zastosowaniem rozwiązań HUMAN ORIENTED AI, oraz kompetencji niezbędnych dla ich właściwego zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia.

Definicja SI zorientowanej na użytkownika (Human Oriented AI, HOAI)

 • Główne aspekty SI zorientowanej na użytkownika (HOAI) i jej pozycjonowanie wśród innych klas zastosowań SI.
 • Główne wzorce zastosowań HOAI: Chatboty, Wirtualni Asystenci, Doradcy, Ko-boty, Inteligentne agregatory usług (Smart Hubs).
 • Autonomiczne urządzenia i usługi.
 • Przykłady innowacji w obszarze HOAI.

Aspekty psychologiczne i ekonomiczne cyfrowej transformacji pracy ludzkiej

 • Jakie są "twarde" przesłanki za cyfrową transformacją ludzkiej pracy?
 • Szanse i wyzwania ludzkiej pracy w świecie wirtualnym i fizycznym.
 • Cyfrowa transformacja pracy - perspektywa kluczowych interesariuszy zmiany.
 • Psychologiczne aspekty relacji człowiek-maszyna oraz ich wpływ na praktyki projektowania rozwiązań oraz ich wartość biznesową.

Wdrażanie HOAI - warsztat I stadium przypadku

 • Praktyczny pokaz procesu tworzenia agenta cyfrowego z wykorzystaniem dostępnym platform i technologii.
 • Studium przypadku realnego rozwiązania (produktu) klasy HOAI - cyfrowy współpracownik w kontekście krytycznych procesów biznesowych.

Mapa rozwoju SI zorientowanej na użytkownika

 • Przegląd możliwości SI których komercjalizacji możemy oczekiwać w bliskiej przyszłości. Co może się zdarzyć, kiedy to nastąpi i co o tym może zdecydować?

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Normalny

dostępnych: 15

już niedostępne 2 458,77 zł -