(NOT!) Shy about speaking

location icon
Fundacja "Twój Start-up" Robotnicza 42a, Wrocław
calendar icon
Od 28 lut 15:15 do 3 mar 20:00

(Scroll down for English)

W mojej pracy jako lektor często słyszę, że osobom pewnym siebie i śmiałym nauka języka przychodzi łatwiej. Wydają się nie przejmować błędami, patrzą rozmówcy prosto w oczy i słowami lub rękami - they get their message across. Po prostu mówią.

Z drugiej strony może być też tak, że osoba dosyć śmiała nagle traci pewność siebie mówiąc w języku obcym. Nie znajduje słów lub, niepewna poprawności gramatycznej, wycofuje się, ścisza głos, utrudniając innym zrozumienie. Komunikacyjne niepowodzenia głęboko zapadają w naszą pamięć i mogą powodować stres przy każdej kolejnej próbie komunikacji.

Jeżeli:

  • nieprzyjemnie uczucie niepewności w trakcie mówienia w języku angielskim nie jest Ci obce,
  • często krytykujesz siebie w myślach za niedoskonałą znajomość angielskiego lub popełniane błędy
  • rezygnujesz z mówienia sparaliżowany zbytnią analizą tego, co poprawne (paralysis by analysis)
  • chcesz popracować nad pewnością siebie i przećwiczyć umiejętności komunikacyjne w bezpiecznym środowisku
  • chciałbyś "odczarować" złe doświadczenia w mówieniu i przemówić: jasno, pewnie i własnym głosem w języku angielskim,

to zapraszam Cię na 3-dniowe warsztaty (zajmujące 3 popołudnia) dotyczące pewności siebie i komunikacji w języku angielskim

W programie:

- czym jest i czym się objawia pewność siebie

- co do siebie mówimy i jak nam to (nie) pomaga

- co nam może pomóc - podstawowe techniki efektywnej komunikacji

- pewność siebie: głos i ciało

- ćwiczenia komunikacyjne w j. angielskim

Zalecany poziom:

Średnio zaawansowany lub średnio-zaawansowany niższy - A2/B1

W razie wątpliwości, proszę o kontakt: marzena.zwierzycka@gmail.com

Warsztat częściowo w języku angielskim. Teoretyczne części będą prowadzone w języku polskim, chyba że poziom grupy będzie pozwalał na przejście na j. angielski.

Kiedy?

Warsztat odbędzie się w terminach:

Piątek 28.02 15:15 - 20:15

Poniedziałek 2.03 15:30 - 20:00

Wtorek 3.03 15:15 - 19:30/ 20:00 (w zależności od liczy uczestników)

3 dni stanowią całość warsztatu


Miejsce: Fundacja Twój Start-up, ul. Robotnicza 42a, Wrocław

Udział bezpłatny - obowiązuje kolejność zgłoszeń


O mnie

Marzena Zwierzycka

Od wielu lat zajmuję się nauczaniem języka angielskiego i tłumaczeniami. Lubię pracować z ludźmi i pomagać im odkrywać najlepsze dla nich sposoby nauki. Moją stosunkowo nową pasją jest psychologia i trening psychologiczny. Interesuje mnie szczególnie to, jak języki mogą nam pomagać w rozwoju osobistym oraz jak umiejętności społeczne wspierają nas w przełamywaniu językowych barier. Obecnie studiuję psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i kończę naukę w szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w Warszawie. W wolnym czasie spaceruję po górach albo wymyślam nowe gry planszowe z moim synem Jankiem 😊.


_ _ _

When teaching languages I often hear that people who are confident and brash have it easier when learning a language. It seems they don't care about mistakes, they look the other person straight in the eyes and - with words or hands - they get their message across. They simply speak.


On the other, sometimes you can be pretty talkative in your own language, but seem to lose your confidence when talking a foreign language. You may feel lost for words, unconfident about grammar, you may withdraw, speak in a low voice, making it more difficult to understand you. Communication failures settle deep in our memory and they may cause stress with each next attempt at communication.

If:

  • the unpleasant feeling of lack of confidence when speaking English is not unfamiliar to you
  • you often criticise yourself in your thoughts for your imperfect knowledge of English or for mistakes you make    
  • you give up on speaking, paralysed by analysis of accuracy ("paralysis by analysis")
  • you want to work on your self-confidence and practice communication techniques 
  • you would like to break the spell of bad experience in speaking English and speak: clearly, confidently and with your own voice,

I'd like to invite you to take part in a workshop on confidence and communication in English

The programme includes the following issues:

What is confidence and how is demonstrated?

What do we tell ourselves and how does it (not) help us?

What effective communication techniques can help us?


As well as exercises with voice, visualisations, some small talk and communication activities.


Suggested level of English:

Intermediate and pre-intermediate (A2/B1)

Workshop is intended for Polish speakers and theoretical parts will be given in Polish or bilingually. If you're interested in workshops in English only, please contact me: Marzena.zwierzycka@gmail.com


When?

The workshop will take place on:

Friday, 28th of February 15:15 - 20:15

Monday, 2nd of March 15:30 - 20:00

Tuesday, 3rd of March 15:15 - 19:30/ 20:00 (depending on the number of participants)


Place: Fundacja Twój Start-up, ul. Robotnicza 42a, Wrocław


FREE ADMISSION

First-come-first rule applies

About me

Marzena Zwierzycka

I have worked as a language teacher and Dutch/Polish/English translator for many years. I like working with people and helping them discover learning techniques that work the best for them. Psychology and psychological training are my relatively new passions. I am especially interested in how languages can help us in personal development but also how social skills support us in language learning. I am currently studying Psychology at the University of Wroclaw and I am about to finish the School of Psychological Training and Workshop in INTRA School in Warsaw. In my free time I like walking in the mountains or thinking up new board games with my son, Janek 😊.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Liczba
  (NOT!) Shy about speaking
już niedostępne -