B-HACK BARBÓRKA 4.0

location icon
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12, Katowice
calendar icon
Od 3 gru 17:00 do 3 gru 17:00

To zupełnie nowe podejście do idei hackathonu. 

W dniu tradycyjnego górniczego święta zapraszamy drużyny złożone z programistów i osób niezwiązanych ze światem IT do zmierzenia się z problemami, których rozwiązanie pomoże w lepszym funkcjonowaniu miast, organizacji pozarządowych i firm!

W tym roku wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej (będzie możliwość uczestnictwa zarówno stacjonarnego, jak i zdalnego). Motywem przewodnim hackathonu są Cele Zwrównoważonego Rozwoju ONZ.

 Tematy II edycji B-hack

I.

Przygotowanie koncepcji rozwiązania wspomagającego transport w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem przechodzenia z transportu indywidualnego na transport zbiorowy i zeroemisyjny. Dodatkową zaletą będzie uwzględnienie potrzeb grup wrażliwych np. rodziców z małymi dziećmi, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

II.

Przygotowanie koncepcji rozwiązania pomagającego zapewnić rozwój i powszechne wykorzystanie bezpiecznych i dostępnych terenów zielonych i przestrzeni publicznej. Dodatkową zaletą będzie uwzględnienie potrzeb grup wrażliwych np. rodziców z małymi dziećmi, dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnością.

III.

Przygotowanie koncepcji rozwiązania technologicznego lub/i społecznościowego wspierającego działania na rzecz ekologii w mieście, a w szczególności jednego lub kilku z poniższych aspektów:

- ograniczenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń z miast i osiedli,

- wsparcia procesów modernizacji energetycznej,

- gospodarki odpadami,

- działań na rzecz zerowaste,

- zaangażowania społecznego,

- edukacji ekologicznej,

- zwiększenia udziału Odnawialnych Źródeł Energi w gospodarce miejskiej.

FAQ

1. Czy w hackathonie mogą brać udział tylko programiści?

Nie, niektóre problemy postawione przed uczestnikami zakładają także przygotowanie rozwiązań nie wymagających umiejętności programowania a jedynie konsultacji z mentorem technologicznym.

2. Czy uczestnicząc w hackathonie mogę być członkiem różnych zespołów?

Tak, uczestnicy mogą być członkami różnych zespołów.

3. Czy dany zespół może rozwiązywać więcej niż jeden problem?

Nie jeden zespół musi rozwiązywać tylko jeden z postawionych problemów.

4. Dlaczego są możliwe dwa rozwiązania problemów?

Ze względu na charakter przedstawionych problemów ich rozwiązania mogą mieć formę czysto technologiczną w postaci gotowego narzędzia np. aplikacji lub jej prototupu, ale rozwiązanie może zakładać także propozycję stworzenia systemu działań wykraczających poza samo narzędzie technologiczne. Co ważne wśród zaproponowanych działań musi znaleźć się stworzenie narzędzia technologicznego z minimum opisem jego funkcjonowania.

5. Czy w czasie trwania Hackathonu można zmieniać zespół?

Nie, po zakończeniu zgłoszeń do hackathonu nie można zmieniać zespołu.

6. Czy zespoły złożone z osób nie zajmujących się programowaniem otrzymają jakieś technologiczne wsparcie?

Tak, w czasie hackathonu będą osoby odpowiedzialne za wsparcie techniczne zespołów "nietechnologicznych".

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Dla uczestnika hackathonu
już niedostępne -
  Dla uczestnika warsztatów
Wyprzedane Brak wolnych miejsc