Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia - identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych

location icon
Best Western Hotel Felix Omulewska 24, Warszawa
calendar icon
Od 17 paź 9:30 do 17 lis 14:00

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

ZAPRASZA

do wzięcia w udziału w konferencji

Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia - identyfikacja
i ocena zagrożenia czynników klimatycznych
oraz klimatozależnych

Szanowni Państwo,

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli:

· Ministerstwa Zdrowia,

· Państwowej Inspekcji Sanitarnej

· jednostek ochrony zdrowia,

· organów władzy samorządowej,

· Ministerstwa Środowiska,

· Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

· jednostek naukowych,

· placówek oświatowych,

· mediów.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z oceną wpływu warunków i zmian klimatycznych na stan zdrowia ludności w Polsce. Zagrożenia klimatyczne identyfikowane poprzez wzrost temperatury, zmiany reżimu termiczno-opadowego oraz częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (m. in. fale upałów, mrozy, deszcze nawalne, opady gradu, burze, trąby powietrzne oraz silne wiatry) wpływają na zdrowie publiczne zarówno w sposób bezpośredni (urazy, obrażenia, utrata zdrowia i życia ludzi), jak i pośredni (zniszczenia infrastruktury, trudności aprowizacyjne i ekonomiczne, degradacja ekosystemów).

Zmiany klimatu mogą też pośrednio wpływać na zdrowie ludzi poprzez wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (wzrost stężeń ozonu latem, susze i wtórne pylenie) i wody (rozwój mikroorganizmów np. bakterii z rodzaju Vibrio i Legionella, mogących być przyczyną epidemii wodozależnych). Obserwowane skutki mogą występować natychmiast (np. urazy w wyniku zjawisk ekstremalnych) lub z opóźnieniem, mogą też utrzymywać się przez dłuższy czas (np. zmiany związane z falami upałów i powodziami oraz chorobami wektorowymi przenoszonymi m.in. przez kleszcze).

Spotkanie z Państwem stwarza możliwość przybliżenia tych zagadnień oraz dyskusji, ponieważ w najbliższych latach skutki zmian klimatu w Polsce mogą stać się coraz bardziej odczuwalne, dlatego też zmiany klimatyczne należy postrzegać jako ryzyko, które powinno być uwzględniane przy tworzeniu odpowiednich mechanizmów regulacyjnych i planów działań zapobiegawczych.

Miło nam będzie spotkać się z Państwem w Warszawie.

Konferencja odbędzie się 17.10.2019 roku w Warszawie w Best Western Hotel Felix, ul. Omulewska 24, od godz. 09:30 do godz. 14:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest dokonanie rejestracji.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wszelkie pytania prosimy kierować pod nr tel. 530992640 lub pod adres e-mail: konferencja.nizp@uphotel.eu.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia w udziału w jednodniowej konferencji pt.:

"Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia - identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych".


o Zdrowotne wskaźniki klimatyczne
o Zmiany klimatu a nagłe zjawiska pogodowe i ich wpływ na występowanie chorób przewlekłych
o Wodozależne choroby bakteryjne związane z klimatem - problematyka występowania zakażeń bakteriami Legionella
i Vibrio
o Kleszcze jako rezerwuar i wektor patogenów chorób transmisyjnych w Polsce
Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia - identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia w udziału w jednodniowej konferencji pt.:

"Wpływ zmian klimatu na stan zdrowia - identyfikacja i ocena zagrożenia czynników klimatycznych oraz klimatozależnych".


o Zdrowotne wskaźniki klimatyczne
o Zmiany klimatu a nagłe zjawiska pogodowe i ich wpływ na występowanie chorób przewlekłych
o Wodozależne choroby bakteryjne związane z klimatem - problematyka występowania zakażeń bakteriami Legionella
i Vibrio
o Kleszcze jako rezerwuar i wektor patogenów chorób transmisyjnych w Polsce

już niedostępne -