Marketing Sprzedaż Zarządzanie

Nowoczesne formy marketingu dla firm oferujących produkty/usługi do B2B WEBINAR

location icon
Webinar
calendar icon
Od 10 wrz 9:00 do 10 wrz 9:00

Szkolenie z nowoczesnych form marketingu ma, przede wszystkim, na celu przedstawienie uczestnikom alternatywnych metod i narzędzi marketingowych, dzięki którym podniosą efektywność dotarcia do odbiorców bez dużych nakładów finansowych.

ADRESACI:

 • Właściciele/osoby zarządzające mikro/małymi firmami
 • Osoby zajmujące się marketingiem (specjaliści ds. marketingu)

CELE SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy na temat różnic pomiędzy "tradycyjnym" marketingiem a marketingiem partyzanckim
 • Zdobycie wiedzy na temat strategii oraz narzędzi nowoczesnego marketingu
 • Poznanie reguł jakimi rządzi się nowoczesny marketing
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznych metod promocji w Internecie (w szczególności w obrębie social media)
 • Nabycie umiejętności efektywnego kreowania wizerunku firmy w sieci
 • Nabycie umiejętności prowadzenia kreatywnych kampanii w mediach społecznościowych

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:

 • Oszczędność pieniędzy na działaniach marketingowych
 • Zwiększenie przychodów ze sprzedaży
 • Zwiększenie rozpoznawalności marki
 • Dopasowanie działań marketingowych do produktu
 • Stworzenie optymalnego planu działań marketingowych

METODY PRACY:

 • wykład - konsultacje
 • case studies
 • praca na autorskich arkuszach ćwiczeń
 • praca w grupach/parach
 • burza mózgów
 • dyskusja, dyskusja moderowana

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Nowoczesny marketing - charakterystyka

 • Kto go używa?
 • "Co" się na niego składa?
 • Do jakiego typu organizacji/urzędów/Brandów (miasto, region) jest stosowany?

Określenie relacji pomiędzy "klasycznym" marketingiem i jego nośnikami a marketingiem partyzanckim.

 • Dlaczego marketing partyzancki jest bardziej efektywny niż tradycyjny?

Nowoczesny MINDSET - zmiana myślenia

 • Przełączenie się na: otwartość, kreatywność i zaangażowanie
 • Narzędzia pobudzające kreatywność

Typowe strategie i taktyki marketingu partyzanckiego (B2B):

 • Nowoczesne lejki sprzedażowe w internecie
 • E-mail marketing
 • Programy rekomendacyjne i lojalnościowe
 • Social media
 • Eventy

Znaczenie social media w kreowaniu wizerunku firm

Komunikacja z publicznością za pomocą social media:

 • Bezpośrednie zaangażowanie klienta - kreatywne metody
 • Budowanie lojalności za pośrednictwem social media

Najbardziej istotne portale społecznościowe w Polsce:

 • Facebook
 • Kreatywne prowadzenie fan page
 • Pomysłowa reklama na facebook
 • Kiedy i dla kogo organizować konkursy?
 • Linkedin
 • Instagram i ich znaczenie dla budowania wizerunku firmy
 • com - czy dla wszystkich?

Blogi:

 • Rodzaje blogów i ich znaczenie w budowaniu wizerunku firmy:
 • Blogi tematyczne, eksperckie, korporacyjne i dedykowane
 • Czy i kiedy pisać bloga firmy?
 • Jak pisać dobrego bloga? - skuteczny copywriting

Narzędzia nowoczesnego marketingu:

 • Case studies pod kątem narzędzi marketingu partyzanckiego (ze względu na niekonwencjonalność tych narzędzi tylko taka forma przekazu jest możliwa i skuteczna)

Nowe kanały dotarcia do odbiorcy:

 • Niekonwencjonalne sposoby dotarcia do odbiorcy (w nieoczekiwanym czasie i przy użyciu nieoczekiwanych metod, nośników - case studies)

Tworzenie planu działania z uwzględnieniem kreatywnych rozwiązań

16.00 Zakończenie szkolenia

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  https://vfconferences.pl/2020/02/14/nowoczesne-formy-marketingu-dla-firm-oferujacych-produkty-uslugi-do-b2b/
Wyprzedane 848,70 zł Wyprzedane