Marketing Sprzedaż Komunikacja i wystąpienia publiczne Rozwój osobisty

BUDOWANIE ŚWIADOMOŚĆI ZESPOŁU - wpływ jednostki na zespół - WEBINAR

location icon
WEBINAR
calendar icon
Od 3 gru 9:30 do 3 gru 9:30

Udział w szkoleniu pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności dotyczących radzenia sobie w sytuacji oporu komunikacyjnego ze strony współpracowników i podwładnych. Dodatkowo da możliwość nabycia umiejętności panowania nad emocjami z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej oraz zyskania wiedzy na temat własnych motywatorów do działania. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji jak najefektywniej radzić sobie w trudnych procesach grupowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Dzięki szkoleniu prowadzonemu metodami warsztatowymi uczestnicy

  • Poszerzą wiadomości z zakresu komunikacji interpersonalnej pozwalające na lepsze i bardziej świadome budowanie relacji z osobami
  • Wypracują skuteczne narzędzia pozwalające na radzenia sobie z technikami manipulacyjnymi i sugestiami, które są wykorzystywane przez inne osoby
  • Rozszerzą wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej i panowania nad emocjami swoimi i innych
  • Nabędą umiejętności radzenia sobie w sytuacji wypalenia zawodowego, poznają narzędzia radzenia sobie z stresem
  • Poznają własny kod dna pozwalający im określić czynnik, które zwiększają motywację do działania

METODY PRACY JAKIE STOSUJEMY PODCZAS SZKOLENIA:

Podczas zajęć szczególny nacisk zostanie położony na aktywność uczestników. Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową. Szkolenie będzie realizowane w oparciu o skuteczne, angażujące metody uczenia ludzi dorosłych, przede wszystkim zdobycie konkretnych umiejętności i wyciąganie wniosków z doświadczeń. Wykorzystane zostaną testy, przeprowadzone dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i grupowe, scenki z symulacjami trudnych sytuacji. Zarówno ćwiczenia jak i część teoretyczną dostosowane zostanie do specyfiki branży i oparte o konkretne, realne przykłady.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  https://vfconferences.pl/2020/02/14/budowanie-swiadomosci-zespolu-wplyw-jednostki-na-zespol/
Wyprzedane 848,70 zł Wyprzedane