Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

Mobbing, molestowanie, dyskryminacja - Praktyka działania Komisji Antymobbingowych w miejscu pracy WEBINAR

location icon
WEBINAR
calendar icon
Od 21 kwi 9:00 do 22 kwi 12:45
ticket icon
Od 1 340,70 zł

Pojęcie mobbingu - prawo i praktyka

Konsekwencje mobbingu i dyskryminacji

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji - obowiązek pracodawcy i pracowników

Właściwe przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji - standardy postaw i zachowań w miejscu pracy

Podsumowanie zajęć - wytyczne dla pracowników (ich obo-wiązki wynikające z pracowniczego podporządkowania oraz rola w przeciw-działaniu mobbingowi)

REALNE PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI - NAJLEPSZE PRAKTYKI

STOSOWANIE PROCEDURY, POWOŁYWANIE ZESPOŁÓW (KOMISJI)

POSTĘPOWANIE KOMISJI - PROPOZYCJE DOKUMENTÓW I ICH OMÓWIENIE

WYJAŚNIANIE TRUDNYCH SYTUACJI - DZIAŁANIE KOMISJI ANTYMOBBINGOWEJW PRAKTYCE

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ - DYSKUSJA NAD NAJLEPSZYMI PROPOZYCJAMI

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  https://vfconferences.pl/2020/02/14/iii-edycja-mobbing-molestowanie-dyskryminacja-praktyka-dzialania-komisji-antymobbingowych-w-miejscu-pracy-2/
Wyprzedane 1 340,70 zł Wyprzedane